Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ออสเตรีย
พบ
53 ช่วงวันเดินทาง จาก 18 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGVIE2202BR
เมืองเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, ถนนสายวงแหวน, ถนนคาร์นเนอร์, เมืองฮัลล์สตัทท์, โบสถ์แพริช, โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์, จัตุรัสกลางเมือง, รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้, เมืองลินซ์, จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์, อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์, มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, จัตุรัสกลางเมือง, ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่, เมืองปราก, ชมปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, ย่านช่องทองโบราณ, สะพานชาร์ล, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เมืองบราติสลาวา, ปราสาทบราติสลาวา, ย่านเมืองเก่า, ประตูมิคาเอล, โรงละคร, ศาลากลางเก่าของเมือง, อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย, พระราชวังไพรเมท, โบสถ์เซนต์มาร์ติน, พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท
ธ.ค. - 65

เริ่ม

49,990 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGVIE2203BR
เที่ยวชม คริสต์มาสมาร์เก็ต
เมืองเวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, ถนนสายวงแหวน, ถนนคาร์นเนอร์, เมืองฮัลล์สตัทท์, โบสถ์แพริช, โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์, จัตุรัสกลางเมือง, รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้, เมืองลินซ์, จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์, อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์, มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, จัตุรัสกลางเมือง, ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่, เมืองปราก, ชมปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, ย่านช่องทองโบราณ, สะพานชาร์ล, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เมืองบราติสลาวา, ย่านเมืองเก่า, ประตูมิคาเอล, โรงละคร, ศาลากลางเก่าของเมือง, อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย, พระราชวังไพรเมท, โบสถ์เซนต์มาร์ติน, พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท
ปลาเทราต์ย่าง
ธ.ค. - 65

เริ่ม

49,990 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGMUC2207EY
เมืองมิวนิค, ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา, ศาลากลางเมืองมิวนิค, ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์, เมืองฟุสเซ่น, เมืองชวานเกา, เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์, เมืองซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท, ถนนเก็ตเตรียกาสเซส, เมืองฮัลล์สตัทท์, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, จัตุรัสกลางเมือง, ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่, เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค, เมืองปราก, เข้าชมปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, พระราชวังหลวง, ย่านช่องทองโบราณ, สะพานชาร์ล, ศาลาว่าการหลังเก่า, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เมืองเวียนนา, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนสายวงแหวน, ถนนคาร์นเนอร์
Spare Ribs, ปลาเทราต์ย่าง

เริ่ม

53,990 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

EEY02
ประเทศออสเตรีย, เมืองฮัลส์สตัทท์, เซ็นทรัลสแควร์, เมืองซาลซ์บูร์ก, สวนมิราเบล, บ้านเกิดของโมสาร์ท, มหาวิหารซาลซ์บูร์ก - จัตุรัสศูนย์กลางประวัติศาสตร์, เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณเช็ก, ปราสาทครุมลอฟ, อนุสรณ์สถาน Jan Hus, เมืองปราก, ปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, สะพานชาร์ลส์, โบสถ์ติน, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย, ปราสาทบราติสลาวา, โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ, มหาวิหารเซนต์มาร์ติน, เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี, เมืองบูดาเปสต์, ปราสาทบูดาเปสต์, โบสถ์ Matthias Church, Fisherman's Bastion, รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย, ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ, Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย, กรุงเวียนนา, นาฬิกา Anker Clock, มหาวิหารเซนต์สตีเฟน, Column of Pest, Goldenes Quartier, พระราชวังฮอฟบวร์ก, โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา, ถนน Karntner Strasse
มิ.ย. - 66
ก.ย. - 66

