Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTCNXHAN14FD
นั่งรถรางและขึ้นกระเช้าฟานซีปัน, ชมนาขึ้นบันได
ซาปา, หมู่บ้านชาวเขา, Moana Sapa, ตลาดซาปา, วัดตามจุ๊ก, ฮานอย, จัตุรัสบาดิ่ญ, โบสถ์ฮานอย, ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหง๊อกซิน, ถนน 36 สาย
ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล, ไวน์แดงดาลัด

เริ่ม

16,999 บ.