Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
605 ช่วงวันเดินทาง จาก 41 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTPE2311VZ
ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, สวนองุ่นบราซิล, วัดหลงซาน, ย่านซีเหมินติง, เมืองไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, เมืองผิงซี, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม), ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว), ร้านเครื่องสำอางค์, ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

เริ่ม

14,990 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZTPE4
นั่งกระเช้าเหมาคง, ปล่อยโคมลอยสือเฟิน
วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, COSMETICS SHOP, ร้านขนมพายสับปะรด, นั่งกระเช้าเหมาคง, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89), ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4ท่าน/1โคม), หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, อุทยานหินเหย๋หลิ่ว, GLORIA OUTLET
พระกระโดดกำแพง
มี.ค. - 66

เริ่ม

14,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTTPE64VZ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เมืองไถจง, ไถจงไนท์มาร์เก็ต, โรงละครแห่งชาติ, เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ชิมชาอู่หลง, เมืองไทเป, ร้านพายสับประรด, ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต, เมืองนิวไทเป, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, เมืองไทเป, GERMANIUM, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ศูนย์เครื่องสำอาง
บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า, ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา

เริ่ม

14,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TVZ01
พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน, ไถจง 1 คืน, ไทเป 1 คืน
เมืองไทเป, ป้อมปราการซาน โดมินโก, ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย, ถนนโบราณตั้นสุ่ย, เมืองหนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา, ร้านชา TEA SHOP, เมืองไถจง, ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย, เมืองไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, อุทยานธรณีเหย่หลิว, หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น , ร้านเครื่องสำอาง, ย่านซีเหมินติง, Germanium Shop, วัดหลงซาน, ตึกไทเป 101
อาหารต้นตำหรับ เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, ซีฟู้ดเหย่หลิว
มี.ค. - 66

เริ่ม

15,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE53SL03
ไทเป, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, โรงละครแห่งชาติ (ไทจง), ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตลาดหนิงเซี่ย, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว, ท่าเรือประมงเจิ้งปิน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, วัดหลงซาน, ตลาดซีเหมินติง
SET เมนู SHABU ขึ้นชื่อของไต้หวัน, ซีฟู้ด เหย๋หลิ่ว

เริ่ม

15,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TVZ13
เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่, เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค, วัดหลงซาน, ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101, ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดกลางคืนอี้จง ย่านซีเหมินติง และ ร้านปลอดภาษีอีกมากมาย
เมืองไถจง, บูราโนแห่งไต้หวัน, หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, เมืองหนานโถว, ร้านชา TEA SHOP, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เมืองไถจง, ตลาดกลางคืนอี้จง, ไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ร้านเครื่องสำอาง, ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง, Germanium Shop, ตึกไทเป 101
พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ

เริ่ม

15,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTPE2312VZ
ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, สวนองุ่นบราซิล, เมืองไทจง, ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ย่านซีเหมินติง, ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านเครื่องสำอางค์, ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
เสี่ยวหลงเป่า, บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน

เริ่ม

15,990 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FDTPE2
SHEN ‘AO RAIL BIKE (รวมค่าปั่นจักรยาน), ท่าเรือเจิ้นปิง, KEELUNG NIGHT MARKET, เมืองหนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, ชิมชาอู่หลง, อี้จงไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, Cosmetic Shop, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ซีเหมินติง

เริ่ม

15,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FDTPE3
หน้าผาชิงสุ่ย, Starbucks container Hualien, ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต, เมืองฮัวเหลียน, อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (หน้าผานกนางแอ่น+สะพานฉือหมู่+น้ำตกฉางชุน), ร้านเห็ดหลินจื้อ, ซีเหมินติง, เมืองไทเป, Cosmetic shop, ร้านพายสับปะรด, SHEN ‘AO RAIL BIKE (รวมค่าปั่นจักรยาน), ท่าเรือเจิ้นปิง, KEELUNG NIGHT MARKET

เริ่ม

15,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE53SL05
ไทเป, ฮัวเหลียน, อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น , อุโมงค์เก้าโค้ง), พิพิธภัณฑ์หินอ่อน, ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน, ฮัวเหลียน, หน้าผาชิงสุ่ย, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, ตลาดหนิงเซี่ย, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว, ท่าเรือประมงเจิ้งปิน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, วัดหลงซาน, ตลาดซีเหมินติง
SET เมนู SHABU ขึ้นชื่อของไต้หวัน, ซีฟู้ด เหย๋หลิ่ว

เริ่ม

16,555 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 41 โปรแกรม