Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์จอร์แดน
พบ
34 ช่วงวันเดินทาง จาก 10 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Gulf Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTAMM01
เมืองศิลปะมาดามาเมืองนี้เป็นหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนรู้จักมากที่สุดในฐานะ “เมืองแห่งโมเสก", ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์แดน, ป้อมโบราณยุคครูเสดเป็นป้อมปราการโบราณสมัยสงครามครูเสด, ล่องเรือท้องกระจกแล่นในทะเลแดงชมความใสของน้ำทะเล, นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
บาห์เรน, อัมมาน, เมืองศิลปะมาดาบา, ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เนโบ, ปราสาทเครัค, ป้อมโบราณยุคครูเสด, เมืองอควาบา, ล่องเรือท้องกระจก, ทะเลทรายวาดิรัม (นั่งรถจีปตะลุยทะเลทราย), เมืองเพตรา, วิหารสลักเพตรา, ช่องแคบชิคพิศวง, ทะเลเดดซี, นครโบราณเจราช, อัมมาน, ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, มัสยิดAl Fateh, ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain), ตลาดพื้นเมือง Manama Souq
อาหารภัตตาคาร
ธ.ค. - 62

เริ่ม

46,991 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD193517

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

PLJORWF01
ชมนครเจอราชหรือเมืองพันเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน, ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช, ชมเมืองเพตร้าได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส, นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทราย, ทะเลสาบเดดซีตั้งอยู่พรมแดนระหว่างอิสราเอลและจอร์แดน
อัมมาน, นครเจอราช, ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม, วิหารเทพีอาร์เทมิส, ถนนคาร์โด, น้ำพุใจกลางเมือง, เมืองอัจลุน, ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน, เมืองเพตรา, THE SIQ, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์, โรงละครโรมัน, ทะเลทรายวาดิรัม, น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์, อควาบา, เรือท้องกระจก, ปราสาทครูเสดโชบัค, เมืองเครัค, ยอดเขาเมาท์เนโบ, พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม, ทะเลเดดซี, DESERT CASERT กลุ่มปราสาทในทะเลทราย, ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน, โรละครโรมัน, พระราชวังเก่าอุมเมยาด, พระราชวังของพระมหากษัตริย์
บุฟเฟ่ต์, อาหารท้องถิ่น

เริ่ม

49,555 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Royal Jordanian

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD193863
ก.พ. - 63
มี.ค. - 63
เม.ย. - 63

เริ่ม

53,900 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Royal Jordanian

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD193890
ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้น, เมาท์เนโบดินแดนศักดิ์สิทธ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่า น่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิต และฝังศพของโมเสส, ทะเลทรายวาดิรัม หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “หุบเขาแห่งพระจันทร์”,
มาดาบา, โบสถ์กรีก, ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น, เม้าท์เนโบ, ทะเลทรายวาดิรัม, ทะเลทรายวาดิรัม, มหานครเพตรา, ปราสาทเครัคแห่งคูเสด, ทะเลเดดซี, นครเจราช, ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน, อัมมาน, อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์
อาหารจีน, อาหารภัตตาคาร
ก.พ. - 63
มี.ค. - 63
เม.ย. - 63

เริ่ม

53,900 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Royal Jordanian

โรงแรม

รหัสทัวร์

PLJORHB02
ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของโมเสส, ลงเรือท้องกระจกเล่นน้ำตามอัธยาศัย, แล่นสู่จุดที่ชมปะการัง ลึกแค่ประมาณ 5-6 เมตร, นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทราย, ทะเลสาบเดดซีตั้งอยู่พรมแดนระหว่างอิสราเอล และจอร์แดน, ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน
มาดาบา, MOUNT NEBO, พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม, อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส, เมืองเครัค, เมืองอาคาบา, เรือท้องกระจก, จุดที่ชมปะการัง, ทะเลทรายวาดิรัม, น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์, เมืองเพตร้า, THE SIQ, เมืองอัจลุน, ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน, นครเจอราช, ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม, วิหารเทพีอาร์เทมิส, ถนนคาร์โด, น้ำพุใจกลางเมือง, ทะเลเดดซี, กรุงอัมมาน, ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน, โรละครโรมัน, พระราชวังเก่าอุมเมยาด, พระราชวังของพระมหากษัตริย์, DESERT CASERT กลุ่มปราสาทในทะเลทราย,
BBQ, บุฟเฟ่ต์
ธ.ค. - 62

