Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ต่างประเทศ
พบ
12096 ช่วงวันเดินทาง จาก 1361 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD192587
ไหว้พระ 4 วัดดัง, ขอพรเสริมบารมี, แก้ปีชง, นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอน, พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน, ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ, สักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ”, วัดพระหินขาว หรือที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเรียกกันว่า พระหินอ่อน พระหินขาวนี้สร้างจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาด และไม่มีตำหนิ
ย่างกุ้ง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหงาทัตยี, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต
อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง

เริ่ม

2,999 บ.

จำนวนวัน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

PMM03C
ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์, ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์, นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือพระนอนตาหวาน, นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์, ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!!, เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก
ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, วัดบารมี, พระนอนตาหวาน, พระหง่าทัตจี, ตลาดสก๊อต, เข้าชมช้างเผือก
ชาบู, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

2,999 บ.

จำนวนวัน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTRGN07X
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า, วัดงาทัตจี ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า), เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป, สักการะขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ, สักการะขอพร เทพกระซิบ หรืออะมาดอว์เมี๊ยะ
กรุงย่างกุ้ง, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน), พระงาทัตยี, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ), เทพกระซิบ, ร้านหยกพม่า
เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร

เริ่ม

2,999 บ.

จำนวนวัน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTRGN08X
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า, วัดงาทัตจี ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า), เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป, สักการะขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ, สักการะขอพร เทพกระซิบ หรืออะมาดอว์เมี๊ยะ
กรุงย่างกุ้ง, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน), พระงาทัตยี, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ), เทพกระซิบ, ร้านหยกพม่า
เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร

เริ่ม

2,999 บ.

จำนวนวัน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD194122
เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | เจดีย์ไจ๊กะส่าน

เริ่ม

3,333 บ.

จำนวนวัน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

PLPM03
นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง, กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์, ขอพรเทพทันใจ, สักการะเทพกระซิบ, นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า, สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน, นมัสการพระหินอ่อนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อน
ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต, พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี, พระพุทธรูปหงาทัตจี, วัดบารมี, วัดเอ็งดอยา, พระหินอ่อน
สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง

เริ่ม

3,499 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200337
ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด

เริ่ม

4,600 บ.

จำนวนวัน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200009
เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดไจ๊กะส่าน | ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

เริ่ม

4,990 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD194209
ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำที่อลังการ ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ, ช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊าเป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่าร้านค้า, ถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์เมืองจูไห่ หวี่หนี่เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก, สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ THE FLOWER TOWN IN HOLLAND ในเซินเจิ้น โดยได้ออกแบบและก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน, ชม วิหารเซนต์ปอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน, องค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองที่ตั้งอยู่ริมทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์, The Parisian Macao รีสอร์ทแบบครบวงจรอันเป็นผลงานชิ้นเอกจากวิสัยทัศน์ของ Sheldon G. Adelson, สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียThe Venetian
มาเก๊าข้ามด่านจูไห่, ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย, ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ, หวี่หนี่, ถนนคู่รัก, เดินทางสู่เซินเจิ้น, วัดกวนอู, หมู่บ้านฮอลแลนด์, พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น, ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก, เดินทางสู่จูไห่, มาเก๊า, โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์, วัดเจ้าแม่กวนอิม, ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, จัตุรัสเซนาโด้, The Parisian Macao, The Venetian
เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
มี.ค. - 63
เม.ย. - 63

เริ่ม

4,999 บ.

จำนวนวัน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200094
เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | ตลาดสก๊อต | เน้นไหว้พระ ขอพร 9 จุดมงคล ณ เจดีย์ชเวดากอง | ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์
มี.ค. - 63

เริ่ม

5,555 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 1361 โปรแกรม