Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
765 ช่วงวันเดินทาง จาก 66 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Nok Scoot

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGTW04
ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อปกับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ, ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด, เที่ยวจัดเต็มในเมืองไทเป, พักดี 4 ดาว
ไทเป, ร้านคอสเมติก, ตลาดปลาไทเป, วัดหลงซาน, ซีเหมินติง, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, Germanium Shop, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)
เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง, เต้าหู้เหม็น, ชานมไข่มุก, บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน, ไก่ทอดยักษ์

เริ่ม

9,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Nok Scoot

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191691
ส.ค. - 62

เริ่ม

9,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Nok Scoot

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191700
ก.ค. - 62

เริ่ม

9,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Nok Scoot

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191172
เย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ วัดหลงซาน ขอพรเรื่องความรักเทพจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พักไทเป 2 คืน ชิม ช้อป จุใจ...ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เถาหยวน ผูหลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ร้านชา ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านเค้กสัปปะรด เย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน ศูนย์สร้อยสุขภาพ DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟูดส์ไต้หวัน

เริ่ม

11,899 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Nok Scoot

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGTW02
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง, ผ่อนคลายแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
เมืองหนานโถว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านกาแฟ, เมืองไทจง, ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด, ร้านสร้อยสุขภาพ, วัดหลงซานซื่อ, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ร้านคอสเมติก, ตึกไทเป 101, ย่านซีเหมินติง
เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ซีฟู๊ด, ไข่ต้มใบชา, ไก่ทอดยักษ์, บัวลอยเผือกสไตล์ไต้หวัน, เต้าหู้เหม็น

เริ่ม

11,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 66 โปรแกรม