เริ่ม

57,888 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

EEY03
ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองมิวนิก, โบสถ์เซนต์ปีเตอร์, มหาวิหารเฟราเอน, New Town Hall, จัตุรัส Marienplatz, เมืองฮัลส์สตัทท์ ประเทศออสเตรีย, เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก, ปราสาทครุมลอฟ, อนุสรณ์สถาน Jan Hus, เมืองปราก, ปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, สะพานชาร์ลส์, โบสถ์ติน, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เมืองเบอร์โน, บราติสลาวา, ปราสาทบราติสลาวา, โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ, มหาวิหารเซนต์มาร์ติน, เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี, ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ, รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย, บูดาเปสต์, ปราสาทบูดาเปสต์, โบสถ์ Matthias Church, Fisherman's Bastion, Designer Outlet in Parndorf, ประเทศออสเตรีย, กรุงเวียนนา, มหาวิหารเซนต์สตีเฟน, พระราชวังฮอฟบวร์ก, โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา, Column of Pest, ถนน Karntner Strasse
มิ.ย. - 66
ก.ย. - 66

เริ่ม

57,900 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

GQ3VIEBR001
เวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, ปราก, ปราสาทปราก, สะพานชาร์ล, เมืองเก่าปราก, เชสกี้ครุมลอฟ, ซาลส์บวร์กฮัลสตัท, บราติสลาวา, OUTLET, กรุงบูดาเปสต์, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, ป้อมชาวประมง
ธ.ค. - 65

เริ่ม

58,900 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGMUC2205EY
เมืองมิวนิค, ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา, ศาลากลางเมืองมิวนิค, ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์, เมืองฟุสเซ่น, เมืองชวานเกา, เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์, เมืองซาลส์บูร์ก, สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท, ถนนเก็ตเตรียกาสเซส, เมืองฮัลล์สตัทท์, เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, จัตุรัสกลางเมือง, ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่, เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค, เมืองปราก, เข้าชมปราสาทปราก, มหาวิหารเซนต์วิตัส, พระราชวังหลวง, ย่านช่องทองโบราณ, สะพานชาร์ล, ศาลาว่าการหลังเก่า, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เมืองเวียนนา, พระราชวังฮอฟเบิร์ก, โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนสายวงแหวน, ถนนคาร์นเนอร์
Spare Ribe, ปลาเทราต์ย่าง

เริ่ม

59,990 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

WEY0308P
มิวนิค, ฮัลล์สตัทท์, ซอล์ซบูร์ก, สวนมิลาเบลล์, ช้อปปิ้ง, ซอล์ซบูร์ก, เบิร์ชเทสกาเด้น, ทะเลสาบโคนิคส์ซี, รอมเซา, โอเบอรามาเกา, วิหารเอททอล, ฟุสเซ่น, เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์, อินน์สบรุกซ์, หลังคาทองคำ, อินซ์บรูกซ์, ลิกเทนสไตน์, กรุงวาดุส, ลูเซิร์น, สะพานไม้ชาเปล, อนุสาวรีย์สิงโต, อินเทอร์ลาเก้น, เลาเทอร์บรุนเนน, น้ำตกชเตาบ์บาค, นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา, ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี, V-Cableway, ซูริค, ชมเมืองเก่า, ช้อปปิ้งแบรนด์เนม

เริ่ม

63,900 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWMUCZRH01
กระเช้า Eiger Express, พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
มิวนิก, จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์, พัสเซา, ฮัลล์สตัทท์, ซาลซ์บูร์ก, สวนมิราเบล, อินส์บรูค, เมืองวาดุซ, ลูเซิร์น, สะพานไม้ชาแปล, กรินเดลวาลด์, ซูริค, บานโฮฟสตราเซอร์

เริ่ม

67,555 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

WTK0209B
เวียนนนา - บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ-คาสเซิ่ลฮิลล์–ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน– ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น-บูดาเปสต์–กรุงบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - Outlet Parndorf– กรุงเวียนนา-เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์–พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน สวนสาธารณะสตัดปาร์ค–ถนนคาร์ทเนอร์ - เบอร์โน่ - เบอร์โน่–กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์-เชสกี้ คลุมลอฟ–ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่า - เชสกี้ คลุมลอฟ–หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์–ซอลส์เบิร์ก–สวนมิราเบลล์ - บ้านโมสาร์ท - ซอลส์เบิร์ก - ฟุสเซ่น–ปราสาทนอยชวานสไตน์–โอเบอรามาเกา - มิวนิค - สนามอลิอันซ์ อารีน่า–จัตุรัสมาเรียนพลาส– ช้อปปิ้งแบรนด์เนม

เริ่ม

67,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 18 โปรแกรม