Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ลาว
พบ
47 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDLAOS02
นมัสการพระบาง, ขอพรพระธาตุหลวง, ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว, พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
เวียงจันทร์, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, วังเวียง, ถนนโรตี, ถ้ำจัง, หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ถนนคนเดิน, วัดเชียงทอง, พระราชวัง, หอพระบาง, วัดวิชุนราช
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

12,900 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDLAOS01
ตักบาตรข้าวเหนียว, พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ตลาดมืด, บ้านผานม, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, น้ำตกตาดกวงชี, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พระราชวังเก่า, หอพระบาง
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

12,900 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Bangkok Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDLAOS01PG
ตักบาตรข้าวเหนียว, พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
หลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน, ตลาดมืด, บ้านช่างฆ้อง, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง, วัดใหม่, พระธาตุษูสี, วัดวิชุนราช, บ้านผานม
อิ่มอร่อยกับอาหารบนเรือ, อาการเมืองหลวงพระบาง

เริ่ม

13,900 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Bangkok Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDLAO03
ขึ้นบอลลูนยักษ์ชมวิวเมืองวังเวียง, สักการะพระธาตุหลวง, ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย, ล่องเรือคายัค, กิจกรรม Zip Line
เมืองเวียงจันทน์, หอพระแก้ว, ประตูชัย, พระธาตุหลวง, วังเวียง, ถนนโรตี, ถ้ำนอน, ถ้ำจัง, ถ้ำปูคำ, บลูลากูน
อาหารพื้นเมือง

เริ่ม

13,900 บ.