Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ญี่ปุ่น
พบ
1620 ช่วงวันเดินทาง จาก 133 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

PJP18SL
อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกลางเมืองโตเกียว, เรียนรู้วิธีชงชาแบบยี่ปุ่น, ผ่านชมโตเกียวสกายทรี, แช่น้ำแร่ออนเซ็น
นาริตะ, ร้านของฝาก Duty Free, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก, วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเซะ, โตเกียวสกายทรี, ช้อปปิ้งชินจูกุ
บุฟเฟต์ขาปู

เริ่ม

22,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGFUK2410VZ
พักออนเซ็น 1 คืน, ชมความงามปราสาทคุมาโมโตะ, ขอพรพระนอนนันโซอิน, เช็คอินหมู่บ้านยูฟูอิน, สุดว้าวกันดั้ม พาร์ค, ชมบ่อทะเลน้ำเดือดยูมิ จิโกกุ
เมืองฟุกุโอกะ, เมืองคุมาโมโต้, ปราสาทคุมาโมโตะ, ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น, เมืองเบปปุ, บ่อทะเลเดือด ยูมิจิโกกุ, หมู่บ้านยูฟุอิน, ศาลเจ้าดาไซฟุ, ดิวตี้ฟรี, กันดั้ม พาร์ค, วัดนันโซอิน, ย่านเทนจิน
บุฟเฟต์ยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น

เริ่ม

23,990 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTFUK04VZ
สักการะขอพรพระนอน วัดนันโซอิน, เที่ยวหมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล, ชมบ่อยูมิ จิโกกุ, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน
เมืองฟุกุโอกะ, วัดนันโซอิน, เปปปุ, หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล, ทะเลสาบคินริน, บ่อยูมิ จิโกกุ, ศาลเจ้าดาไซฟุ, โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต, DUTY FREE, ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค, กันดั้มพาร์ค

เริ่ม

23,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTCNXKIX02VZ
ชมวิหารไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดโทไดจิ, เยือนเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น ณ เกียวโต, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน, กิจกรรมชงชา
เมืองโอซาก้า, ปราสาทโอซาก้า, เมืองนารา, วัดโทไดจิ, เมืองเกียวโต, ศาลเจ้าเฮอัน, วัดคินคะคุจิ, ริงกุเอ้าท์เล็ต

เริ่ม

23,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

PJP20SL
อิสระช้อปปิ้งกลางใจเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริม, แช่ออนเซ็น, เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น, ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
นาริตะ, ร้านของฝาก Duty Free, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก, วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเซะ, โดตเกียวสกายทรี, ชินจูกุ
บุฟเฟต์ขาปู

เริ่ม

23,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

JVZ115
ขึ้นกระเช้าอามาโนะฮาชิดาเตะ, ชมหมู่บ้านชาวประมงอิเนะ, เช็คอินปราสาทโอซาก้า, ศึกษาพิธีชงชา
โอซาก้า, วัดคัตสึโอจิ, วัดคิโยมิสุเดระ, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, Kyoto Shikido Duty free, หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ, ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ, ศาลเจ้านัมบะยาซากะ, ปราสาทโอซาก้, Mitsui Outlet Park Osaka Kadoma, ย่านชินเซไก

เริ่ม

24,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SLNRT001
เพลิดเพลินกับความงามของทุ่งดอกไม้นานาพรรณ, ถ่ายภาพคู่ฟูจิซัง, ชมความยิ่งใหญ่อลังการของภูเขาไฟฟูจิ, สักการะขอพรพร้อมรับความโชคดี, ช้อปปิ้งกระหน่ำ
เมืองนาริตะ, วัดอาซากุสะ, TOKYO SKYTREE, ไร่ชาโอบุจิซาซาบะ, โอชิโนะฮักไก, สวนโออิชิ, ทะเลสาบคาวากุจิโกะ, ภูเขาไฟฟูจิ, DUTY FREE, เมืองโตเกียว, โอไดบะ, ช้อปปิ้งชินจูกุ, ศาลเจ้าเมจิ, ถนนโบราณชิบามาตะ, AEON MALL
บุฟเฟต์ขาปู, Hoto Nabe

เริ่ม

24,990 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

PJP31VZ
พิธีชงชา, เที่ยวเต็มไม่มีฟรีเดย์
นารา วัดโทไดจิ, นาราพาร์ค, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, ย่านเมืองเก่าซันมาจิซูจิ, ลานสกี หรือตลาดเช้าทาคายาม่า มิตซุย เอาท์เลต นาบานะซาโตะ, เกียวโต, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, LaLapost Expo City, ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เริ่ม

24,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

PJP20ASL
เที่ยวเต็มไม่มีฟรีเดย์, แช่ออนเซ็น, ผ่านชมโตเกียวสกายทรี, ชงชาแบบญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ
เมืองนาริตะ, เมืองคาวาโงะเอะ, ชินจูกุ, วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเซะ, โตเกียวสกายทรี, ร้านของฝาก Dutu Free, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, โกเทมบะ เอ้าท์เลต, โอไดบะ โดเวอร์ซิตี้, อิออนมอลล์
บุฟเฟต์ขาปู

เริ่ม

24,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

PJP19SL
อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัยใจกลางเมืองโตเกียว, แช่น้ำแร่ออนเซ็น, ผ่านชมโตเกียว สกายทรี, ชงชาแบบญี่ปุ่น
นาริตะ, วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเซะ, โตเกียวสกายทรี, โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้, โกเทมบะ เอ้าท์เลต, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ร้านของฝาก Duty Free, ช้อปปิ้งชินจูกุ, เมืองซาวาระ, วัดนาริตะซัน, อิออนมอลล์
บุฟเฟต์ขาปู

เริ่ม

24,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 133 โปรแกรม