Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
TTSDJCTS01 เซนได โอโมริ ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร พรีเมียมรอบเกาะ 6 วัน 4 คืน เดือนพ.ย. - มี.ค. 63 เริ่มต้น 39,888 (TG)

TTSDJCTS01 เซนได โอโมริ ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร พรีเมียมรอบเกาะ 6 วัน 4 คืน เดือนพ.ย. - มี.ค. 63 เริ่มต้น 39,888 (TG)

ชาบูบุฟเฟต์ + ขาปู, อาหารภัตตาคาร
เปิดประสบการณ์ใหม่รอบเดียว เที่ยว 2 ภูมิภาคโทโฮคุ – ฮอกไกโด, เยี่ยมชมรูปปั้นท่านไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ ณ ซากปราสาทเซนได, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, เยือนอาโอโมริ นมัสการพระใหญ่ ณ วัดเซอิริวจิ, พิเศษ !! สนุกสนานกับการทำข้าวนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ, ชมพิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่ที่จำลองเทศกาลโคมไฟอันเลื่องชื่อ, นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ, อิ่มใจกับความน่ารักของ หมีภูเขา ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ, ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา ผ่านชมตึกเก่ารัฐบาล, สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, Highlight!! นั่งรถไฟชินคันเซ็น รถไฟความเร็วสูง
ปราสาทอาโอบะ, ท่าเรือชิโกม่า, อ่าวมัตซึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, หมู่บ้านเอะสะชิ, ฟูจิวาระ, เมืองโมริโอกะ, เมืองคาคุโนะดาเตะ, บ้านซามูไรโบราณที่คาคุโนะดาเตะ, ตลาดปลาฟุรุคาวะ, วัดเซอิเรียวจิ, พระใหญ่แห่งอาโอโมริ, พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่, สัมผัสความเร็วโดยนั่งรถไฟชินคันเซ็น (สถานีรถไฟชินอาโอโมริ - สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะโฮคุตะ), โกดังอิฐแดงริมน้ำ, ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ, กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ, เมืองฮาโกดาเตะ, สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน, เมืองซัปโปโร, ศาลเจ้าฮอกไกโด, ดิวตี้ฟรี, ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด, ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ, ช๊อปปิ้งทานุกิโคจิ
6 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
39,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด TTSDJCTS01
จำนวนวัน
6 วัน 4 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 39,888 49,788 แสดง - 30
4 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 43,888 53,788 แสดง - 30
7 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 43,888 53,788 แสดง - 30
9 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 39,888 49,788 แสดง - 30
11 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 39,888 49,788 แสดง - 30
16 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 39,888 49,788 แสดง - 30
23 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 39,888 49,788 แสดง - 30
30 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 43,888 53,788 แสดง - 30
8 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 43,888 53,788 แสดง - 30
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 39,888 49,788 แสดง - 30
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 39,888 49,788 แสดง - 30
27 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 39,888 49,788 แสดง - 30