Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ศรีลังกา
พบ
6 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDCMB01
สัการะขอพระวัดพระเขี้ยวแก้ว, ชมโชว์ระบำแคนดี้, นั่งตุ๊กตุ๊กชมเมืองโคลัมโบ
เมืองโคลัมโบ, เมืองแคนดี้, วัดพระเขี้ยวแก้ว, พิพิธภัณฑ์อัญมณี, ศูนย์สมุนไพร, วัดถ้ำดัมบุลลา, เขาสิกิริยา, เมืองอนุราธปุระ, พิพิธภัณฑ์อนุราธปุระ, ต้นพระศรีมหาโพธิ์, เจดีย์รุวันเวลิ, เจดีย์อภัยคีรี, ชอปปิ้ง ODEL, วัดคงคาราม
อาหารพื้นเมือง
ก.ค. - 62
ส.ค. - 62

เริ่ม

18,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191037
ก.ค. - 62
ส.ค. - 62

เริ่ม

18,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDCMB02
ชมเทศกาลแห่พระเขี้ยวแก้ว สุดยิ่งใหญ่ 1 ปี มีครั้งเดียว, ชมวัดดาลาดา มาลิกาวา, สักการะขอพรพระเขี้ยวแก้ว, ชมวัดถ้ำดัมบุลลา วัดคงคาราม, พิพิธภัณฑ์อัญมณี, ชมการแสดงพื้นเมืองระบำแคนดี้, ศูนย์สมุนไพร ชอปปิ้ง ODEL, พักเต็มอิ่ม เมืองแคนดี้ 2 คืน, พิเศษ!! นั่งรถตุ๊กตุ๊ก ชมเมืองโคลัมโบ
เมืองโคลัมโบ, เมืองแคนดี้, วัดพระเขี้ยวแก้ว (เทศกาลแห่พระเขี้ยวแก้ว), พิพิธภัณฑ์อัญมณี, วัดถ้ำดัมบุลลา, ศูนย์สมุนไพร, เมืองโคลัมโบ, ชอปปิ้ง ODEL, วัดคงคาราม
อาหารภัตตาคาร
ส.ค. - 62

เริ่ม

19,999 บ.