Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ญี่ปุ่น
พบ
203 ช่วงวันเดินทาง จาก 8 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

XJ016
ไฮไลท์!! ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะ
นาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำณหุบเขาโอวาคุดานิ–จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์-สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล)-พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ– พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้-วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะนาริตะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติพร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

เริ่ม

28,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

XJ017
• ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น • ล่องเรือโจรสลัด พาชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ • ไฮไลท์!! สะดุดตาไปกับ ใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล หรือ โมมิจิ • สัมผัสความสวยงามทุ่งหญ้าสีขาวสีทอง ณ ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ • เยือนหมู่บ้านน้ำใส หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ – ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ – ออนเซ็น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
ขาปูยักษ์, ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ

เริ่ม

28,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

XJ018
- สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ พร้อมขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ - และขอพระคุ้มครองปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ณ วัดคิตาอิน - ไฮไลท์!! ชมงานประดับไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากับไฟ LED กว่า 6 ล้านดวง - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น หรือ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท - เยี่ยมชมหมู่บ้านเกษตรกรรม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - ขอพร ณ วัดนาริตะซัน พร้อมเดินเล่น ณ ถนนปลาไหล
กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - เมืองซาวาระ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

เริ่ม

29,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

TOP001
มิชิมะสกายวอล์ค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - สวนดอกไม้ฮานะโกะมิยาโกะ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ตลาดปลาโอดาวาระ - ปราสาทโอดาวาระ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - แม่น้ำสุมิดะ - สตรีทฟู๊ดจูโจ กินซ่า - ช้อปปิ้ง อิออนมอล์
เนื้อย่าง + ขาปูยักษ์ + ชาบู

เริ่ม

29,900 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TOP002
ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู - หมู่บ้านมาเมดะ - สะพานยูเมะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ออนเซน - สวนดอกไม้คุจุ - ปราสาทคุมาโมโต้ - ช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ - นั่งเรือเฟอร์รี่ไปนางาซากิ - พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ - สวนสันติภาพนางาซากิ - โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งเท็นจิน
ปิ้งย่างยากินิกุ + ขาปูยักษ์ + ชาบู

เริ่ม

32,900 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

XJ019
- สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ - ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ พร้อมขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ - และขอพระคุ้มครองปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ณ วัดคิตาอิน - ไฮไลท์!! ชมงานประดับไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากับไฟ LED กว่า 6 ล้านดวง - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น หรือ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท - เยี่ยมชมหมู่บ้านเกษตรกรรม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - ขอพร ณ วัดนาริตะซัน พร้อมเดินเล่น ณ ถนนปลาไหล - เดินเล่น เมืองแห่งสายน้ำ เมืองซาวาระ จังหวัดชิบะ - ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มอลล์, โอไดบะ และ ชินจูกุ พร้อมเช็คอิน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวยักษ์ 3 มิติ
โกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ - จังหวัดคานากาวะ - งานประดับไฟซากะมิโกะ - จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ – เมืองซาวาระ -กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

เริ่ม

33,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

TOP003
วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมินาริ - ย่านกิออน - ศาลเจ้ายาซากะ - มิซูหงิรีสอร์ท ออนเซน - หมู่บ้านนินจาอิกะ - ปราสาทอิกะ - วัดโทไดจิ - สวนอนุสรณ์งานเอ๊กซ์โป 70 - ตลาดคุโรมง - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ชาบู + ขาปูยักษ์

เริ่ม

34,900 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

TOP004
สวนทาคิโนะ - ชมเมืองโจซังเก - สะพานฟุตามิ - เขื่อนโฮเฮเคียว - สวนผลไม้ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ศาลเจ้าฮอกไกโด - สวนสาธารณะ โอโดริ - อาคารรัฐบาลเก่า - ตลาดปลานิโจ - ช้อปปิ้ง SUSUKINO - ช้อปปิ้ง JR TOWER (ไม่ใช้รถบัสในการเดินทาง)
ชาบู ปิ้งย่าง

เริ่ม

39,900 บ.