Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์มาเลเซีย
พบ
77 ช่วงวันเดินทาง จาก 9 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200260

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Malaysia Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

IM785
คาเมรอน เมืองตากอากาศสุดโรแมนติค อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม, เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน, กัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า เมืองใหม่ปุตราจายา
เก็นติ้งไฮแลนด์, เก็นติ้ง, กัวลาลัมเปอร์, วัดถ้ำบาตู, คาเมรอนไฮแลนด์, คาเมรอน, ตลาดพืชผักผลไม้เมืองหนาว, สวนผึ้ง, น้ำตกอีกกานด้า, จัตุรัสเมอร์เดก้า, พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า, ตึกแฝด, ปุตราจายา
อาหารภัตตาคาร
มิ.ย. - 63

เริ่ม

7,888 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Malaysia Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD193195
มิ.ย. - 63

เริ่ม

8,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD192075

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Malaysia Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

PMS01
ถ้ำบาตูนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์และได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแล้วยังเป็นวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกด้วย, เพลิดเพลินไปกับ City Of Entertainment และช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ First World Plaza และ ช้อปปิ้งมอลล์ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE, ถ่ายภาพคู่กับตึกแฝด หรือตึกปิโตรนัส
ถ้ำบาตู, เก็นติ้ง ไฮแลนด์, กัวลาลัมเปอร์, ปุตราจายา, มะละกา, ยะโฮร์บารูห์, สิงคโปร์, ปากแม่น้ำสิงคโปร์, ถนนอลิซาเบธวอล์ค, เมอร์ไลออน, โรงละครเอสพานาด, ย่านไชน่าทาวน์, ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว หรือ Option Universal Studio Singapore
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

9,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Malaysia Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD193811
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต | เลโก้ แลนด์ | มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู | สุเหร่าสีน้ำเงิน | ตึกสุลต่านอับดุลซามัด | พระราชวังอิสตานาเนการา | ตึกแฝดปิโตรนัส
มิ.ย. - 63

เริ่ม

12,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Malaysia Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

PMS02
ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka สถานที่ประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ, ถ่ายภาพคู่กับตึกแฝด หรือตึกปิโตรนัส Petronas Twin Tower, เพลิดเพลินไปกับ Cith Of Entertainment และช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ First World Plaza และ ช้อปปิ้งมอลล์ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
เก็นติ้ง ไฮแลนด์, ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์, ร้านช้อคโกแลต, ปุตราจาย่า, มะละกา, ยะโฮร์บารูห์, สิงคโปร์, ปากแม่น้ำสิงคโปร์, ถนนอลิซาเบธวอล์ค, เมอร์ไลออน, โรงละครเอสพานาด, ย่านไชน่าทาวน์, ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว, ชมแสงสีย่าน Clarke Quay หรือชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia, อิสระท่องเที่ยว หรือซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

12,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Malaysia Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

PMS04
จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka สถานที่ประกาศอิสระภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ, ถ่ายภาพคู่กับตึกแฝด หรือตึกปิโตรนัส Petronas Twin Tower ที่มีความสูง 452 เมตร ไว้เป็นที่ระลึก, เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) ก่อนขึ้นกระเช้าให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
กัวลาลัมเปอร์, เก็นติ้ง ไฮแลนด์, ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์, ปุตราจายา, มะละกา, ยะโฮร์บารูห์, สิงคโปร์, ปากแม่น้ำสิงคโปร์, ถนนอลิซาเบธวอล์ค, เมอร์ไลออน, โรงละครเอสพานาด, ย่านไชน่าทาวน์, ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว
อาหารภัตตาคาร
ก.ค. - 63

เริ่ม

13,999 บ.