Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
LGTW04 ไต้หวัน จัดเต็มไทเป ช้อปเก่งตัวแม่ 4 วัน 2 คืน เดือนก.ค. - ก.ย. 62 เริ่มต้น 9,999 (XW)

LGTW04 ไต้หวัน จัดเต็มไทเป ช้อปเก่งตัวแม่ 4 วัน 2 คืน เดือนก.ค. - ก.ย. 62 เริ่มต้น 9,999 (XW)

เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง, เต้าหู้เหม็น, ชานมไข่มุก, บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน, ไก่ทอดยักษ์
ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อปกับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ, ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด, เที่ยวจัดเต็มในเมืองไทเป, พักดี 4 ดาว
ไทเป, ร้านคอสเมติก, ตลาดปลาไทเป, วัดหลงซาน, ซีเหมินติง, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, Germanium Shop, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)
4 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
9,999 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด LGTW04
จำนวนวัน
4 วัน 2 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 20
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 20
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 20
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 30
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 20
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 29
30 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 20
30 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 20
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 30
5 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 20
5 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 30
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 20
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 31
12 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 30
13 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 20
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 20
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 30
19 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 20
19 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 30
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 20
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 30
26 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 30
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 20
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 30
2 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 20
2 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 20
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
9 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 20
9 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 20
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 30
16 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 20
16 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 30
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 20
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 30
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 20
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 20
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 30