Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ออสเตรีย
พบ
89 ช่วงวันเดินทาง จาก 9 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGMUC2204EY
สนามบินอาบูดาบี– สนามบินมิวนิค – เมืองมิวนิค – สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ช้อปปิ้งถนนมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น-เมืองชวานเกา–เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์ –เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท -ช้อปปิ้งถนนเก็ตเตรียกาสเซส -เมืองฮัลล์สตัทท์–เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ -เมืองเชสกี้ บูดาโจวิก - เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ -เมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์
ก.ย. - 65
ต.ค. - 65

เริ่ม

59,990 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

MUC02
สนามกีฬา ALLIANZ STADIUM
มิวนิค(เยอรมัน)– พระราชวังเรสซิเดนซ์ – มาเรียนพลาตซ์ – สนาม ALLIANZ- ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก-เวียนนา- พระราชวังเชินบรุนน์
ขาหมูเยอรมัน

เริ่ม

59,999 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

WTK0209B
เวียนนนา - บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ-คาสเซิ่ลฮิลล์–ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน– ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น-บูดาเปสต์–กรุงบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - Outlet Parndorf– กรุงเวียนนา-เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์–พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน สวนสาธารณะสตัดปาร์ค–ถนนคาร์ทเนอร์ - เบอร์โน่ - เบอร์โน่–กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์-เชสกี้ คลุมลอฟ–ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่า - เชสกี้ คลุมลอฟ–หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์–ซอลส์เบิร์ก–สวนมิราเบลล์ - บ้านโมสาร์ท - ซอลส์เบิร์ก - ฟุสเซ่น–ปราสาทนอยชวานสไตน์–โอเบอรามาเกา - มิวนิค - สนามอลิอันซ์ อารีน่า–จัตุรัสมาเรียนพลาส– ช้อปปิ้งแบรนด์เนม

เริ่ม

67,900 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

GG12
• เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ • ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany • เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก • เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าที่แสนสวย และโรแมนติก • ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย • เข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป
มิวนิค • ปราสาทนอยชวานชไตน์ • การ์มิช–พาร์เท่นเคียร์เช่น (เยอรมันนี) • การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น • ยอดเขาซุกสปิตเซ่ • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพาซ (เยอรมันนี) • ซาลส์เบิร์ก • สวนมิราเบล • บ้านโมสาร์ท • ทะเลสาบฮัลล์ทัทท์ • เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก) • ปราค • มหาวิหารเซนต์วิตุส • สะพานชาลส์ • หอนาฬิกาดาราศาสตร์ • จัตุรัสเมืองเก่า (สาธารณรัฐเช็ก) • บราติสลาว่า • เที่ยวชมเมืองบราติสลาว่า • บูดาเปสต์ (ฮังการี) • บูดาเปสต์ • ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน • ล่องแม่น้ำดานูบ • จัตุรัสวีรบุรุษ • ซิตาเดลล่า • ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์ • เวียนนา (ออสเตรีย) • พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (ออสเตรีย)
ขาหมูเยอรมัน + เบียร์ / ปลาเทร้า / เป็ดโบฮีเมี่ยน / ซุปกูราซ / ซี่โครงหมูย่างเวียนนา

เริ่ม

79,888 บ.

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD220203
• เที่ยวชมบรรยากาศจัตุรัสเมืองมิวนิค เมืองแห่งสปาคาร์โลวีวารี่ • ชมหมู่ปราสาทปรากที่งดงามและสะพานชาร์ลอันโด่งดัง • เที่ยวเมืองเล็กๆสุดคลาสสิคเชสกี้ครุมลอฟและอินน์สบรูค • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก • เที่ยวเมืองน่ารักๆริมทะเลสาบฮอลล์สตัท เดินเล่นชมเมืองซาลส์เบิร์ก • ชมเหมืองเกลือ Berchtesgaden Salt Mines • ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet
มิวนิค (เยอรมัน) • ฟุสเซ่น • โฮเฮนชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • อินน์สบรูค (ออสเตรีย) • อินน์สบรูค • เหมืองเกลือเบิร์ชเทสการ์เดน • ซาล์สเบิร์ก • ฮอลล์สตัท • เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก) • ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ • กรุงปราก • คาร์โลวีวารี • แบมเบิร์ก (เยอรมัน) • นูเรมเบิร์ก • อิงกอลสตัดท์ • มิวนิค

เริ่ม

79,900 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

GG19
• เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก • ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค • เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ • เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว • ล่องเรือบาตามูซ ณ แม่น้ำแซน ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส
มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพาซ • ซาลสเบิร์ก • สวนมิราเบล • บ้านโมสาร์ท (ออสเตรีย) • ฮัลล์ทัทท์ • อินส์บรุค • วังหลังคาทองคำ • ฟุสเซ่น (เยอรมัน) • โฮเฮนชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • อินเทอร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์) • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา • สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป • ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี • สวิสสฟิงซ์ • ดีจอง (ฝรั่งเศส) • ปารีส • แวร์ซายส์ • ล่องเรือบาตามูซ • ประตูชัย • หอไอเฟล • พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ • ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์
หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต็กสไตล์ฝรั่งเศส 1 อย่าง อาทิเนื้อหมู/เนื้อวัว/เป็ดอบซอส/ปลา พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส

เริ่ม

81,555 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

WQR0309M
ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลาเบลล์ – ช้อปปิ้ง - ซอล์ซบูร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบโคนิคส์ซี -รอมเซา – โอเบอรามาเกา – วิหารเอททอล – ฟุสเซ่น - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินน์สบรุกซ์ - หลังคาทองคำ - อินน์สบรุกซ์ – ลิกเทนสไตน์– อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง - อินเทอร์ลาเค่น – เลาเทอร์บรุนเนน – น้ำตกชเตาบ์บาค–นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – V-Cableway - RT-PCR-TEST - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต–สะพานไม้คาเปล –ซุก –ซูริค– ช้อปปิ้ง - น้ำตกไรน์ -สไตน์ อัม ไรน์

เริ่ม

89,900 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Austrian Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

KEU030910OS
ซูริค-ซุก-ลูเซิร์น-ชเตเคิลแบร์ก-นั่งเคเบิ้ลคาร์-เมอร์เรน-กิมเมลวาลด์ -เมอร์เรน-ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น-ทะเลสาบเบรียนซ์-สะพานอิเซล์ทวาลด์-อินเทอร์ลาเคน-กรินเดลวัลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง-เซนต์กัลเลน-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น-อินส์บรูกค์-หลังคาทองคำ-พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล-เซนต์วูฟกัง-เซนต์วูฟกัง-ฮัลล์สตัทท์-ลินซ์-เวียนนา-ศาลาว่าการเมือง-พระราชวังโฮฟบวร์ก-โบสถ์เซนต์สเตฟาน-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-ช้อปปิ้ง

เริ่ม

105,999 บ.

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

KEU051011QR
กรุงโรม-นครวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-โคลอสเซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-โรม-อัสซีซี-มหาวิหารนักบุญฟรานซิส-ซานมารีโน-ซานมารีโน-ป้อมกูไอตา-มหาวิหารนักบุญมารีโน-โบโลญญ่า-เวนิส-เวนิส-ทะเลสาบมิสซูรีน่า-กอร์ตีนาดัมเปซโซ-โดโลไมท์-อินส์บรุค-อินส์บรุค-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลซ์บวร์ก-ฮัลล์สตัทท์-มิวนิค-จัตุรัสคาร์ลสปลาทซ์

เริ่ม

129,999 บ.