Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์อินเดีย
พบ
44 ช่วงวันเดินทาง จาก 9 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTJAI32FD
ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, เที่ยวเมืองชัยฟุระ นครสีชมพู, นั่งรถ Jeep ขึ้นไปชมพระราชวัง
ชัยปุระ อินเดีย, พระราชวังสายลม, พระราชวังกลางน้ำ, CITY PALACE, ทัช มาฮาล, อัครา ฟอร์ท, แชนด์ เบารี, วัดพระพิฆเนศ

เริ่ม

18,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGDEL24016E
นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท, ชมพระอาทิตย์ขึ้น “พระราชวังทัชมาฮาล”
เมืองเดลี, เมืองชัยปุระ, ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท, พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท, ซิตี้พาเลส, ฮาวา มาฮาล, จุดชมวิว Wind View Cafe, ประตูปาตริกา, เมืองอัครา, อัครา ฟอร์ท, ชมพระอาทิตย์ขึ้น “พระราชวังทัชมาฮาล”, เมืองเดลี, กุตับมีนาร์, ประตูเมืองอินเดีย, ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองจันปาท
อาหารไทย

เริ่ม

21,990 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTDEL28TG
ชมนครสีชมพู อัคราฟอร์ท แชนด์เบารี, สักการะที่วัดพระพิฆเนศ, นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท
เดลี, ชัยปุระ, พระราชวังสายลม, พระราชวังกลางน้ำ, City Palace, อัครา, แชนด์ เบารี, ประตูเมืองอินเดีย, วัดลักษมีนารายัน
มิ.ย. - 67
ก.ค. - 67
ส.ค. - 67

เริ่ม

27,999 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGSXR24026E
ชมเส้นทางที่สวยที่สุดเปรียบเสมือนถนน, ล่องเรือชมตลาดเช้าโลกพระจันทร์คาร์กิล, นั่งกระเช้ากุลมาร์คชมความงามดั่งฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย, ชมใบไม้เปลี่ยนสีสวนนิชาทและดมกุล
เทือกเขากุลมาร์ค, ตลาดเช้า, ทะเลสาบดาล, เทือกเขาโซนามาร์ค, ธารน้ำแข็งกราเซีย, คาร์กิล, ถนนโลกพระจันทร์, Zojila Pass, เมืองดราส, จุดชมวิวแม่น้ำ Drass, โซนามาร์ค, สวนโมกุล, สวนชาลิมาร์, สวนนิชาท

เริ่ม

29,990 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SXR10
ล่องเรือชิคาร่า, สัมผัสสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย, ชมทุ่งหญ้า Saffron, นั่งกอนโดล่าชมวิวสุดปัง, ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค, ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
แคชเมียร์, กุลมาร์ค, เทือกเขากุลมาร์ค, ศรีนาคา, ทะเลสาบดา, โซนามาร์ค, ทาจิวาสกราเซียร์, ศรีนาคา, ทุ่งหญ้า SAFFRON, พาฮาลแกม, เทือกเขาหิมาลัย, สวนโมกุล, สวนนิชาท

เริ่ม

29,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTSXR246E
ขี่ม้า Pony Ride, ล่องเรือชิคาร่า, นั่งกระเช้าลอยฟ้าสวนนิชาท
ศรีนาคา, พาฮาลแกม, กุลมาร์ค, กุลมาร์ค กอนโดล่า, เทือกเขากุลมาร์ค, ทะเลสาบดาล, สวนชาลิมาร์, สวนนิชาท, เมืองเดลี
มิ.ย. - 67
ก.ค. - 67
ส.ค. - 67

เริ่ม

32,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTSXR256E
ชมความงามสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย, นั่งกระเช้าลอยฟ้าสวนนิชาท, ล่องเรือชิคาร่า, ขี่ม้า Pony Ride
ศรีนาคา, พาฮาลแกม, ทุ่งหญ้า Saffron, กุลมาร์ค, กุลมาร์ค กอนโดล่า, เทือกเขากุลมาร์ค, ทะเลสาบดาล, เรือชิคาร่า, สวนชาลิมาร์, สวนนิชาท, เมืองเดลี

เริ่ม

32,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Indigo Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTSXR226E
ล่องเรือชิคาร่า, ขี่ม้า Pony Ride, ชมความงามสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย, นั่งกระเช้าลอยฟ้า, ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด, ล่องเรือชิคาร่า
อินทิรา คานธี, ศรีนาคา, พาฮาลแกม, ทุ่งหญ้า Saffron, Mattan Temple, กุลมาร์ค, กุลมาร์ค กอนโดล่า, เทือกเขากุลมาร์ค, ทะเลสาบดาล, สวนโมกุล, สวนชาลิมาร์, สวนนิชาท, เมืองเดลี
พ.ค. - 67

เริ่ม

33,999 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTBOM24TG
ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์, ขอพรสมหวังรวดเร็วที่มุมไบ, พิเศษ! ร่วมพิธี Abhishekam, สักการะองค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ
มุมไบ, อินเดีย, วัดสิทธิวินายัก, ประตูสู่อินเดีย, วัดพระแม่ลักษมี, เมืองมหัต, เทวสถานศรีวรทาวินายัก, เมืองปูเน่, เทอูร์, เทวสถานศรีจินดามณี, โมเรกาวน์, เทวสถานศรีมยุเรศวร, สิทธิเทก, เทวสถานศรีสิธิวินายกะ, รันยันกาวน์, วัดศรีมหาคณปติ, โอซาร์, วัดศรีวิฆเนศวา, เลนยาตรี, วัดศรีคีรีจัตมา, องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ, เมืองปาลี, เทวสถานศรีบัลลาเลศวา
พ.ค. - 67
ก.ค. - 67
ส.ค. - 67

เริ่ม

37,999 บ.