Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ลาว
พบ
52 ช่วงวันเดินทาง จาก 6 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

ILPQ311
ตักบาตรข้าวเหนียว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่หลวงพระบาง, พระราชวังหลวงพระบางเป็นพระราชวังเก่าแก่ของเจ้ามหาชีวิตของหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี: ชมวิวเมืองหลวงพระบาง 360 องศา, วัดเชียงทอง:วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง ไฮไลท์สิมหลังเก่าแก่ที่สุดที่เป็นอัญมณีแห่งศิลปะล้านช้าง, วัดวิชุนราช วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม, วัดแสนสุขขาราม:เป็นวัดเก่าแก่ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสีได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง, ถ้ำติ่งภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์
หลวงพระบาง, พระธาติภูษี, ตลาดมืด, ทำบุญตักบาตรตอนเช้า, ตลาดเช้า, วัดแสนสุขขาราม, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, บ้านช่างไห่, ถ้ำติ่ง, น้ำตกตาดกวางสี, พระราชวังหลวงพระบาง
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

9,888 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200481
พระธาตุภูษีสองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษี นี้หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบาง, ตื่นเช้าไปร่วมทำบุญ-ตักบาตร, แวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม, เที่ยวชมวัดเชียงทองเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง,
หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ตลาดมืด, ตักบาตรข้าวเหนียว, บ้านผานม, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, น้ำตกตาดกวงชี, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พระราชวังเก่า, หอพระบาง
อาหารพื้นบ้านแบบขันโตก

เริ่ม

9,900 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Bangkok Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDLAOS01PG
ตักบาตรข้าวเหนียว, พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
หลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน, ตลาดมืด, บ้านช่างฆ้อง, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง, วัดใหม่, พระธาตุษูสี, วัดวิชุนราช, บ้านผานม
อิ่มอร่อยกับอาหารบนเรือ, อาการเมืองหลวงพระบาง

เริ่ม

12,900 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Bangkok Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD194003
น้ำตกตาดกวางสี เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น้ำใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม, อิ่มอร่อยกับอาหารบนเรือ, ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ จากพื้นน้ำมีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์, วัดเชียงทองเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง, นมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม
หลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน, ตลาดมืด, บ้านช่างฆ้อง, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห ,พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง ,วัดใหม่, พระธาตุษูสี, บายศรีสู่ขวัญ, ใส่บาตรข้าวเหนียว, วัดวิชุนราช, บ้านผานม
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

12,900 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDLAOS02
นมัสการพระบาง, ขอพรพระธาตุหลวง, ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว, พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
เวียงจันทร์, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, วังเวียง, ถนนโรตี, ถ้ำจัง, หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ถนนคนเดิน, วัดเชียงทอง, พระราชวัง, หอพระบาง, วัดวิชุนราช
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

13,900 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDLAOS01
ตักบาตรข้าวเหนียว, พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ตลาดมืด, บ้านผานม, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, น้ำตกตาดกวงชี, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พระราชวังเก่า, หอพระบาง
อาหารภัตตาคาร
เม.ย. - 63

เริ่ม

15,900 บ.