Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTVN87VZ
นั่งเรือกระด้ง ,บาน่าฮิลล์ นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์
หมู่บ้านกั๊มทาน •นั่งเรือกระด้ง•เมืองโบราณฮอยอัน-บาน่าฮิลล์•สะพานมังกร• สะพานรัก• ร้านไม้ไผ่• ดานัง -วัดลินห์อึ๋ง•ช้อปปิ้งตลาดฮาน
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์

เริ่ม

9,999 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

WTK0108F
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์–โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน–ปราโต้ - เซียนเซียโน่ เทอร์เม่ - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า–เมสเตร้ – เกาะเวนิส สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า***เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง - อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน– นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟราถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -Eiger–THE V-CABLEWAY –ดีจอง - รถไฟด่วน TGV - ปารีส –เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - Duty Free – ห้างลาฟาแยต– มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
Duty Free

เริ่ม

57,900 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTVN084VZ
นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์,สวนสนุก The Fantasy Park, พักบนบาน่าฮิลล์ ,ชมโชว์สุดอลังการ Hoi An Impressions Theme Park
ดานัง•นั่ง Cable Carสู่บาน่าฮิลล์-หมู่บ้านกั๊มทาน•นั่งเรือกระด้ง •เมืองโบราณฮอยอัน•ชมโชว์สุดอลังการ Hoi An Impressions Theme Park-สะพานมังกร•วัดลินห์อึ๋ง•ช้อปปิ้งตลาดฮาน
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ ,เมนูมื้อพิเศษ Premium Seafood Boatket+กุ้งมังกร

เริ่ม

12,999 บ.