Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
LGJNRT10 โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ม่วงมณี 5 วัน 3 คืน เดือนก.ค. - ก.ย. 62 ราคา 14,999 (XJ)

LGJNRT10 โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ม่วงมณี 5 วัน 3 คืน เดือนก.ค. - ก.ย. 62 ราคา 14,999 (XJ)

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, เมล่อนปัง
เพลิดเพลินกับความงามของทุ่งลาเวนเดอร์, ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ, แช่ออนเซ็น, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี, อิสระ 1 วันเต็ม
นาริตะ, วัดอาซากุสะ, โตเกียวสกายทรี, เจ้าโอโตเมะอินาริ, โอไดบะ, ภูเขาไฟฟูจิ, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, ทุ่งดอกลาเวนเดอร์, ดิวตี้ฟรี , ช้อปปิ้งชินจูกุ, อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
14,999 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด LGJNRT10
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 35
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 35