Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ลาว
พบ
18 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

ILPQ311
ตักบาตรข้าวเหนียว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่หลวงพระบาง, พระราชวังหลวงพระบางเป็นพระราชวังเก่าแก่ของเจ้ามหาชีวิตของหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี: ชมวิวเมืองหลวงพระบาง 360 องศา, วัดเชียงทอง:วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง ไฮไลท์สิมหลังเก่าแก่ที่สุดที่เป็นอัญมณีแห่งศิลปะล้านช้าง, วัดวิชุนราช วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม, วัดแสนสุขขาราม:เป็นวัดเก่าแก่ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสีได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง, ถ้ำติ่งภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์
หลวงพระบาง, พระธาติภูษี, ตลาดมืด, ทำบุญตักบาตรตอนเช้า, ตลาดเช้า, วัดแสนสุขขาราม, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, บ้านช่างไห่, ถ้ำติ่ง, น้ำตกตาดกวางสี, พระราชวังหลวงพระบาง
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

9,888 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200481
พระธาตุภูษีสองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษี นี้หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบาง, ตื่นเช้าไปร่วมทำบุญ-ตักบาตร, แวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม, เที่ยวชมวัดเชียงทองเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง,
หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ตลาดมืด, ตักบาตรข้าวเหนียว, บ้านผานม, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, น้ำตกตาดกวงชี, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พระราชวังเก่า, หอพระบาง
อาหารพื้นบ้านแบบขันโตก

เริ่ม

11,900 บ.