Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์เนเธอแลนด์
พบ
11 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Saudi Arabian Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

VAMSCDG85SV16
เข้าอัมสเตอร์ดัม-ออกเมืองปารีส, ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, ถ่ายรูปหอไอเฟล
เจดดาห์, อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล, หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์, เนเธอร์แลนด์, พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม, จัตุรัสดัมสแควร์, รอตเทอร์ดาม, บรัสเซลส์, เบลเยี่ยม, รูปปั้นเด็กชายกำลังฉี่, จัตุรัสกรองด์ ปลาส, อาคารอะโตเมียม, เกนต์, บรูกส์, จัตุรัสกลางเมืองบรูกส์, ลีล, ฝรั่งเศส, ปารีส, จัตุรัสคองคอร์ด, พีระมิดแก้วพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, Duty Free น้ำหอม เครื่องสำอาง, Shopping ห้างลาซามาริแตง, จัตุรัสทรอคาเดโร, หอไอเฟล, มหาวิหารนอร์ทเทอร์ดาม, ประตูชัยฝรั่งเศส, ถนนช็องเซลีเซ, Shopping ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์, ย่านมงมาร์ต, มหาวิหารซาเครเกอร์
ต.ค. - 67
พ.ย. - 67
ธ.ค. - 67

เริ่ม

63,888 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BRU01
เข้า-ออกบรัสเซลส์, เที่ยวเส้นทางสุดสวยหมู่บ้านกังหันลม, ล่องเรือหมู่บ้านกีร์ธูน, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย, ชมจัตุรัสกร็องปลาซ, ล่องเรือหลังคากระจก
กรุงบรัสเซลส์, เมืองบรูจก์, จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจก์, เมืองเกนต์, ปราสาทท่านเคานท์, มหาวิหารเมืองเกนท์, ถนนกราสเลและโคเรนไล, จัตุรัสกร็องปลาซ, เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส, อนุสรณ์อะโตเมี่ยม, เมืองดินองต์, กรุงลักเซมเบิร์ก, เมืองโคโลญ, สะพานโฮเอินซอลเลิร์น, มหาวิหารโคโลญ, เมืองโรมอนด์, ช้อปปิ้ง OUTLET, เมืองกีธูร์น, หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์, จัตุรัสดัมสแควร์, เมืองรอตเตอร์ดัม, ท่าเรือเก่า, โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์, บ้านลูกเต๋า, คอมเพล็ก MARKTHAL, เมืองแอนต์เวิร์ป, อาสนวิหารพระแม่มารีอา, จัตุรัสกลางเมือง
หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว
ต.ค. - 67
พ.ย. - 67

เริ่ม

69,999 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BRU02
ลงบรัสเซลส์-กลับอัมสเอตร์ดัม, ชมหมู่บ้านกังหันลม, ล่องเรือหมู่บ้านกีร์ธูน, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย, ชมจัตุรัสกร็องปลาซ, ล่องเรือหลังคากระจก
กรุงบรัสเซลส์, เมืองบรูจก์, จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจก์, เมืองเกนต์, ปราสาทท่านเคานท์, มหาวิหารเมืองเกนท์, ถนนกราสเลและโคเรนไล, จัตุรัสกร็องปลาซ, เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส, อนุสรณ์อะโตเมี่ยม, เมืองดินองต์, กรุงลักเซมเบิร์ก, เมืองโคโลญ, สะพานโฮเอินซอลเลิร์น, มหาวิหารโคโลญ, เมืองโรมอนด์, ช้อปปิ้ง OUTLET, เมืองกีธูร์น, หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์, เมืองเดอะเฮก, บินเนนฮอฟ, วังสันติภาพ, เมืองรอตเตอร์ดัม, ท่าเรือเก่า, โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์, บ้านลูกเต๋า, จัตุรัสดัมสแควร์, RED LIGHT DISTRICT
หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว
พ.ย. - 67

เริ่ม

69,999 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

GEK64
เช็คอินแลนด์มาร์คเมืองแฟรงก์เฟิร์ต, ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน์หมู่บ้านไร้ถนน, ถ่ายภาพเก็บความประทับใจหมู่บ้านกังหันลมซานส์คานส์, ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม, ชมความงามหอระฆังแห่งเกนต์, เช็คอินหอไอเฟล, ล่องเรือแม่น้ำแซน โดยบาโต มูช, ช้อปปิ้งจุใจถนนฌ็องเซลิเซ่
เยอรมัน, เมืองแฟรงก์เฟิร์ต, จัตุรัสโรเมอร์, มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต, เมืองโคโลญ, มหาวิหารโคโลญ, สะพานโฮเอินซอลเลิร์น, เมืองดุสเซลดอร์ฟ, หมู่บ้านกีธูรน์, เนเธอร์แลนด์, หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์, World of wild mills, โรงงานทำรองเท้าไม้, เมืองอัมสเตอร์ดัม, โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory, เมืองบรูกส์, เบลเยียม, โบสถ์อาวร์เลดี้, หอนาฬิกาบรูกส์, มหาวิหารแห่งพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์, เมืองเกนต์, ปราสาทกราเวนสตีน, หอระฆังแห่งเกนต์, มหาวิหารเซนต์บาโว, เมืองบรัสเซลส์, อะโตเมียม, รูปปั้นแมนิเกนพีส, พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์, เมืองปารีส, ฝรั่งเศส, หอไอเฟล, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free, ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์, แม่น้ำแซน, ประตูชัยฝรั่งเศส, ถนนฌ็องเซลิเซ่, เมืองเซรีส, เอาท์เล็ท ลาวัลเล่
หอยเอสคาโก้, หอยมัสเซลในไวน์ขาว, วาฟเฟิล
ก.ย. - 67
ต.ค. - 67

เริ่ม

74,888 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

AMS04
เข้าอัมสเตอร์ดัม-ออกปารีส, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย, เยี่ยมชมพระราชวังแวซายร์, ล่องเรือหมู่บ้านกีธูนร์, เช็คอินหมู่บ้านกังหันลม, ล่องเรือหลังคากระจก, ล่องเรือบาโตมุช
อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์, เมืองกีธูร์น, หมู่บ้านซานส์คันส์, กรุงเฮก, ดัมสแควร์, บรัสเซลส์, อะโตเมี่ยม, ปารีส, ฝรั่งเศส, พระราชวังแวร์ซายส์, LA VALLEE VILLAGE OUTLET, ซิตี้ทัวร์กรุงปารีส, ชองป์เอลิเซ่, เรือบาโตมุช, เบลเยี่ยม, ลักเซมเบิร์ก
ต.ค. - 67
ธ.ค. - 67

เริ่ม

74,999 บ.