Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
PTK06 ตุกรี เมืองโบราณ 8 วัน 6 คืน เดือนต.ค. 62 เริ่มต้น 27,888 (PS)

PTK06 ตุกรี เมืองโบราณ 8 วัน 6 คืน เดือนต.ค. 62 เริ่มต้น 27,888 (PS)

อาหารภัตตาคาร
พระราชวังทอปกาปึที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง, นครใต้ดินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก, เมืองเฮียราโพลิสเป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน, ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น
อิสตันบูล, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, พระราชวังทอปกาปึ, สไปซ์บาซาร์, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองเปอร์กามัม, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณร้านขนม TURKISH DELIGHT, เมืองคูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้ายเมืองเฮียราโพลิส, เมืองปามุคคาเล, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, คัปปาโดเกีย, ระบำหน้าท้อง, นครใต้ดิน, เมืองเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, หุบเขาอุซิซาร์, กรุงอังการ่า, สุสานอตาเติร์ก
8 วัน 6 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
28,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด PTK06
จำนวนวัน
8 วัน 6 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 28,888 34,788 แสดง - 25