Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
378 ช่วงวันเดินทาง จาก 27 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE42SL02
ไทเป, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, ร้านพายสัปปะรด, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตลาดซีเหมินติง
SET เมนู SHABU ขึ้นชื่อของไต้หวัน

เริ่ม

12,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE42SL07
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดจิงฝู, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, จีหลง, ท่าเรือประมงเจิ้งปิน, ตลาดกลางคืนเมี่ยวโข่ว, สวนสาธารณะจงเจิ้น, สักการะเจ้าแม่กวนอิม, สวนสาธารณะเฉาจิ้ง ปั่นเรียลไบร์ท, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, วัดเสียไห่ เฉิงหวง, ตลาดซีเหมินติง
เมนูชาบูไต้หวัน

เริ่ม

13,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Starlux Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE43JX02
ตลาดกลางคืนหนิงเซี่ย, เถาหยวน, ไทเป, ฮัวเหลียน, อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น , อุโมงค์เก้าโค้ง), พิพิธภัณฑ์หินอ่อน, ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน, ฮัวเหลียน, หน้าผาชิงสุ่ย, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ ชาบูไต้หวัน

เริ่ม

14,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Starlux Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE43JX01
วัดจงไถฉานซื่อ, ร้านใบชา, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, ไทจง, หมู่บ้านเฉิ่นจี้ซินชุน, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ไทเป, ร้านพายสัปปะรด, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ ชาบูไต้หวัน

เริ่ม

14,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTTPE61VZ
ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไทเป, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, เมืองหนานโถว, ร้านชา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต, เมืองไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89), ถนนหย่งคัง
บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า, เสี่ยวหลงเปา

เริ่ม

14,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TVZ01
พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน, ไถจง 1 คืน, ไทเป 1 คืน
เมืองไทเป, ป้อมปราการซาน โดมินโก, ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย, ถนนโบราณตั้นสุ่ย, เมืองหนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา, ร้านชา TEA SHOP, เมืองไถจง, ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย, เมืองไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, อุทยานธรณีเหย่หลิว, หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น , ร้านเครื่องสำอาง, ย่านซีเหมินติง, Germanium Shop, วัดหลงซาน, ตึกไทเป 101
อาหารต้นตำหรับ เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี, ซีฟู้ดเหย่หลิว

เริ่ม

15,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE53SL03
ไทเป, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, โรงละครแห่งชาติ (ไทจง), ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตลาดหนิงเซี่ย, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว, ท่าเรือประมงเจิ้งปิน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, วัดหลงซาน, ตลาดซีเหมินติง
SET เมนู SHABU ขึ้นชื่อของไต้หวัน, ซีฟู้ด เหย๋หลิ่ว

เริ่ม

15,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTPE2204VZ
แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมืองผิงซี, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, วัดหลงซาน, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ร้านสร้อยเจอเมเนียม, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง, เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, เมืองไทจง, ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ, เมืองเถาหยวน, ตลาดกลางคืนจงลี่, ถนนโบราณต้าซี, ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟต์หม่าล่า, ชาบูไต้หวัน

เริ่ม

15,990 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTTPE36VZ
ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไทเป, ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ชมซากุระวัดอูจี เทียนหยวน, เมืองหนานโถว, ร้านชา, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เมืองไถจง, ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต, เมืองไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง, ตึกไทเป 101
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

เริ่ม

15,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VWTPE53SL05
ไทเป, ฮัวเหลียน, อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น , อุโมงค์เก้าโค้ง), พิพิธภัณฑ์หินอ่อน, ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน, ฮัวเหลียน, หน้าผาชิงสุ่ย, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101, ตลาดหนิงเซี่ย, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว, ท่าเรือประมงเจิ้งปิน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, วัดหลงซาน, ตลาดซีเหมินติง
SET เมนู SHABU ขึ้นชื่อของไต้หวัน, ซีฟู้ด เหย๋หลิ่ว

เริ่ม

16,555 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 27 โปรแกรม