Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
BDTPE01 ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 4 วัน 3 คืน เดือนมิ.ย. - ต.ค. 62 เริ่มต้น 21,900 (TG)

BDTPE01 ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 4 วัน 3 คืน เดือนมิ.ย. - ต.ค. 62 เริ่มต้น 21,900 (TG)

สเต๊กจานร้อน, ชิมชาอู่หลง, บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใสให้ท่านได้เลือกสรร
แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก, ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, ลิ้มรสไอศครีม Miyahara (ฟรีท่านละ 1 สกู๊ป), นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
เจียอี้, น้ำพุกลางเมือง, ตลาดกลางคืน WENHU, ชมอุทยานอาลีซาน, MIYAHARA ICE CREAM, ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, วัดพระถังซำจั๋ง, เจียงไคเช็ค, ร้านขนมพายสับปะรด, ตึกไทเป 101, ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium, อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสำอาง
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
21,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด BDTPE01TG
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 22,900 26,900 แสดง - 25
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 22,900 26,900 แสดง - 25
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 21,900 25,900 แสดง - 25
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 24,900 28,900 แสดง - 25
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 23,900 27,900 แสดง - 25