Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์อินเดีย
พบ
154 ช่วงวันเดินทาง จาก 21 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGJAI01
ตะลุยเมืองชัยปุระ ฮาวามาฮาล, มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย, อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล
เมืองชัยปุระ, แชนด์เบารี, ฟเตหปุระสีกรี, เมืองอัครา, ทัชมาฮาล, ชมพระอาทิตย์ขึ้น, อัครา ฟอร์ท, เมืองชัยปุระ. วัดพระพิฆเณศ, ฮาวา มาฮาล, ซิตี้ พาเลซ, ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด, พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด, ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

15,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDGAY01
นมัสการ 2 สังเวชนียสถาน, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, ชมพิธีคงคาอารตี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น
เมืองราชคฤห์, เขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, เมืองราชคฤห์, เมืองพาราณสี, สารนาถ, แม่น้ำคงคา, ชมพิธีคงคาอารตี, พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์
อาหารภัตตาคาร
มี.ค. - 63

เริ่ม

17,900 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200032
พาราณสี | สังเวชนียสถาน สารนาถ | สถูปพุทธคยา | เวสาลี | วัดป่ามหาวัน | เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช | สังเวชนียสถาน กุสินารา | สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน | วิหารมหามายา | สระโบกขรณี | ล่องเรือแม่น้ำคงคา
มี.ค. - 63

เริ่ม

19,900 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200220
มี.ค. - 63
เม.ย. - 63

เริ่ม

19,900 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGDEL04
อินเดียจะกี่ครั้งก็หลงรัก, ตะลุยเมืองชัยปุระล่าตามหาเมืองสีชมพูฮาวามาฮาลมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย, ชมพระอาทิตย์ขึ้นอนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล
เมืองชัยปุระ, ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด, พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด, ซิตี้ พาเลซ, ฮาวา มาฮาล, เมืองอัครา, อัครา ฟอร์ท, ทัชมาฮาล, เมืองเดลี, กุตับมีนาร์, ประตูเมืองอินเดีย, ตลาดพื้นเมืองจันปาท
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

19,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGDEL05
อินเดียดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์, ตะลุยเมืองชัยปุระ, นมัสการพระพิฆเนศ, ฮาวามาฮาลแห่งอินเดีย, อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล
เมืองเดลี, เมืองชัยปุระ, ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด, พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด, พระราชวังกลางน้ำ, ซิตี้ พาเลซ, ฮาวา มาฮาล, วัดพระพิฆเนศ, ชัยปุระ, แซนด์เบารี, เมืองอัครา, อัครา ฟอร์ท, ทัชมาฮาล, เมืองเดลี, กุตับมีนาร์, ประตูเมืองอินเดีย, ตลาดพื้นเมืองจันปาท
อาหารไทย, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

19,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDJAI02
เมืองชัยปุระ หรือที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อ “นครสีชมพู” เป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน, พระราชวังสายลม ซึ่งพระราชวังแห่งนี้สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และสีแดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์, พระราชวังหลวง สร้างโดยการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกับโมกุลในปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าชมได้จุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปอยู่ที่ “ลานนกยูง” ซึ่งเป็นลานแสดงของเหล่านางราที่จะมาร่ายราณลานแห่งนี้, AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ, ชม พระราชวังกลางน้ำ ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมีเทือกเขานหาร์การห์ตั้งอยู่ด้านหลัง, กรุงจูดห์ปุระ ที่รู้จักในนามว่า Blue City ตั้งอยู่ในแคว้นราชสถานของประเทศอินเดีย
ชัยปุระ, พระราชวังสายลม, CITY PALACE, นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท, จูดห์ปุระ, ป้อมเมห์รานการห์, พระตำหนักพูลมาฮาล, พระตำหนักโมติมาฮาล, จัสวันธาดา, Step Well, ชัยปุระ, ประตูปาตริกา
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

21,900 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDDEL02
ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, นั่งรถจิ๊ปขึ้นไปชมพระราชวัง
นิวเดลี, ชัยปุระ, พระราชวังสายลม, แอมเบอร์ ฟอร์ท, พระราชวังกลางน้ำ, CITY PALACE, วัดพระพิฆเนศ, ทัชมาฮาล, ประตูเมืองอินเดีย, วัดลักษมีนารายัน, ตลาดจันปาท
อาหารภัตตาคาร
มี.ค. - 63

เริ่ม

22,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 21 โปรแกรม