Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
BDREP01 กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดือนก.ค. - ก.ย. 62 เริ่มต้น 9,999 (FD)

BDREP01 กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดือนก.ค. - ก.ย. 62 เริ่มต้น 9,999 (FD)

อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ล่องเรือโตนทะเลสาบ, ชมโชว์ระบำอัปสรา
เสียมเรียบ, โตนเลสาบ, ศาลองค์เจ๊กองค์จอม, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, ไนท์มาร์เก็ต, ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, ศูนย์ฝึกวิชาชีพ, วัดทไม, ร้านเครื่องเงินเพชร
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
9,999 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด BDREP01
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 10,900 12,900 แสดง - 23
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 10,900 12,900 แสดง - 24
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 10,900 12,900 แสดง - 24
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 10,900 12,900 แสดง - 24
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 9,999 11,999 แสดง - 24
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 9,999 11,999 แสดง - 24
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 9,999 11,999 แสดง - 24
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 10,900 12,900 แสดง - 24
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 10,900 12,900 แสดง - 24
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 10,900 12,900 แสดง - 24
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 12,900 14,900 แสดง - 24
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 14,900 16,900 แสดง - 24
10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 12,900 14,900 แสดง - 24
24 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 11,900 13,900 แสดง - 24
14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 13,900 15,900 แสดง - 24
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 12,900 14,900 แสดง - 24
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 10,900 12,900 แสดง - 24
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 11,900 13,900 แสดง - 24