Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ตุรเคีย
พบ
71 ช่วงวันเดินทาง จาก 17 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST85W58
OPTION TOUR ชมโชว์ระบำหน้าท้อง (BELLY DANCE), OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, พระราชวังทอปกาปี, เมืองอังการา, ทะเลสาบเกลือ, เมืองไกเซรี(KAYSERI), ภูเขาเออร์ซีเยส(MT.ERCIYES), เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA), พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, หุบเขาอุซิซาร์, หมู่บ้านอวานอส, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาพาซาแบค, เมืองคอนย่า, คาราวานซาราย, เมืองปามุคคาเล่, เมืองเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองคูซาดาซี, บ้านพระแม่มารี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, วิหารอะโครโปลิส, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองอิสตันบูล, หอคอยกาลาตา, จตุรัสทักซิม

เริ่ม

33,999 บ.

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST107W59
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย *OPTION TOUR* เข้าชมพระราชวังโดลมาบาห์เช + ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส + ถ่ายรูปคู่กับหอคอยกาลาตา + ท่องเที่ยวย่าน BALAT + ขึ้นกระเช้า PIERRE LOTI ชมวิวเมืองอิสตันบูล
เมืองอังการา, มัสยิดโคจาเท็ป (KOCATEPE MOSQUE), เมืองอังการา, ทะเลสาบเกลือ, เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA), นครใต้ดินชาดัค, หุบเขาอุซิซาร์, หมู่บ้านอวานอส, เมืองคัปปาโดเกีย, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาพาซาแบค, เมืองคอนย่า, คาราวานซาราย, เมืองปามุคคาเล่, เมืองเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองคูซาดาซี, บ้านพระแม่มารี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เมืองคูซาดาซี, ย่านเมืองเก่าอิซเมียร์, เมืองชานัคคาเล่, อุทยานแห่งชาติทรอย เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองอิสตันบลู, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, พระราชวังทอปกาปี, ตลาดสไปร์ท, จัตุรัสทักซิม
ธ.ค. - 65

เริ่ม

33,999 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ISTTK0123
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, บอลลูนเมืองคัปปาโดเกีย, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
นครอิสตันบูล, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปิ, เมืองอังการ่า, ทะเลสาบเกลือ, เมืองคัปปาโดเกีย, โรงงานเครื่องประดับ, โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค, เมืองเกอราเม่, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, คาราวานสไลน์, เมืองคอนย่า, โรงงานคอตตอน, เมืองปามุคคาเล่, นครโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, ร้านขนม Turkish Delight, เมืองคูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, เมืองเปอร์กามัม, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล, เมืองอิสตันบูล, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต

เริ่ม

34,888 บ.

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST23
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม, ม้าไม้เมืองทรอย, บันไดหลากสีย่าน BALAT, บอลลูนคัปปาโดเกีย, ระบำ Belly Dance, พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
อิสตันบูล, อังการ่า, สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก, ปราสาทอังการ่า, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่, โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ, ระบำ Belly Dance, คอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส, เมืองคูซาดาซี, เมืองเอฟฟิซุส, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม, อะโครโปลิส, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้เมืองทรอย, ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood, เมืองอิสตันบูล, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, สไปซ์บาซาร์, BLUE MOSQUE, ฮิปโปโดรม, วิหารฮาเจีย โซเฟีย, วังทอปกาปี, บันไดหลากสีย่าน BALAT
ม.ค. - 66

เริ่ม

35,999 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

TURNDOM8D
อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองหลวง อังการ่า-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)-“ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย-ขึ้นบอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองเฮียราโพลิส- ชมโรงงานคอตตอน -เมืองโบราณเอฟฟิซุส -ชมโรงงานท่อพรม - เมืองคูซาดาซึ Kusadasi- วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ -โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น-ร้านขนม Turkish Delight-เมืองโบราณเปอร์กามัม-วิหารแดง คึซึลอัฟลู - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-ย่าน BALAT & FENNER