เริ่ม

59,888 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Egyptair

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDCAIAMM01
เมืองอเล็กซานเดรียเมืองท่าสำคัญของอียิปต์ตั้งแต่ในยุคโบราณ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศในปัจจุบัน, ชมโรงละครโรมัน 1 ในสิ่งปลูกสร้างที่จักรวรรดิโรมันทิ้งไว้ในช่วงศตวรรษที่ 2, ถ่ายรูปกับป้อมปราการเคตเบย์ สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 15 ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, ถ่ายรูปด้านหน้าหอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย, จุดชมวิวพาโนรามาให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
อเล็กซานเดรีย, โรงละครโรมัน, ป้อมปราการเคตเบย์, หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย, สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย, เสาปอมเปย์, มหาพีระมิดแห่งกีซ่า, จุดชมวิวพาโนราม่า, มหาสฟิงซ์, ศูนย์สาธิตทำกระดาษปาปิรุส และน้ำหอม, พีระมิดแห่งซัคคาร่า, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์, ป้อมซิทาเดล, สุเหร่าโมฮัมเม็ดอาลี, หมู่บ้านคริสเตียนคอร์ปติก ไคโร, ตลาดข่าน แอล คาลีลี่, ไคโร, กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน, มาดาบา, เม้าท์เนโบ, ทะเลเดดซี, นครเพตรา, กรุงอัมมาน, นครเจอราช, ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
อาหารจีน
ก.พ. - 63
มี.ค. - 63

เริ่ม

63,900 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Egyptair

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD193618
เดินทางครั้งเดียว ได้เที่ยว 2 ประเทศ พร้อมประสบการณ์ใหม่ เที่ยวครบทุกไฮไลท์, ท่องเที่ยวอียิปต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์, ค้นหาดินแดนแห่งตำนานอันลี้ลับของฟาโรห์, ชมมหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 5,000 ปี, ฉลองความยิ่งใหญ่ของมรดกโลก มหานครเพตร้า และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม่
ไคโร, ปิรามิด, สฟิงซ์, โรงงานน้ำหอม, โรงงานกระดาษปาปิรุส, อเล็กซานเดรีย, หลุมฝังศพใต้ดิน, ชมเสาปอมเปย์, สวนมอนตาซ่าร์, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์, ตลาดข่านแอลคาลิลี่, อัมมาน, มาดาบา, เม้าท์ เนโบ, เดดซี, เพตรา, กรุงอัมมาน, นครเจอราช, ซิตี้ทัวร์
อาหารท้องถิ่น, บุฟเฟต์

เริ่ม

63,999 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Royal Jordanian

โรงแรม

รหัสทัวร์

PLJORLJ01
ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ, เมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดน, นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทราย, ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน, ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสส์ว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ำทะเลทั่วไป
เมืองมาดาบา, MOUNT NEBO, พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม, อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส, เมืองเครัค, AL KARAK CASTLE, อาคาบา, ลงเรือท้องกระจก, ทะเลทรายวาดิรัม, น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์, นครสีชมพู, หุบเขาวาดีมูซา, THE SIQ, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์, โรงละครโรมัน, ทะเลเดดซี, เมืองอัจลุน, นครเจอราช, ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม, วิหารเทพีอาร์เทมิส, ถนนคาร์โด, น้ำพุใจกลางเมือง
BBQ, บุฟเฟ่ต์, อาหารท้องถิ่น

เริ่ม

65,888 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Royal Jordanian

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191191
ธ.ค. - 62

เริ่ม

69,900 บ.