Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ทัวร์เวียดนาม HVD-VZ43-A04 HAPPY VIETNAM ดานัง บาน่าฮิลล์ ซิลล์ ซิลล์ 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม HVD-VZ43-A04 HAPPY VIETNAM ดานัง บาน่าฮิลล์ ซิลล์ ซิลล์ 4วัน3คืน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge – แฟนตาซีพาร์ค ( - / L / D ) วันที่สอง บาน่าฮิลล์ - เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน – เมืองลังโก - ทะเลสาบลังโก - เมืองเว้ – พระราชวังไดนอย – ล่องเรือแม่น้ำหอม ( B / L / D ) วันที่สาม เมืองเว้ – เจดีย์เทียนหมุ – ร้านค้าโอท๊อป (ชิมชา) - เมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองฮอยอัน - พายเรือกระด้ง ( B / L / D ) วันที่สี่ วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( B / อิสระ / - )
ตลาดห่าน
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
SOLD OUT

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด LTHD191026
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 9,876 13,876 แสดง - 24
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 9,876 13,876 แสดง - 24
Sold Out