Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ญี่ปุ่น
พบ
4733 ช่วงวันเดินทาง จาก 293 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

TTXJ176
ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระเมืองยูนิชิงาวะ, สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ, อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี, ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะสัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ, ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด
มืองนิกโก้, สะพานชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้, เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ, เมืองฟุคุชิมะ, หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, เมืองเซนได, ดิวตี้ฟรี, ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก), ทะเลสาบอินะวะชิโระ
อาหารภัตตาคาร
ก.พ. - 63
มี.ค. - 63

เริ่ม

17,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

TTNRTFKS01
ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ, ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง, นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี, ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ โตเกียว
โตเกียวสกายทรี (ณ จุดถ่ายรูป), เมืองยามานาชิ, ออนเซ็น, ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท, วิวภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี), พิธีชงชาญี่ปุ่น, โตเกียว, ช้อปปิ้งโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, เมืองฟุคุชิมะ, ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก), หมู่บ้านโออุจิจูคุ, ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ
บุฟเฟ่ต์ขาปู
ก.พ. - 63

เริ่ม

17,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

HPJK53A01
สนุกกับการเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง, สัมผัสความยิ่งใหญ่ อลังการปราสาทนกกระเรียน หรือปราสาทสึรุงะ, ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ, ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์
เมืองฟุคุชิมะ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, สถานีรถไฟยูโนคามิออนเซน, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, แช่น้ำแร่ออนเซน, ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ปราสาทสึรุงะ, เมืองนิกโก้, ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ, เมืองสึคุบะ, เมืองยามานาชิ, อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท, พิธีชงชาญี่ปุ่น, เมืองนาริตะ, ช้อปปิ้งอิออน มอลล์
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

18,876 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

HPJK53A02
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง, ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือปราสาทสึรุงะ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ, ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
เมืองนาริตะ, เมืองยามานาชิ, อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท, พิธีชงชาญี่ปุ่น, เมืองโตเกียว, ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, เมืองสึคุบะ, เมืองสึคุบะ, เมืองฟุคุชิมะ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, แช่น้ำแร่ออนเซน, เมืองฟุคุชิมะ, ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ปราสาทสึรุงะ, เมืองนาริตะ, ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
อาหารภัตตาคาร
มี.ค. - 63

เริ่ม

18,876 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

TTXJ149
เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิจุคุ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, ฟรีแช่ออนเซนเท้าหน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือปราสาทสึรุงะ, ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ, ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง, ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
เมืองนาริตะ, เมืองยามายาชิ, อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท, พิธีชงชาญี่ปุ่น, เมืองโตเกียว, ช๊อปปิ้งย่านโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, เมืองสึคุบะ, เมืองสึคุบะ, เมืองฟุคุชิมะ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน, หมูบ้านโออุจิ จูคุ, แช่น้ำแร่ออนเซน, เมืองฟุคุชิมะ, ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ปราสาทสึรุงะ, ช๊อปปิ้งอิออนมอลล์
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

18,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

TTXJ173
โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี, เล่นสกีณลานสกีฟูจิเท็นพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง, ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ, ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ, อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
โตเกียว, วัดอาซากุสะ, โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป), ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ, โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เลท, แช่ออนเซ็นธรรมชาติ, หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท, การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น, โตเกียว, ช้อปปิ้งชินจูกุ- ช้อปปิ้งโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

18,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Sociedad Aeronautica Medellin

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZAOK01
ศาลเจ้านามิโนอูเอะ ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ศาลเจ้าใหญ่ของริวกิวเป็นที่บูชาเทพเจ้าของญี่ปุ่น, โอกินาว่าเวิลด์ สถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มากมายของโอกินาว่า, ถ้ำเกียวคุเซ็นโดภายในถ้ำจัดทางเดินให้เรียบร้อยชมความงดงาม และความน่าพิศวงของหินงอกหินย้อย ลำธาร น้ำตก ที่มีรูปร่างต่างๆ นานา, ผามันซาโมะ ลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าออกสู่ทะเลจีน, จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
โอกินาว่าเวิลด์, ถ้ำเกียวคุเซ็นโด, หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว, ช็อปปิ้งชินโตชิน, ศาลเจ้านามิโนอูเอะ, ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน), หน้าผามันซาโมะ, การนั่งเรือท้องกระจก, จูราอุมิอควาเรียม, อเมริกันวิลเลจ, อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง)
ชาบู ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น, เทปันยากิสไตล์ญี่ปุ่น

เริ่ม

18,900 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

HPJT53B02
โตเกียวร่วมเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี, วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ, สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
นาริตะ, พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU, Tokyo sky tree (ผ่านชม), วัดอาซากุสะ, อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น, ลานสกี, ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว, JTC DUTY FREE, ชินจุกุ, อิสระท่องเที่ยว, อิออน
ขาปูยักษ์

เริ่ม

19,876 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

TTXJ150
ไฮไลท์ ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระเมืองยูนิชิงาวะ, เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, ฟรีแช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, สัมผัสความยิ่งใหญ่ปราสาทนกกระเรียน หรือปราสาทสึรุงะ, ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง, ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์
เมืองฟุคุชิมะ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, สถานีรถไฟยูโนคามิออนเซน, หมู่บ้านโออุจิจูคุ, แช่น้ำแร่ออนเซน, ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ปราสาทสึรุงะ, เมืองนิกโก้, ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ, เมืองสึคุบะ, เมืองยามานาชิ, อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท, พิธีชงชาญี่ปุ่น, เมืองนาริตะ, ช้อปปิ้งอิออน มอลล์
บุฟเฟ่ต์ขาปู, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

19,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

TTXJ152
เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ, ฟรี แช่ออนเซนเท้าหน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น, นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี, ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น, ชื่นชมณสวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่นไคระคุเอน, ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
เมืองฟุคุชิมะ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิออนเซ็น, หมู่บ้านโออุจิจูคุ, เมืองฟุคุชิมะ, เมืองอิบารากิ, สวนไคราคุ, พระใหญ่อุชิคุ, วัดอาซากุสะ, โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป), เมืองยามานาชิ, ออนเซ็น + ขาปู, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ), พิธีชงชาญี่ปุ่น, โตเกียว, ช้อปปิ้งชินจูกุ, ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้
บุฟเฟ่ต์ขาปู, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

19,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 293 โปรแกรม