Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDVN005SL
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ, ชมนาขั้นบันไดซาปา, นั่งรถราง + กระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาฟานซิปัน, ถ่ายรุปชายแดนเวียดนามจีนลาวไก, ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
กรุงฮานอย, ลาวไก, ซาปา, ชายแดนเวียดนามจีนลาวไก, ตลาดซาปา, หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต, น้ำตกสีเงิน, เขาฟานซิปัน, ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหง๊อกซิน, นิงก์บิงห์, ถ้ำตามก๊ก, อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (Sen Buffet), ชาบูปลาแซลมอน

เริ่ม

11,900 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDVN031
นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย, สนุกกับ Roller Coaster, นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทั้งเมืองดาลัด
โฮจิมินห์ซิตี้, อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์, โบสถ์นอร์ธเธอดัม, ทะเลทรายขาว, ทะเลทรายแดง, ดาลัด, Crazy house, น้ำตกดาลันตา, พระราชวังฤดูร้อน, วัดตั๊กลัม, ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย, ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด, จัตุรัสโฮจิมินห์, ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

11,900 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDVN081VZ
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง, นั่งสามล้อซิโคล่, นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์, นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
ดานัง, เว้, พระราชวังเว้, ตลาด Dong Ba, แม่น้ำหอม, เจดีย์เทียนมู่, สุสานกษัตริย์ไคดิงห์, บาน่าฮิลล์, สะพานสีทอง, สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น), วัดลินห์อึ๋ง, เมืองโบราณฮอยอัน, หมู่บ้านกั๊มทาน, วัดจีน, บ้านโบราณ, สะพานญี่ปุ่น, ศาลกวนอู, สะพานมังกร, ชอปปิงตลาดฮาน
ขนมปังบั๋นหมี่, กุ้งมังกร, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ, ซีฟู๊ด

เริ่ม

11,900 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Bangkok Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDVN081PG
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม, นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้, นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์, นั่งเรือกระด้ง
ดานัง, เว้, พระราชวังหลวง, ตลาด Dong Ba, แม่น้ำหอม, เจดีย์เทียนมู่, สุสานกษัตริย์ไคดิงห์, บาน่าฮิลล์, สะพานสีทอง, สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเครื่องเล่น), วัดลินห์อึ้ง, เมืองโบราณฮอยอัน, หมู่บ้านกั๊มทาน, นั่งเรือกระด้งฮอยอัน, วัดจีน, บ้านโบราณ, สะพานญี่ปุ่น, ศาลกวนอู, สะพานมังกร, ช้อปปิ้งตลาดฮาน
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ, ซีฟู๊ด, กุ้งมังกร

เริ่ม

13,900 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Vietjet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDVN005VJ
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ, ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต, นั่งรถราง + ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน, ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
ฮานอย, อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย, ลาวไก, ซาปา, หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต, ชมน้ำตกสีเงิน, ตลาดซาปา, ยอดเขาฟานซีปัน, ฮานอย, นิงห์บิงห์, ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก, ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหง๊อกเซิน, ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (Sen Buffet), ชาบูปลาแซลมอน, เฝอเวียดนาม

เริ่ม

12,900 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDVN07SL
ชมนาขั้นบันได, ขึ้นรถราง + นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน, ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ, ถ่ายรูปชายแดนเวียดนามจีนลาวไก, ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก, ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
กรุงฮานอย, ลาวไก, ซาปา, ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต, น้ำตกสีเงิน, ตลาดซาปา, เขาฮามลอง, ฟานซีปัน, ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหง๊อกซิน, อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย, ฮาลอง, ร้านยา, ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง, อ่าวฮาลอง, ถ้ำนางฟ้า, ร้านหยก
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (Sen Buffet), ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน, ไวน์แดงดาลัด

เริ่ม

13,900 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDVN082FD
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน, ล่องแม่น้ำหอม, นั่งรถสามล้อซิโคล่, นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์, พักบานาฮิลล์
สะพานมังกร, ฮอยอัน, เมืองโบราณฮอยอัน, หมู่บ้านกั๊มทาน, วัดจีน, บ้านโบราณ, สะพานญี่ปุ่น, ศาลกวนอู, สุสานกษัตริย์ไคดิงห์, เจดีย์เทียนมู่, เว้, พระราชวังหลวง, ดานัง, บาน่าฮิลล์, สะพานสีทอง, สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเครื่องเล่น), วัดลินห์อึ้ง, ตลาดฮาน
กุ้งมังกร, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เริ่ม

12,900 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDVN061FD
ชมนาขั้นบันได, นั่งรถราง + กระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก, ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง
กรุงฮานอย, ลาวไก, ซาปา, ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต, ชมน้ำตกสีเงิน, ตลาดซาปา, ยอดเขาฟานซิปัน, นิงบิงห์, ถ้ำตามก๊ก, ฮาลอง, ร้านยา, ตลาดราตรีฮาลอง, อ่าวฮาลอง, ถ้ำนางฟ้า, หมู่บ้านชาวประมง, ฮานอย, ร้านหยก, ถนน36สาย
ชาบูปลาแซลมอน, อิ่มอร่อยซีฟู๊ด, ไวน์แดงดาลัด, เฝอเวียดนาม, ขนมปังบั๋นหมี่

เริ่ม

13,900 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Bangkok Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDLAOS01PG
ตักบาตรข้าวเหนียว, พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
หลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน, ตลาดมืด, บ้านช่างฆ้อง, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง, วัดใหม่, พระธาตุษูสี, วัดวิชุนราช, บ้านผานม
อิ่มอร่อยกับอาหารบนเรือ, อาการเมืองหลวงพระบาง

เริ่ม

12,900 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDLAOS02
นมัสการพระบาง, ขอพรพระธาตุหลวง, ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว, พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
เวียงจันทร์, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, วังเวียง, ถนนโรตี, ถ้ำจัง, หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ถนนคนเดิน, วัดเชียงทอง, พระราชวัง, หอพระบาง, วัดวิชุนราช
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

13,900 บ.