Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
638 ช่วงวันเดินทาง จาก 81 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZTPE9
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย, พักใกล้แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง, สัมผัสบรรยากาศกลางหุบเขาหมู่บ้านดบราณจิ่วเฟิน, ชมวิวริมสะพานต้าซี, เดินเล่นถนนโบราณ, ห้ามพลาด!! ถ่ายรูปอาคารหลากสี, ถ่ายรูปตึกไทเป 101, มูสุดปังวัดขอเงินเทพเจ้า
เถาหยวน, วัดขอความรวย, สะพานต้าซี, บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมค่าเข้า), หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน, ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก), ร้านเครื่องสำอาง, ร้านขนมพายสับปะรด, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง, ซีเหมินติง
พระกระโดดกำแพง

เริ่ม

10,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZTPE91
พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง, ชมตึกหลากสีท่าเรือเจิ้นปิง, ถ่ายรูปตึกไทเป 101, มูสุดปังวัดขอเงินเทพเจ้า
เถาหยวน, วัดขอความรวย, สะพานต้าซี, บ้านพักประธานาธิบดี, หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน, ตึกไทเป101, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านขนมพายสับปะรด, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง, ซีเหมินติง, ร้านสร้อยGermanium, Shopping at Gloria Outlet
พระกระโดดกำแพง

เริ่ม

10,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZTPE111
ลอยโคมสือเฟิน, ล่องเรือดื่มด่ำความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา, ขอพรเพื่อความปังวัดเหวินหวู่, เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดังจิ่วเฟิน, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, ช้อปสุดมันส์ซีเหมินติง
เถาหยวน, เมืองหนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, โรงละครแห่งชาติไถจง, อี้จงไนท์มาร์เก็ต, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านขนมพายสับปะรด, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ซีเหมินติง, ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, ตึกไทเป 101
ปลาประธานาธิบดี, ชาอู่หลง

เริ่ม

12,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTPE2413VZ
วัดต้าซี, เมืองไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, ตลาดกลางคืนซื่อหลิน, ศูนย์สร้อยสุขภาพ, ร้านขนมพายสับปะรด, บูราโนแห่งไต้หวัน, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ซีเหมินติง, ร้านเครื่องสำอางค์, วัดหลงซาน, ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
อาหารซีฟู้ด, เสี่ยวหลงเปา

เริ่ม

13,990 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZTPE11
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ขอพรเพื่อความปัง, เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดัง, ห้ามพลาดสือเฟินลอยโคมขอพร, ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, ช้อปสุดมันส์
เถาหยวน, เมืองหนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, โรงละครแห่งชาติไถจง, อี้จงไนท์มาร์เก็ต, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านขนมพายสับปะรด, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ซีเหมินติง, ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, ตึกไทเป101
ปลาประธานาธิบดี, แวะชิมชาอู่หลง

เริ่ม

13,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTTPE42SL
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ขอความรักวัดหลงซาน
เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, วัดพระถั่งซำจั๋ง, ชิมชาอู่หลง, เมืองไถจง, ไถจงไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสับประรด, GERMANIUM, ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต, ศูนย์เครื่องสำอาง, เมืองนิวไทเป, หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, เมืองเถาหยวน
เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน

เริ่ม

14,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Starlux Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

VTPE43JX8
นอนไทเป 2 คืน, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม!!, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
เถาหยวน, เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต, GERMANIUM, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, วัดหลงซานซื่อ, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง

เริ่ม

15,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTTPE24SL
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ขอความรักวัดหลงซาน, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ชมหมู่บ้านชาวประมงหลากสี, เที่ยวครบทุกไฮไลท์, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งจุใจตลาดดัง
เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, วัดพระถั่งซำจั๋ง, เมืองไถจง, ไถจงไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสับประรด, ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), GERMANIUM, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต, วัดหลงซาน, ศูนย์เครื่องสำอาง, เมืองนิวไทเป, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, เมืองเถาหยวน
ชิมชาอู่หลง, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน

เริ่ม

15,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZTPE13
สัมผัสฤดูกาลใบไม้ผลิ, ชมทุ่งดอกซากุระอาหลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสนสามพันปี, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, พามูเพื่อความปัง, ชิมสตรีทฟู๊ดเต็มอิ่ม, ช้อปปิ้งสุดมันส์
เถาหยวน, เมืองหนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เมืองเจียอี้, เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต, อุทยานอาลีซาน, เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, วัดหลงซาน, ซีเหมินติง, ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM, ตึกไทเป101
ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, ชาอู่หลง

เริ่ม

15,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TVZ23
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101, ขอพรวัดหลงซาน, ชมความงามวัดเหวินหวู่, เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น
เถาหยวน, ไต้หวัน, นิวไทเป, สถานีซือเฟิ่นและผิงซี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, เมืองไทเป, วัดหลงซาน, ย่านซีเหมินติง, เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ร้านชา, เมืองไถจง, ตลาดกลางคืนไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, Germanium Shop, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), Duty Free, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เริ่ม

16,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 81 โปรแกรม