Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
TTXJ132 โอซาก้า ซุปตาร์ราคาไฟไหม้ 4 5 วัน 3 คืน เดือนก.ค. - ก.ย. 62 ราคา 14,888 (XJ)

TTXJ132 โอซาก้า ซุปตาร์ราคาไฟไหม้ 4 5 วัน 3 คืน เดือนก.ค. - ก.ย. 62 ราคา 14,888 (XJ)

อาหารโรงแรม
เยือนเมืองมิยาม่าสัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ, สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า, เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต, สักการะศาลเจ้าเฮอัน และร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น, ฟรีเดย์ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio หรือช้อปปิ้งจุใจ, ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้ำตกมิโนะ, จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก), เอ็กซ์โปซิตี้, มิยาม่า, หมู่บ้านคายาบูกิ, เกียวโต, ศาลเจ้าเฮอัน, พิธีชงชาญี่ปุ่น, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, หุบเขาและน้ำตกมิโนะ, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
14,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด TTXJ132
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
22 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
29 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
5 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 17,888 25,788 แสดง - 34
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 17,888 25,788 แสดง - 34
Sold Out
12 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 17,888 25,788 แสดง - 34
Sold Out
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 17,888 25,788 แสดง - 34
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 17,888 25,788 แสดง - 34
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 17,888 25,788 แสดง - 34
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 17,888 25,788 แสดง - 34
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 17,888 25,788 แสดง - 34
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
19 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
9 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
16 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34