Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
TTSDJ06 เซนได มัตสุชิม่า ฟุกุชิม่า 5 วัน 3 คืน เดือนธ.ค. - มี.ค. 63 ราคา 35,888 (TG)

TTSDJ06 เซนได มัตสุชิม่า ฟุกุชิม่า 5 วัน 3 คืน เดือนธ.ค. - มี.ค. 63 ราคา 35,888 (TG)

อาหารภัตตาคาร
สิ้นสุดการรอคอยสายการบินไทย บินตรงลงเซ็นได, ชมความงามของ ปราสาททสึรุกะ หรือปราสาทไอสึวาคามัตสึ, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, สัมผัสความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก, นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอ, อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด
ปราสาทสึรุกะ, เมืองไอสุ, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองฟุคุชิมะ, แช่ออนเซ็น, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า), อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ, เมืองเซ็นได, ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด, ซากปราสาทเซนได, ท่าเรือชิโกม่า, อ่าวมัตซึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, กิมซัง ออนเซ็น
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
35,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด TTSDJ06
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 35,888 44,788 แสดง - 30
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 35,888 44,788 แสดง - 30
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 35,888 44,788 แสดง - 30
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 35,888 44,788 แสดง - 30
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 35,888 44,788 แสดง - 30
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 35,888 44,788 แสดง - 30
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 35,888 44,788 แสดง - 30
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 35,888 44,788 แสดง - 30
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 35,888 44,788 แสดง - 30