Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ญี่ปุ่น
พบ
4311 ช่วงวันเดินทาง จาก 258 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

HPJ53B03XJ
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์, ล่องเรืองหงส์, ภูเขาไฟฟูจิ, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
โอชิโนะฮัคไค หรือทุ่งลาเวนเดอร์, ภูเขาไฟฟูจิ, ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว, โอไดบะ, อิสระท่องเที่ยว หรือซื้อทัวร์โตเกียวสกายทรี, วัดอาซากุสะ, ศาลเจ้าเมจิ, ย่านชินจุกุ
ขาปูยักษ์, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

14,777 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

HPJ53C03XJ
เที่ยว 4 เมืองสวย โอซาก้า วาคายาม่า นารา เกียวโต, นั่งรถไฟสายเหมียว, อิสระ 1 วันเต็ม
โอซาก้า, รถไฟแมว, ตลาดปลา, วาคายาม่า, ย่านชินไชบาชิ, ปราสาทโอซาก้า, วัดโทไดจิ, ป่าไผ่, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, DUTY FREE, อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน
อิสระอาหาร

เริ่ม

14,777 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191506
ก.ย. - 62

เริ่ม

14,777 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

TTXJ131
เยือนเมืองมิยาม่าสัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ, ฟรีเดย์อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio หรือ ช้อปปิ้งจุใจ ณ Expo City, Duty Free และชินไซบาชิ, ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้ำตกมิโนะ, จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า, อลังการกับปราสาทโอซาก้า สัญลัษณ์ของเมือง, การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
เมืองมิยาม่า, หมู่บ้านคายาบูกิ, ศาลเจ้าเฮอัน, ช้อปปิ้ง เอ็กซ์โปซิตี้, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ, ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก), ร้านดิวตี้ฟรี, หุบเขามิโนะ, น้ำตกมิโนะ
ชาบู

เริ่ม

14,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

TTXJ132
เยือนเมืองมิยาม่าสัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ, สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า, เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต, สักการะศาลเจ้าเฮอัน และร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น, ฟรีเดย์ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio หรือช้อปปิ้งจุใจ, ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้ำตกมิโนะ, จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก), เอ็กซ์โปซิตี้, มิยาม่า, หมู่บ้านคายาบูกิ, เกียวโต, ศาลเจ้าเฮอัน, พิธีชงชาญี่ปุ่น, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, หุบเขาและน้ำตกมิโนะ, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
อาหารโรงแรม

เริ่ม

14,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

GSKIX01
ไฟล์ทสุดคุ้มถึงเช้ากลับดึกเที่ยวเต็มๆ, เดินเล่นชมความยิ่งใหญ่ปราสาทโอซาก้า, อิสระ 1 วันเต็ม, ช้อปปิ้งย่านดัง
วัดคิโยมิสึ, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, อิออน มอลล์, อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล, ปราสาทโอซาก้า, ตลาดคุโรมง, ชินไชบาชิ, ริงกุเอ้าท์เล็ท
นาเบะบุฟเฟ่ต์

เริ่ม

14,889 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTNRT03
วัดอาซากูซะเป็นวัดพุทธในย่านอาซากูซะ, ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ, สวนโออิชิ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง, ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านดัง, ตะลุยสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วัดอาซากุสะ, ถนนากามิเสะ, อาบน้ำแร่ ออนเซ็น, ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สวน Oishi, ช้อปปิ้งชินจูกุ, อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์, วัดนาริตะซันชินโชจิ, อิออน นาริตะ มอลล์
บุฟเฟต์ขาปู, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

14,990 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

HPJF53B02XJ
ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ที่บ่อน้ำพุร้อน หรือบ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด, ไหว้พระขอพรตามศาลเจ้าขึ้นชื่อ, อิสระ 1 วันเต็ม
ฟูกุโอกะ, ศาลเจ้าดาไซฟุ, เมืองยูฟูอิน, เมืองเปปปุ, บ่อนรก, เมืองซากะ, ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ, เมืองนางาซากิ, สวนสันติภาพนางาซากิ, ดิวตี้ฟรี, ช้อปปิ้งเทนจิน, คาแนลซิตี้, อิสระท่องเที่ยว
อาหารภัตตาคาร
ก.ย. - 62

เริ่ม

14,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

IJP889
พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน, นาริตะ 2 คืน, อิสระฟรีเดย์ 1 วัน, ขึ้นฟูจิชั้น 5 มุมยอดฮิตชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) ที่โออิชิปาร์ค
วัดนาริตะ, โตเกียว, วัดอาซากุสะ, โอไดบะ, ขึ้นฟูจิชั้น 5, ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล), โตเกียว, ช้อปปิ้งชินจูกุ และ Laox Shinjuku, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อ Option Tour
BBQ Yakiniku, ขาปูยักษ์, Japanese Set

เริ่ม

15,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

IJP887
สวนกวางซึ่งจะมีกวางออกมาเดินให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป และซื้ออาหารให้กิน, ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชื, ชมป่าไผ่ ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างท้างเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์, ขอพรศาลเจ้าดัง
นารา, วัดโทไดจิ, สวนกวาง, โอซาก้า, ปราสาทโอซาก้า, ห้าง Donton Plaza, ชินไซบาชิ, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ, เกียวโต, อาราชิยาม่า, ป่าไผ่, ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว, ศาลเจ้าเฮอัน, พิธีชงชา, ศาลเจ้าฟูชิมอินาริ, โกเบ, ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
BBQ Yakiniku

เริ่ม

15,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 258 โปรแกรม