Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์เยอรมัน
พบ
411 ช่วงวันเดินทาง จาก 84 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

8 วัน 7 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191362
ต.ค. - 62
พ.ย. - 62
ธ.ค. - 62

เริ่ม

39,900 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGVIE07
สัมผัสความสวยงามแสนโรแมนติกที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันถึงที่หมู่บ้านอัลสตัก, ชมเมืองโบราณแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่ได้รับขนานนามว่าไข่มุกแห่งโบฮีเมียนที่เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ, ถ่ายรูปคู่พระราชวังฮอฟบวร์ค และพระราชวังเบลวีเดียร์, เข้าชมความสวยงามของพระราชวังเชินบรุนน์
เมืองเวียนนา, ถนนสายวงแหวน, โรงละครโอเปร่า, อาคารรัฐสภา, น้ำพุพัลลัสอะธีน่า, โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, พระราชวังฮอฟบวร์ค, โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น, ถนนคาร์นท์เนอร์, เมืองพัสเซา, เมืองซาลซ์บูร์ก, มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก, บ้านเกิดโมสาร์ท, ถนนเก็ตเตรียกาสเซส, เมืองฮัลสตัท, หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท, โบสถ์แพริช, โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท, จัตุรัสกลางเมือง, รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้, เมืองลินซ์, จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์, อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์, มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์, เมืองลินซ์, แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
อาหารจีน
พ.ย. - 62

เริ่ม

39,999 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGAMS05
ชมเวนิสแห่งเนเธอแลนด์ที่หมู่บ้านกีธูร์น, เยี่ยมเมืองที่เล็กที่สุดในทวีปยุโรปเมืองลักเซมเบิร์ก, สัมผัสเมืองมรดกโลกสีลูกกวาดที่เมืองบรูจจ์, จัตุรัสที่ได้รับการขนามนามว่าสวยที่สุดในทวีปยุโรปจัตุรัสกรองด์ปลาซ, ล่องเรือหลังคากระจก
เมืองอัมสเตอร์ดัม, หมู่บ้านกีธูร์น, งหมู่บ้านกีธูร์น, ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์, เมืองโคโลญ, มหาวิหารโคโลญ, เมืองแฟรงก์เฟิร์ต, มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต, จัตุรัสโรเมอร์, โบสถ์เซนต์นิโคลาส, น้ำพุแห่งความยุติธรรม, ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต, เมืองไฮเดิลแบร์ค, มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค, ประตูเมืองโบราณ, สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิลแบร์ค, ปราสาทไฮเดิลแบร์ค, ย่านเมืองเก่า, โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์, เมืองลักเซมเบิร์ก, ย่านเมืองเก่า, สะพานสมัยโรมัน, วิหารนอเทรอดามแห่งเมืองลักเซมเบิร์ก, เมืองลักเซมเบิร์ก, เมืองบรูจจ์, จัตุรัสเดอะมาร์ค, หอระฆัง, ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์, เมืองบรัสเซลส์, อะตอมเมี่ยม, จัตุรัสกรองด์ปลาซ, โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก, รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะแมนิเกนพิส, สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี, โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น, ย่านดัมสแควร์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
อาหารจีน

เริ่ม

39,999 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGVIE06
ตามรอยละครเพลิงนรีที่ระเบียงสามเหลี่ยมลอยฟ้า, ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท, เยี่ยมชมรังนกอินทรีย์ที่ยอดเขาเคห์ลสไตน์, นั่งรถรางลอดอุโมงค์ชมเหมืองเกลือเก่าที่เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน, เข้าชมความสวยงามของพระราชวังเชินบรุนน์, นั่งรถรางลอดอุโมงค์เพื่อเข้าชม เหมืองเกลือเก่าของเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน
เมืองเวียนนา, เมืองฮัลสตัท, หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท, โบสถ์แพริช, โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท, จัตุรัสกลางเมือง, รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้, ระเบียงสามเหลี่ยมลอยฟ้า, เมืองซาลซ์บูร์ก, บ้านเกิดโมสาร์ท, สวนมิราเบล, ถนนเก็ตเตรียกาสเซส, เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน, ทะเลสาบโคนิคซี่, เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน, ทะเลสาบโคนิคซี่, โบสถ์เซนต์บาโธโลมา, เหมืองเกลือเก่าของเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน, ยอดเขาเคห์ลสไตน์, ยอดเขาเคห์ลสไตน์, ถนนสายวงแหวน, โรงละครโอเปร่า, อาคารรัฐสภา, น้ำพุพัลลัสอะธีน่า, โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น, โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนคาร์นท์เนอร์, พระราชวังเบลวีเดียร์, พระราชวังฮอฟบวร์ค, แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
อาหารจีน
ก.ย. - 62
ต.ค. - 62

เริ่ม

39,999 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGAMS06
สัมผัสวิถีชีวิคความเป็นอยู่ของชาวดัตช์ที่หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์, เยี่ยมเมืองที่เล็กที่สุดในทวีปยุโรปเมืองลักเซมเบิร์ก, ชมมรดกโลกสีลูกกวาดที่เมืองบรูจจ์, จัตุรัสที่ได้รับขนานนามว่าใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปจัตุรัสกรองด์ปลาซ, ล่องเรือหลัคากระจกชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัตซ์
เมืองอัมสเตอร์ดัม, หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์, ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์, เมืองโคโลญ, มหาวิหารโคโลญ, เมืองแฟรงก์เฟิร์ต, มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต, จัตุรัสโรเมอร์, โบสถ์เซนต์นิโคลาส, น้ำพุแห่งความยุติธรรม, ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต, เมืองไฮเดิลแบร์ค, มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค, ประตูเมืองโบราณ, สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิลแบร์ค, ปราสาทไฮเดิลแบร์ค, ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค, โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์, เมืองลักเซมเบิร์ก, ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก, สะพานสมัยโรมัน, วิหารนอเทรอดาม แห่งเมืองลักเซมเบิร์ก, เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม, จัตุรัสเดอะมาร์ค, หอระฆัง, ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์, เมืองบรัสเซลส์, อะตอมเมี่ยม , จัตุรัสกรองด์ปลาซ, โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก, รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะแมนิเกนพิส, สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี, โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น, ย่านดัมสแควร์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
อาหารจีน
พ.ย. - 62
ธ.ค. - 62

เริ่ม

42,999 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD190353
ก.ย. - 62
ต.ค. - 62

เริ่ม

44,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 84 โปรแกรม