Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
545 ช่วงวันเดินทาง จาก 65 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZTPE91
พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง, ชมตึกหลากสีท่าเรือเจิ้นปิง, ถ่ายรูปตึกไทเป 101, มูสุดปังวัดขอเงินเทพเจ้า
เถาหยวน, วัดขอความรวย, สะพานต้าซี, บ้านพักประธานาธิบดี, หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน, ตึกไทเป101, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านขนมพายสับปะรด, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง, ซีเหมินติง, ร้านสร้อยGermanium, Shopping at Gloria Outlet
พระกระโดดกำแพง

เริ่ม

10,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SLTPE91
พักซีเหมินติง 2 คืน, ชมตึกหลากสีท่าเรือเจิ้นปิง, ถ่ายรูปตึกไทเป 101, มูสุดปังวัดขอเงินเทพเจ้า, ช้อปปิ้งสุดมันส์
เถาหยวน, วัดขอความรวย, สะพานต้าซี, บ้านพักประธานาธิบดี, หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน, ตึกไทเป 101, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านขนมพายสับปะรด, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง, ซีเหมินติง, ร้านสร้อยGermanium, Shopping at Gloria Outlet
พระกระโดดกำแพง

เริ่ม

10,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SLTPE111
พักซีเหมินติง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ไหว้เจ้า 8 วัดดัง, เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดังจิวเฟิน, ห้ามพลาดสือเฟินลอยโคมขอพร, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, ช้อปปิ้งสุดมันส์
เมืองหนานโถว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, วัดเล่อเฉินกง, ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านขนมพายสับปะรด, วัดสิงเทียนกง, วัดต้าหลงตงเป่าอันกง, วัดเทียนโฮวกง, ซีเหมินติง, ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM, วัดหลงซาน, ท่าเรือประมงเจิ้งปิน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, วัดฮั่งโล้วแต้
ปลาประธานาธิบดี, ชาอู่หลง

เริ่ม

12,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZ09
พักซีเหมินติง 2 คืน, มูสุดปังวัดขอเงินเทพเจ้า, ขอความร่ำรวย, ชมตึกหลากสีท่าเรือเจิ้นปิง, ห้ามพลาด!! ถ่ายรูปอาคารหลากสี, ถ่ายรูปตึกไทเป101, ขอพรความปังวัดหลงซาน, ช้อปปิ้งสุดมันส์
เถาหยวน, วัดขอความรวย, สะพานต้าซี, บ้านพักประธานาธิบดี, หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน, ตึกไทเป101, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านขนมพายสับปะรด, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง, ซีเหมินติง, ร้านสร้อย Germanium, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, Shopping at Gloria Outlet
พระกระโดดกำแพง
มิ.ย. - 67

เริ่ม

12,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SL10
พักซีเหมินติง 2 คืน, ชมป่าดึกดำบรรพ์อุทยานไท่ผิงซาน, เช็คอินแลนด์มาร์กไต้หวันท่าเนือสีรุ้ง, ขอพรเพิ่มความเฮงวัดหลงซาน, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, ชมตึกหลายสีหมู่บ้านเจิ้งปิง, เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดังจิ่วเฟิน, ช้อปสุดมันส์, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เถาหยวน, อุทยานไท่ผิงซาน, อี้หลานไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน, ซีเหมินติง, ร้านขนมพายสับปะรด, ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium, ร้านเครื่องสำอางค์, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, Shopping at Gloria Outlet

เริ่ม

12,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZTPE111
ลอยโคมสือเฟิน, ล่องเรือดื่มด่ำความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา, ขอพรเพื่อความปังวัดเหวินหวู่, เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดังจิ่วเฟิน, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, ช้อปสุดมันส์ซีเหมินติง
เถาหยวน, เมืองหนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, โรงละครแห่งชาติไถจง, อี้จงไนท์มาร์เก็ต, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านขนมพายสับปะรด, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ซีเหมินติง, ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, ตึกไทเป 101
ปลาประธานาธิบดี, ชาอู่หลง
มิ.ย. - 67

เริ่ม

13,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZ11
พักซีเหมินติง, เสริมความปัง เพิ่มความเฮง ได้ทั้งเที่ยว ได้ทั้งมู, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ขอพรเพิ่มความเฮง 8 วัดดัง, เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดังจิ่วเฟิน, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, ช้อปสุดมันส์
เถาหยวน, เมืองหนานโถว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, วัดเล่อเฉินกง, ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านขนมพายสับปะรด, วัดสิงเทียนกง, วัดต้าหลงตงเป่าอันกง, วัดเทียนโฮวกง, ซีเหมินติง, ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM, วัดหลงซาน, ท่าเรือประมงเจิ้งปิน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, วัดฮั่งโล้วแต้
ปลาประธานาธิบดี, ชาอู่หลง
มิ.ย. - 67

เริ่ม

13,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZ17
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราชมวิวสุดชิค (รวมค่าล่องเรือ), ท่าเรือประมงเจิ้งปิง, เดินเล่นหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
เมืองหนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, แวะชิมชาอู่หลง, วัดเล่อเฉินกง, ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านขนมพายสับปะรด, วัดสิงเทียนกง, วัดต้าหลงตงเป่าอันกง, วัดเทียนโฮวกง, ซีเหมินติง, ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM, วัดหลงซาน, วัดฮั่งโล้วแต้
เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี

เริ่ม

14,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Starlux Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

VTPE43JX8
นอนไทเป 2 คืน, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม!!, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
เถาหยวน, เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต, GERMANIUM, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, วัดหลงซานซื่อ, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง

เริ่ม

15,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTTPE24SL
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ขอความรักวัดหลงซาน, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ชมหมู่บ้านชาวประมงหลากสี, เที่ยวครบทุกไฮไลท์, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งจุใจตลาดดัง
เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, วัดพระถั่งซำจั๋ง, เมืองไถจง, ไถจงไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสับประรด, ตึกไทเป101, GERMANIUM, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต, วัดหลงซาน, ศูนย์เครื่องสำอาง, เมืองนิวไทเป, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, เมืองเถาหยวน
ชิมชาอู่หลง, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน

เริ่ม

15,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 65 โปรแกรม