Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Nok Scoot

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGTW01
สัมผัสความงามของอาหลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งจัดเต็ม, เช็คอินครบทุกไฮไลท์, ปล่อยโคมขงหมิง
เมืองหนานโถว, วัดจงไถฉานซื่อ, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เมืองเจียอี้, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, เมืองไทจง, ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด, ร้านสร้อยสุขภาพ, วัดหลงซานซื่อ, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านคอสเมติก, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, เมืองผิงซี, หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, วัดซงซานฉือโย่ว, ตึกไทเป 101, ย่านซีเหมินติง
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ไข่ต้มใบชาสูตรอาม่า, ไอศครีมถั่วตัด, บัวลอยของไต้หวัน, เต้าหู้เหม็น

เริ่ม

15,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 China Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD190960
เที่ยว 3 อุทยานไฮไลท์ของไต้หวัน อุทยานอาหลี่ซัน, อุทยานทาโรโกะ, อุทยานเหย่หลิ่ว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้านสายรุ้ง, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อาบน้ำแร่
ชานมไข่มุก, ปลาประธานาธิบดี, สุกี้ไต้หวัน, พระกระโดดกำแพง

เริ่ม

26,900 บ.