Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
BDVN01 เวียดนาม ดาลัด สัมผัสเมืองโรแมนติก 3 วัน 2 คืน เดือนมิ.ย. - ต.ค. 62 เริ่มต้น 8,900 (VZ)

BDVN01 เวียดนาม ดาลัด สัมผัสเมืองโรแมนติก 3 วัน 2 คืน เดือนมิ.ย. - ต.ค. 62 เริ่มต้น 8,900 (VZ)

อาหารภัตตาคาร, ไวน์แดงดาลัด
สนุกกับการนั่งรถราง Roller Coaster, นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวมุมสูงทั้งเมืองดาลัด
น้ำตกดาลันตา, รถราง Roller Coaster, บ้านเพี้ยน (Crazy House), ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด, วัดตั๊กลัม, พระราชวังฤดูร้อน, สวนดอกไม้เมืองหนาว, สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย, หมู่บ้านดินเหนียว (Clay Pot Village), หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิว
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
9,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด BDVN01
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 9,900 12,400 แสดง - 24
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 10,900 13,400 แสดง - 24
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 9,900 12,400 แสดง - 24
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 9,900 12,400 แสดง - 24
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 9,900 12,400 แสดง - 24
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 9,900 12,400 แสดง - 24