Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ลาว
พบ
98 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 รถตู้

โรงแรม

รหัสทัวร์

LVN09
พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง วังเวียง-หลวงพระบาง, Option tour! ล่องเรือแม่น้ำซอง
ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ, หนองคาย, นครเวียงจันทน์, พระธาตุหลวง, ประตูไซ, วัดสีเมือง, วังเวียง, บลูลากูน, ถ้ำปูดำ, สะพานสีฟ้า, ถนนคนเดินวังเวียง, วังเวียง, นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก, น้ำตกตาดกวางสี, ศูนย์อนุรักษ์หมี, วัดวิชุลราช, น้ำตกตาดแก้ว, พระราชวังหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, ตลาดมืดหลวงพระบาง, เมืองหลวงพระบาง, ตักบาตรข้าวเหนียว, ร้านกาแฟประชานิยม, วัดเชียงทอง, Joma bekery café, สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง, เวียงจันทน์, สะพานมิตรภาพไทยลาว, Duty free

เริ่ม

8,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 รถตู้

โรงแรม

รหัสทัวร์

LVN07
พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง, Option! ล่องเรือชมแม่น้ำซอง, พักหลวงพระบาง 2 คืน, พักวังเวียง 1 คืน
นครเวียงจันทน์, พระธาตุหลวง, ประตูไซ, วัดสีเมือง, สถานีรถไฟเวียงจันทน์, เมืองหลวงพระบาง, ตลาดมืดหลวงพระบาง, หลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี, ศูนย์อนุรักษ์หมี, น้ำตกตาดแก้ว, วัดเชียงทอง, พระราชวังหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, ตลาดมืดหลวงพระบาง, หลวงพระบาง, ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง, ตลาดเช้า, ร้านกาแฟประชานิยม, สถานีรถไฟหลวงพระบาง, วังเวียง, บลูลากูน, ถ้ำปูดำ, สะพานสีฟ้า, วังเวียง, นครเวียงจันทน์, ช้อปปิ้ง Duty Free
มี.ค. - 66

เริ่ม

9,888 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

UBPVZ0123
สักการะ วัดพูสะเหล่า ชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปากเซ, ชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดภู ปราสาทศิลปะอายุกว่า 1,000 ปี, แวะถ่ายรูป น้ำตกตาดเยือง น้ำตกดังของเมืองจำปาสัก พร้อมชมธรรมชาติที่สวยงาม, ชมอีกหนึ่งบรรยากาศของไร่กาแฟที่สวยที่สุดในเมืองปากซอง ปากซองไฮซ์แลนด์, ชมความงามของ น้ำตกตาดฟาน และท้าทายความกล้ากับการโหนสลิง เพื่อชมความอลังการของน้ำตก
วัดภูพร้าว, ด่านช่องเม็ก, วัดพูสะเหล่า, ปากเซ, พักเมืองปากเซ, ปราสาทหินวัดพู, ตาดฟาน, ปากซองไฮแลนด์, ฟาร์มอาโกร, พักเมืองปากซอง, น้ำตกตาดเยือง, ด่านช่องเม็ก

เริ่ม

9,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

LFD08
เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง วังเวียง-หลวงพระบาง
เวียงจันทน์, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, วัดสีเมือง, วังเวียง, บลูลากูน, สะพานสีฟ้า, สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง, หลวงพระบาง, ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้า, ร้านกาแฟประชานิยม, น้ำตกตาดกวางสี, น้ำตกตาดแก้ว, คาเฟ่สวนพูนสุข, วัดวิชุลราช, ตลาดมืดหลวงพระบาง, วัดเชียงทอง, พระราชวังหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, คาเฟ่ Joma Bakery

เริ่ม

14,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

VTEFD0123
ชมเมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี, ล่องเรือแม่น้ำซอง
วัดสีเมือง, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, วังเวียง, ถนนคนเดินวังเวียง, บลูลากูน, ถ้ำปูคำ, สะพานสีฟ้า, ล่องเรือแม่น้ำซอง, สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวังเวียง, หลวงพระบาง, เมืองหลวงพระบาง, วัดใหม่, วัดเชียงทอง, พระธาตุพูสี, พระราชวังหลวงพระบาง, วัดวิชุนราช, ออกพบตก, ตลาดมืดหลวงพระบาง, ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้าหลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี

เริ่ม

15,888 บ.