Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์อินเดีย
พบ
117 ช่วงวันเดินทาง จาก 18 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDJAI01
ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง
ชัยปุระ, พระราชวังสายลม, AMBER FORT, พระราชวังกลางน้ำ, พระราชวังหลวง, เมืองอัครา, ทัชมาฮาล, อัคราฟอร์ท, แชนด์ เบารี, วัดพระพิฆเนศ
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

15,900 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDGAY01
นมัสการ 2 สังเวชนียสถาน, ล่องเรือแม่น้ำคงคา, ชมพิธีคงคาอารตี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น
เมืองราชคฤห์, เขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, เมืองราชคฤห์, เมืองพาราณสี, สารนาถ, แม่น้ำคงคา, ชมพิธีคงคาอารตี, พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

18,900 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTGAY03
ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน, ชมวิวริมสองฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา, วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดี, มหาเจดีย์พุทธคยาคืออนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บ้านนางสุชาดา, แม่น้ำเนรัญชรา, วัดไทยพุทธคยา, มหาเจดีย์พุทธคยา, ต้นพระศรีมหาโพธิ์, เมืองคยา, เมืองเวสาลี, วัดป่ามหาวัน, เมืองกุสินารา, มกุฎพันธนเจดีย์, พระสถูปปรินิพพาน, เนปาล, ลุมพินี, สวนลุมพินีวัน, เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, วิหารมายาเทวี, เมืองพาราณสี, ล่องแม่น้ำคงคา, สารนาถ, ธัมเมกขสถูป, ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน, เจาคนธีสถูป, พิพิธภัณฑ์สารนาถ, เมืองคยา
อาหารไทย, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

21,990 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGDEL01
อินเดียจะกี่ครั้ง...ก็หลงรัก, ตะลุยเมืองชัยปุระล่าตามหาเมืองสีชมพู, ฮาวามาฉาลมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย, ชมพระอาทิตย์ขึ้น, อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล, นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด, พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน, พร้อมบริการอาหารครบทุกมื้อ
เมืองเดลี, เมืองชัยปุระ, ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด, พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด, ซิตี้ พาเลซ, ฮาวา มาฮาล, เมืองอัครา, อัครา ฟอร์ท, ทัชมาฮาล, กุตับมีนาร์, ประตูเมืองอินเดีย ,ตลาดพื้นเมืองจันปาท
อาหารไทย, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

21,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDDEL02
ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, นั่งรถจิ๊ปขึ้นไปชมพระราชวัง
นิวเดลี, ชัยปุระ, พระราชวังสายลม, แอมเบอร์ ฟอร์ท, พระราชวังกลางน้ำ, CITY PALACE, วัดพระพิฆเนศ, ทัชมาฮาล, ประตูเมืองอินเดีย, วัดลักษมีนารายัน, ตลาดจันปาท
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

22,900 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDGAY02
สักการะ 4 สังเวชนียสถาน, ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา, ชมพิธีคงคาอารตี
พุทธคยา, หมู่บ้านนางสุชาดา, แม่น้ำเนรัญชรา, วัดมหาโพธิ์, เมืองพาราณสี, สังเวชนียสถานสารนาถ, แม่น้ำคงคา, เมืองลุมพินี, วิหารมายาเทวี, เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช หรือเสาอโศก, เมืองกุสินารา, มหาปรินิพพานวิหาร, มหาปรินิพพานสถูป, มกุฏพันธนเจดีย์, เมืองเวสาลี, วัดป่ามหาวัน, มหาลัยนาลันทา, คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, ตโปธาราม, เขาคิชฌกูฏ
อาหารโรงแรม

เริ่ม

24,900 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTGAY04
สักการะ 4 สังเวชนียสถาน, ขึ้นเขาคิชฌกูฎ, พระวิทยกรบรรยายนำสวดมนต์ และนั่งสมาธิ, ชมวิวริมสองฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา, วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย
บ้านนางสุชาดา, แม่น้ำเนรัญชรา, วัดไทยพุทธคยา, มหาเจดีย์พุทธคยา, ต้นพระศรีมหาโพธิ์, คยา, เมืองราชคฤห์, เขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวัน, มหาวิทยาลัยนาลันทา, พระพุทธรูปองค์ดำ, นาลันทา, เมืองเวสาลี, วัดป่ามหาวัน, เมืองกุสินารา, มกุฎพันธนเจดีย์, พระสถูปปรินิพพาน, เนปาล, ลุมพินี, สวนลุมพินีวัน, เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, วิหารมายาเทวี, เมืองสาวัตถี, วัดเชตะวันมหาวิหาร, บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี, บ้านองคุลีมาล, เมืองพาราณสี, ล่องแม่น้ำคงคา, สารนาถ, ธัมเมกขสถูป, ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน, เจาคนธีสถูป, พิพิธภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา
อาหารไทย, อาหารภัตตาคาร
ธ.ค. - 62
ม.ค. - 63

เริ่ม

25,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 18 โปรแกรม