Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ตุรเคีย
พบ
79 ช่วงวันเดินทาง จาก 18 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VIST85W515
ชมเทศกาลดอกทิวทิปที่สวนกึลฮาเน (เฉพาะเดือน เม.ย.), OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, เมืองอังการา, ทะเลสาบเกลือ, เมืองคัปปาโดเกีย, นครใต้ดินซาดัค, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาพาซาแบค, เมืองคัปปาโดเกีย, หุบเขาอุซิซาร์, เมืองคอนย่า, คาราวานซาราย, เมืองปามุคคาเล่, เมืองเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองคูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เมืองอิซเมียร์, ชมย่านเมืองเก่าอิซเมียร์, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองอิสตันบูล

เริ่ม

28,888 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGIST2308TK
วิหารเซนต์โซเฟีย, พระราชวังโทพคาปึ, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, เมืองชานัคคาเล, ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, เมืองปามุคคาเล, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองคอนยา, ที่พักคาราวานเซราย, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, เมืองคัปปาโดเกีย, เมืองเกอเรเม, เมืองใต้ดิน, หุบเขาอุชิซาร์, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาแห่งรัก, หุบเขาเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส, โรงงานเซรามิก, โรงงานทอพรม, โรงงานเครื่องประดับ, เมืองอังการา, สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก, ทะเลสาบเกลือ, เมืองซาฟรานโบลู, ตลาดย่านเมืองเก่า, เมืองอิสตันบูล, สไปซ์บาซาร์, ร้านขนมหวาน, จัตุรัสทักซิมสแควร์, ย่านบาลัต, หอคอยกาลาตา, กาลาตาพอร์ต
มี.ค. - 66

เริ่ม

30,990 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ISTTK0123
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, บอลลูนเมืองคัปปาโดเกีย, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
นครอิสตันบูล, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปิ, เมืองอังการ่า, ทะเลสาบเกลือ, เมืองคัปปาโดเกีย, โรงงานเครื่องประดับ, โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค, เมืองเกอราเม่, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, คาราวานสไลน์, เมืองคอนย่า, โรงงานคอตตอน, เมืองปามุคคาเล่, นครโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, ร้านขนม Turkish Delight, เมืองคูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, เมืองเปอร์กามัม, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล, เมืองอิสตันบูล, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
มี.ค. - 66

เริ่ม

34,888 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST30
เมืองอิสตันบูล, BLUE MOSQUE, ฮิปโปโดรม, วิหารฮาเจีย โซเฟีย, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood, ร้านเครื่องหนัง, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, โรงงานสิ่งทอ, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, คัปปาโดเกีย, ทะเลสาบเกลือ, อังการา, สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก, เมืองซาฟรานโบลู, อิสตันบูล, ตลาดสไปซ์, ทักซิมสแควร์, ชมทิวลิปสวน EMERGAN, ย่าน BALAT, GALATA TOWER
มี.ค. - 66
เม.ย. - 66

เริ่ม

34,999 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST32
เมืองอิสตันบูล, BLUE MOSQUE, ฮิปโปโดรม, วิหารฮาเจีย โซเฟีย, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood, อุทยานแห่งชาติทรอย ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood, ร้านเครื่องหนัง, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, โรงงานสิ่งทอ, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์เกอราม่า, โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ, หุบเขาพาซาแบค, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาอุซิซาร์, ทะเลสาบเกลือ, อังการา, สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก, เมืองซาฟรานโบลู, อิสตันบูล, ตลาดสไปซ์ – ทักซิมสแควร์, ย่าน BALAT, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, GALATA TOWER

เริ่ม

34,999 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

VIST96TK13
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, **เฉพาะเดือน เม.ย.** ชมเทศกาลดอกทิวทิปที่สวนกึลฮาเน, เมืองอังการา, ทะเลสาบเกลือ, เมืองคัปปาโดเกีย, เกอเรเม่, หุบเขาเดฟเรนท์, นครใต้ดินซาดัค , เมืองคัปปาโดเกีย, *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CL, *สวนดอกไม้ หรือ สวนผลไม้, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เฮียราโพลิส, เมืองคูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เมืองอิซเมียร์, ตลาดเคเมอราติ, ชมย่านเมืองเก่าอิซเมียร์, จัตุรัสโคนัค, หอนาฬิกาอิซเมียร์, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, อิสตันบูลที่เนินเขา CAMLICA, มัสยิดซูเลย์มานีเย, สไปร์ทมาร์เก็ต, หอคอยกาลาตา, จัตุรัสทักซิม

