Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ลาว
พบ
150 ช่วงวันเดินทาง จาก 12 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 รถตู้

โรงแรม

รหัสทัวร์

LVN03
เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง, ล่องเรือชมแม่น้ำซอง
หนองคาย, นครเวียงจันทน์, พระธาตุหลวง, ประตูไซ, วัดสีเมือง, วังเวียง, บลูลากูน, ถ้ำปูดำ, สะพานสีฟ้า, Option tour ล่องเรือชมแม่น้ำซอง, ถนนคนเดินวังเวียง, วังเวียง, นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก, น้ำตกตาดกวางสี, วัดวิชุลราช, พระราชวังหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, ตลาดมืด, เมืองหลวงพระบาง, ตักบาตรข้าวเหนียว, วัดเชียงทอง, Joma bekery café, สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง, เวียงจันทน์, สะพานมิตรภาพไทยลาว, Duty free

เริ่ม

8,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

UTHVZ0122
ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง
นครหลวงเวียงจันทน์, วัดศรีเมือง, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง, ตลาดมืดหลวงพระบาง, ตักบาตรข้าวเหนียว, วัดเชียงทอง, พระราชวังเก่าหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, น้ำตกตาดกวางสี, ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง, ถ้ำจัง, บลูลากูน, สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

เริ่ม

12,888 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

UTHVZ0222
ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง, ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมบรรยากาศและความสวยงามของวังเวียง, เช็คอินแลนด์มาร์คของลาว ประตูชัย
นครหลวงเวียงจันทน์, วัดศรีเมือง, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง, ตลาดมืดหลวงพระบาง, ตักบาตรข้าวเหนียว, วัดเชียงทอง, พระราชวังเก่าหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, น้ำตกตาดกวางสี, ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง, ถ้ำจัง, บลูลากูน, สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

เริ่ม

12,888 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LAO04
ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงพระบาง
นครหลวงเวียงจันทน์, วัดศรีเมือง, ชมหอพระแก้ว, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, ร้านหัตกรรมเครื่องเงิน, ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงพระบาง, ตลาดมืดหลวงพระบาง, ตักบาตรข้าวเหนียว, วัดเชียงทอง, พระราชวังเก่าหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, น้ำตกตาดกวางสี, ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง, บลูลากูน, สะพานแขวนสีฟ้า, ถ้ำนางฟ้า, สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

เริ่ม

12,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

LFD04
พิเศษ!! เปิดประสบการ์ณนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง, Optional Tour! ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นอันน่าหลงใหล
นครเวียงจันทน์, พระธาตุหลวง, ประตูไซ, สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีเวียงจันทน์, หลวงพระบาง, ตลาดมืดหลวงพระบาง, เมืองหลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี, ศูนย์อนุรักษ์หมี, น้ำตกตาดแก้ว, คาเฟ่สวนพูนสุข, พระราชวังหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, ตลาดมืดหลวงพระบาง, เมืองหลวงพระบาง, การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง, ร้านกาแฟประชานิยม, วัดเชียงทอง, คาเฟ่ Joma Bakery, วัดวิชุลราช

เริ่ม

13,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

VTEFD0123
ชมเมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี, ล่องเรือแม่น้ำซอง
วัดสีเมือง, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, วังเวียง, ถนนคนเดินวังเวียง, บลูลากูน, ถ้ำปูคำ, สะพานสีฟ้า, ล่องเรือแม่น้ำซอง, สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวังเวียง, หลวงพระบาง, เมืองหลวงพระบาง, วัดใหม่, วัดเชียงทอง, พระธาตุพูสี, พระราชวังหลวงพระบาง, วัดวิชุนราช, ออกพบตก, ตลาดมืดหลวงพระบาง, ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้าหลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี

เริ่ม

14,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LAO03
ขึ้นรถไฟความเร็วสูง
ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย, ลาวจังหวัดหนองคาย, นครหลวงเวียงจันทน์, วัดศรีเมือง, ประตูชัย, ชมหอพระแก้ว, พระธาตุหลวง, ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงพระบาง, ตลาดมืดหลวงพระบาง, พระราชวังเก่าหลวงพระบาง, ถ้ำติ่ง, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พระธาตุพูสี, ตักบาตรข้าวเหนียว, วัดวิชุน, วัดเชียงทอง, น้ำตกตาดกวางสี, ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากหลวงพระบางสู่วังเวียง, ล่องเรือชมแม่น้ำซอง, บลูลากูน, สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

เริ่ม

14,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LWE06
พิเศษ!! เปิดประสบการ์ณนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง หลวงพระบาง-วังเวียง
เมืองหลวงพระบาง, วัดวิชุลราช, พระราชวังหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, ตลาดมืดหลวงพระบาง, เมืองหลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี, ศูนย์อนุรักษ์หมี, น้ำตกตาดแก้ว, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, วัดแสนสุขาราม, วัดเชียงทอง, อิสระตลาดมืดหลวงพระบาง, เมืองหลวงพระบาง, ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้า, ร้านกาแฟประชานิยม, โจมาคาเฟ่, สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง, วังเวียง, บลูลากูน, ภูผาจำปาลาว, อ่างสวรรค์, สะพานฟ้า, แม่น้ำซอง, ถนนคนเดินวังเวียง, วังเวียง, เวียงจันทน์, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, วัดสีเมือง

เริ่ม

15,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

PLAO10SL
ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง
สะพานมิตรภาพไทยลาว - นครหลวงเวียงจันทน์ - ประตูชัย - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช - ชมหอพระแก้ว - วัดศรีเมือง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงพระบาง - ใส่บาตรตอนเช้า - ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง - พระราชวังหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - หมู่บ้านซ่างไห - น้ำตกตาดกวางสี - เขาพูสี - วัดวิชุนราช - ถ้ำจัง - อิสระกิจกรรมที่วังเวียง - กลับสู่เวียงจันทร์ - ด่านตม.ลาว - อิสระช้อปปิ้ง DUTY FREE - สนามบินอุดรธานี - กรุงเทพฯ

เริ่ม

15,900 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

VTEFD0322
ล่องเรือแม่น้ำซอง, สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวังเวียง
วัดสีเมือง, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, วังเวียง, ถนนคนเดินวังเวียง, บลูลากูน, ถ้ำปูคำ, สะพานสีฟ้า, หลวงพระบาง, เมืองหลวงพระบาง, วัดใหม่, วัดเชียงทอง, พระธาตุพูสี, พระราชวังหลวงพระบาง, วัดวิชุนราช, ออกพบตก, ตลาดมืดหลวงพระบาง, ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้าหลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี

เริ่ม

16,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 12 โปรแกรม