เริ่ม

38,988 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGIST2210TK
ชมบอลลูนหลากสีเมืองคัปปาโดเกีย, ชมการแสดง Belly Dance
อิสตันบูล, เมืองชานัคคาเล, ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล, อุทยานแห่งชาติเมืองทรอย, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองคูซาดาซึ, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, เมืองเอฟฟิซุส, ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ, หอสมุดเซลซุส, บ้านพระแม่มารี, เตอร์กิช ดีไลท์, เมืองปามุคคาเล, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองคอนยา, ที่พักคาราวานเซราย, เมืองใต้ดิน, เมืองเกอเรเม, โรงงานเซรามิก, โรงงานเครื่องประดับ, หุบเขาพาซาแบค, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาอุซิซาร์, พิพิธภัณฑ์เกอเรเม, โรงงานทอพรม, เมืองโครัม, เมืองโบราณฮัตทูซา, หินศิลายาซิลิคายา, เมืองอังการา, สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก, เมืองคาราบัก, เมืองซาฟรานโบลู , จุดชมวิวเนินเขาฮิดิร์ลิค, พิพิธภัณฑ์ ซาฟรานโบลู, ตลาดย่านเมืองเก่า, เมืองอิสตันบูล, พระราชวังโดลมาบาห์เช, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, เซนต์โซเฟีย, สไปซ์บาซาร์, หอคอยกาลาตา, จตุรัสทักษิม
ปลาแมคเคอเรลย่าง, MIX SEAFOOD
ธ.ค. - 65

เริ่ม

38,990 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST25
นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์, นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, ระบำ BELLY DANCE, พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน
เมืองเอซีบัต, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood, อุทยานแห่งชาติทรอย, อะโครโปลิส, เมืองคูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ร้านเครื่องหนัง, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, โรงงานสิ่งทอ, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์เกอราม่า, โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ, หุบเขาพาซาแบค, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาอุซิซาร์, ทะเลสาบเกลือ, เมืองอังการา, สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก, ทักซิมสแควร์, อิสตันบูล(ตุรกี), พระราชวังโดลมาบาห์เช, ตลาดสไปซ์, BLUE MOSQUE, ฮิปโปโดรม, วิหารฮาเจีย โซเฟีย

เริ่ม

38,999 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

WTK2008I
อิสตันบลู - ไคเซอรี่ - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดิน - คัปปาโดเกีย – คอนย่า - ปามุคคาเล่ - อุชิซาร์ - ระบำหน้าท้อง - ปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เซลจุก - เมืองโบราณเอเฟซุส - อิซเมียร์ - คุซาดาสึ - เซลจุก - เมืองโบราณเอเฟซุส - คานัคคาเล่ - ชมม้าไม้จำลอง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - แกรนด์บาซาร์ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าโซเฟีย - พระราชวังทอปคาปึ - ตลาดสไปซ์ - PIERRE LOTI HILL - จัตุรัสทักซิม

เริ่ม

39,900 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGIST2304TK
ชมการแสดงระบำหน้าท้อง Belly Dance
เมืองซาฟรานโบลู, จุดชมวิวเนินเขาฮิดอร์ลิค, พิพิธภัณฑ์ซาฟรานโบลู, ตลาดย่านเมืองเก่า, เมืองอังการา, สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก, ทะเลสาบเกลือ, เมืองคัปปาโดเกีย, เมืองใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์เกอเรเม, หุบเขาแดงหรือหุบเขากุหลาบ, โรงงานทอพรม, หุบเขาอุซิซาร์, โรงงานเซรามิก, โรงงานเครื่องประดับ, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาพาซาแบค, เมืองคอนยา, ที่พักคาราวานเซราย, เมืองปามุคคาเล, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองคูซาดาซึ, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, เมืองเอฟฟิซุส, ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ, หอสมุดเซลซุส, เตอร์กิช ดีไลท์, หมู่บ้านซิรินเซ, เมืองชานัคคาเล, อุทยานแห่งชาติเมืองทรอย, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล, เมืองอิสตันบูล, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, ห้างอิสตินเย พาร์ค มอล, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, เซนต์โซเฟีย, หอคอยกาลาตา, กาลาตาพอร์ต, จัตุรัสทักษิม
ปลาแมคเคลเรลย่าง

เริ่ม

39,990 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST85TK1
OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย
อิสตันบูล (ประเทศตุรกี), สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปี, ตลาดเครื่องเทศ, ถ่ายรูปคู่หอคอยกาลาตา, จัตุรัสทักซิม, เมืองชานัคคาเล่, ทรอย, แหล่งโบราณคดีเมืองทรอย, ม้าไม้เมืองทรอย, เมืองคูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟฟีซุส, บ้านพระแม่มารี, เมืองปามุคคาเล่, เมืองเฮียราโพลิส, เนโครโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองคัปปาโดเกีย, คาราวานซาราย, ชมโชว์ระบำหน้าท้อง, เมืองคัปปาโดเกีย, นครใต้ดินชาดัค, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, MADO CAFÉ, หุบเขาพาซาแบค, หุบเขานกพิราบ, ปราสาทหินยูชิซาร์, ภูเขาเออร์ซีเยส
ธ.ค. - 65

เริ่ม

39,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 17 โปรแกรม