เริ่ม

35,555 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

TURDL8DTK
ขึ้นบอลลูนเมืองคัปปาโดเกีย, ชมโชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance), ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
อิสตันบูล, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, คาเฟ่รากา เมเดรเซ CAFER AGA MEDRESESI, เมืองหลวง อังการ่า, ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake), นครใต้ดิน, โรงงานทอพรหม (UNDERGROUND CITY), ขึ้นบอลลูนเมืองคัปปาโดเกีย, ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค, เกอเรเม่, หุบเขาอุซิซาร์, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส, ชมโรงงานคอตตอน, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ชมโรงงานเครื่องหนัง, เมืองคูซาดาซึ Kusadasi, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น, ร้านขนม Turkish Delight, อลาคาตี Alacati, เมืองโบราณเปอร์กามัม, วิหารแดง คึซึลอัฟลู, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต, ย่าน BALAT & FENNER

เริ่ม

35,988 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

TTK07
เช็คอินโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2คืน, ฟรี!! ถ่ายรูปกับรถ CLASSIC CAR และ Optional Tour! ขึ้นบอลลูนยักษ์หลากสี, ถ่ายรูปเช็คอิน! สุเหร่าสีน้ำเงิน, ม้าไม้เมืองทรอย, หมู่บ้านสีสัน Balat old houses ** บินตรงสู่กรุงเทพ-อิสตันบลู ** สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวีซ่า
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปี, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดม, เมืองชานัคคาเล่, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้เมืองทรอย, เมืองปามุคคาเล่, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองคอนย่า, สุลต่านฮานี, เมืองคัปปาโดเกีย, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, เมืองคัปปาโดเกีย, นครใต้ดินชาดัค, ปราสาทหินยูชิซาร์, หุบเขานกพิราบ, เมืองเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม, เมืองอังการา, สุสานอตาเติร์ก, ทะเลสาบเกลือ, เมืองซาฟแลนโบลู, เมืองอิสตันบูล, ตลาดเครื่องเทศ, อิสระช้อปปิ้งจัตุรัสทักซิมสแควร์, หมู่บ้านสีสัน Balat, หอคอยกาลาตา, ท่าเรือกาลาตา

เริ่ม

37,888 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

VIST96TK17
OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, **เฉพาะเดือน เม.ย.** ชมเทศกาลดอกทิวทิปที่สวนกึลฮาเน, เมืองอังการา, ทะเลสาบเกลือ, เมืองคัปปาโดเกีย, เกอเรเม่, หุบเขาเดฟเรนท์, นครใต้ดินซาดัค, เมืองคัปปาโดเกีย, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาอุซิซาร์, หุบเขาพาซาแบค, เมืองคอนย่า, คาราวานซาราย, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, เมืองอิสปาร์ต้า, *สวนดอกไม้ หรือ สวนผลไม้, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เฮียราโพลิส, เมืองคูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เมืองอิซเมียร์, ตลาดเคเมอราติ, ชมย่านเมืองเก่าอิซเมียร์, จัตุรัสโคนัค, หอนาฬิกาอิซเมียร์, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองอิสตันบูล, ชมวิวเมืองอิสตันบูลที่เนินเขา CAMLICA, มัสยิดซูเลย์มานีเย, สไปร์ทมาร์เก็ต, หอคอยกาลาตา, จัตุรัสทักซิม

เริ่ม

37,888 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST25
นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์, นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, ระบำ BELLY DANCE, พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน
เมืองเอซีบัต, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood, อุทยานแห่งชาติทรอย, อะโครโปลิส, เมืองคูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ร้านเครื่องหนัง, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, โรงงานสิ่งทอ, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์เกอราม่า, โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ, หุบเขาพาซาแบค, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาอุซิซาร์, ทะเลสาบเกลือ, เมืองอังการา, สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก, ทักซิมสแควร์, อิสตันบูล(ตุรกี), พระราชวังโดลมาบาห์เช, ตลาดสไปซ์, BLUE MOSQUE, ฮิปโปโดรม, วิหารฮาเจีย โซเฟีย
มี.ค. - 66

เริ่ม

38,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 18 โปรแกรม