Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
BDTPE01 ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน เดือนก.ค. - พ.ย. 62 เริ่มต้น 18,900 (BR)

BDTPE01 ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน เดือนก.ค. - พ.ย. 62 เริ่มต้น 18,900 (BR)

สเต๊กจานร้อน, สลัดบาร์บุปเฟ่ต์, มิฮายาร่าไอศกรีม, ชาบูชาบูบุปเฟ่ต์
แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก, ลิ้มรสไอศครีม Miyahara (ฟรีท่านละ 1 สกู๊ป), ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, การขอพรจากองค์เทพกวนอู, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ไทเป, หนานโถว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, อุทยานอาลีซาน, ชมสวนสนพันปี, ร้านใบชา, ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89), ร้านขนมพายสับปะรด, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวันกู้กง, ซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
18,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด BDTPE01BR
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 19,900 24,900 แสดง - 16
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 18,900 23,900 แสดง - 25
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 19,900 24,900 แสดง - 25
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 20,900 25,900 แสดง - 25
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 20,900 25,900 แสดง - 25
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 20,900 25,900 แสดง - 25