Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ภูฏาน
พบ
20 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Bhutan Airline

โรงแรม

รหัสทัวร์

PLBTPBH5
ระบำหน้ากาก Mask Dance และระบำพื้นเมือง จัดแสดงเฉพาะคณะเราเท่านั้น, อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้อ, ชมพาโรชอง และวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร, สักการะองค์หลวงพ่อสัจธรรมที่อยู่สูงที่สุดในโลก, เดินทางสู่เมืองพูนาคาเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของภูฎาน
พาโร, พาโรซอง, National Museum, ตาชิโชซอง, ทิมพู, National Memorial Chorten, โดชูลาพาส, วัดชิมิลาคัง, พูนาคาซอง, พระศรีสัจจธรรม, สวนสัตว์แห่งชาติ, ห้องสมุดแห่งชาติ, พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

54,900 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Bhutan Airline

โรงแรม

รหัสทัวร์

GOPBHB3001
เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”, ชมพาโรซอง หรือรินปุงซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร, สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรมที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก, จุดชมวิวชังเกกังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู, ชมสัตว์ประจำชาติทาคินที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว, วัดทักซัง หรือวัดถ้ำเสือ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ สร้างอยุ่บนหน้าผาสูงกว่า 900 เมตร
พาโร, พาโรซอง, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, วัดคิชู ลาคัง, เมืองทิมพู, ที่ทำการไปรษณีย์, ทิมพู, สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม, จุดชมวิวชังเกกัง, โดชูลาพาส, วัดชิมิลาคัง, พูนาคา, พูนาคาซอง, พูนาคา, โดชูลาพาส, อนุสรณ์สถานแห่งชาติ, สวนสัตว์แห่งชาติ, ตาชิโชซอง, พาโร, พิชิตวัดทักซัง (วัดถ้ำเสือ), ช้อปปิ้ง
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

56,900 บ.