Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ลาว
พบ
78 ช่วงวันเดินทาง จาก 9 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 รถบัส

โรงแรม

รหัสทัวร์

LVN11
ไหว้พระขอพรที่พระธาตุหลวง, ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คดังประตูไซ, เก็บภาพความประทับใจกับบลูลากูน, Option tour! ล่องเรือแม่น้ำซอง, ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง, พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง วังเวียง-หลวงพระบาง
หนองคาย, นครเวียงจันทน์, พระธาตุหลวง, ประตูไซ, วัดสีเมือง, วังเวียง, บลูลากูน, สะพานสีฟ้า, ถนนคนเดินวังเวียง, น้ำตกตาดกวางสี, ศูนย์อนุรักษ์หมี, วัดวิชุลราช, พระราชวังหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, ตลาดมืดหลวงพระบาง, เมืองหลวงพระบาง, ร้านกาแฟประชานิยม, วัดเชียงทอง, Joma bekery café, สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง, เวียงจันทน์, สะพานมิตรภาพไทยลาว, Duty free

เริ่ม

8,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

UBPVZ0123
สักการะ วัดพูสะเหล่า ชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปากเซ, ชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดภู ปราสาทศิลปะอายุกว่า 1,000 ปี, แวะถ่ายรูป น้ำตกตาดเยือง น้ำตกดังของเมืองจำปาสัก พร้อมชมธรรมชาติที่สวยงาม, ชมอีกหนึ่งบรรยากาศของไร่กาแฟที่สวยที่สุดในเมืองปากซอง ปากซองไฮซ์แลนด์, ชมความงามของ น้ำตกตาดฟาน และท้าทายความกล้ากับการโหนสลิง เพื่อชมความอลังการของน้ำตก
วัดภูพร้าว, ด่านช่องเม็ก, วัดพูสะเหล่า, ปากเซ, พักเมืองปากเซ, ปราสาทหินวัดพู, ตาดฟาน, ปากซองไฮแลนด์, ฟาร์มอาโกร, พักเมืองปากซอง, น้ำตกตาดเยือง, ด่านช่องเม็ก

เริ่ม

13,888 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 NOK Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTLAO64DD
นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
ประตูชัย, พระธาตุหลวง, ร้านหัตถกรรม, สถานีรถไฟความเร็วสูง, หลวงพระบาง, ชมพระอาทิตย์ตกพระธาตุภูษี, ตลาดมืด, ใส่บาตรข้าวเหนียว, วัดเชียงทอง, น้ำตกตาดกวางสี, พระราชวังเก่า, นั่งรถไฟความเร็วสูง-วังเวียง, ล่องเรือดูแม่น้ำซอง, บลูลากูน, ถ้ำนางฟ้า, ด่านเวียงจันทน์

เริ่ม

13,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

VTEFD0223
ล่องเรือแม่น้ำซอง, ชมเมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี, ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเซียงทอง, ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ พระธาตุหลวง
วัตไต, วัดสีเมือง, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, วังเวียง, ถนนคนเดินวังเวียง, บลูลากูน, ถ้ำปูคำ, สะพานสีฟ้า, สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวังเวียง, เมืองหลวงพระบาง, วัดใหม่, วัดเชียงทอง, พระธาตุพูสี, พระราชวังหลวงพระบาง, วัดวิชุนราช, ออกพบตก, ตลาดมืดหลวงพระบาง, ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้าหลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี

เริ่ม

14,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTLAO61FD
นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง, ล่องเรือชมแม่น้ำซอง
หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ตลาดมืด, ตักบาตรข้าวเหนียว, หมู่บ้านช่างฆ้อง, หมู่บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, สวนพูนสุขคาเฟ่, น้ำตกตาดกวางสี, พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง, วัดวิชุน, บูลากูน, วังเวียง, เวียงจันทน์, พระธาตุหลวง, ประตูชัย

เริ่ม

14,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

LFD08
เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง วังเวียง-หลวงพระบาง
เวียงจันทน์, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, วัดสีเมือง, วังเวียง, บลูลากูน, สะพานสีฟ้า, สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง, หลวงพระบาง, ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้า, ร้านกาแฟประชานิยม, น้ำตกตาดกวางสี, น้ำตกตาดแก้ว, คาเฟ่สวนพูนสุข, วัดวิชุลราช, ตลาดมืดหลวงพระบาง, วัดเชียงทอง, พระราชวังหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, คาเฟ่ Joma Bakery

เริ่ม

16,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTLAO62FD
นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน
หลวงพระบาง, วัดวิชุน, พระธาตุภูษี, ตลาดมืด, พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง, หมู่บ้านช่างฆ้อง, หมู่บ้านช่างไห, ถ้ำติ่ง, น้ำตกตาดกวางสี, น้ำตกแก้วมงคล, ส่บาตรข้าวเหนียว, วัดแสน, บ้านผานม, นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง, ถ้ำนางฟ้า, บลูลากูน, ล่องเรือชมแม่น้ำซอง, วังเวียง, เวียงจันทน์, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, ศูนย์หัตถกรรม
เมนูพื้นบ้าน ปลาจุ่ม+แหนมเนือง+หมูกระทะริมแม่น้ำซอง

เริ่ม

16,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

ADLPQ001FD
เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและตักบาตรข้าวเหนียว, ขึ้นพระธาตุพูสีชมวิวแม่น้ำโขง, ชมความงามวัดเชียงทองและน้ำตกตาดกวางสี, เดินทางเทศการวันหยุดปีใหม่
หลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, ตลาดมืด, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง, ถ้ำติ่ง, หมู่บ้านช่างไห, น้ำตกตาดกวางชี, ตักบาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้า, บ้านผานม, ร้านกาแฟ Dao
ตำหลวงพระบาง
ธ.ค. - 66

เริ่ม

19,900 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

SHWEUTHKMG1
พระธาตุหลวง เวียงจันทน์ เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดในลาว, นั่งรถไฟความเร็วสูงขบวนล้านช้าง ลาว-จีน, สิบสองปันนา เป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลยูนานทางตอนใต้ของประเทศจีน, นครคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี, อุทยานป่าหิน ป่าหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว, นครหลวงเวียงจันทน์, พระธาตุหลวง, วัดศรีเมือง, ประตูชัย, เวียงจันทน์, นั่งรถไฟความเร็วสูง, บ่อเต็น, บ่อหาน, เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา), เมืองใหม่ 9 จอง 12 เชียง, ถนนคนเดินสิบสองปันนา, ตลาดเช้าไทลื้อ, หมู่บ้านโบราณไทลื้อ “ม่านหัวนา”, สวนป่าดงดิบ (โชว์นกยูง – หมู่บ้านเผ่าไอ้นี – น้ำตกเก้ามังกร), วัดหลวงเมืองลื้อ, โชว์พาราณสี, สิบสองปันนา, นั่งรถไฟความเร็วสูง, คุนหมิง, เขาซีซาน, ประตูมังกร (รวมรถราง), ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่, อุทยานป่าหิน (รวมรถราง), ตำหนักทอง, วัดหยวนทง, ถนนคนเดิน, คุนหมิง
เป็ดย่างอี๋เหลียง, สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง

เริ่ม

34,999 บ.