Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์รัสเซีย
พบ
310 ช่วงวันเดินทาง จาก 61 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGDME10
ยิ่งกว่าคุ้ม !! เช็คอินครบทุกจุดไฮไลท์เมืองมอสโคว์, ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน, ชมโบส์อัชสัมชัญเมืองซากอร์ส, ถ่ายรูปสวยๆกับโบสถ์นิวเยรูซาเรม, ชมจุดชมวิวมุมสูงเมืองมอสโคว์ ณ สวนซายาร์ดเยปาร์ค และสวนโคโลเมนสโกเย, ชมความงามอลังการของโบสถ์อัชสัมชัญเมืองซากอร์ส
เมืองมอสโคว์, เมืองซาร์กอร์ส, โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ทรินิตี้, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, ถนนอารบัต, พระราชวังเครมลิน, มหาวิหารอัสสัมชัญ, มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, หอนาฬิกาซาวิเออร์, ห้างสรรพสินค้ากุม, อนุสรณ์สถานเลนิน, สวนซายาร์ดเยปาร์ค, โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์, สวนโคโลเมนสโกเย, เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท
อาหารจีน, อาหารพื้นเมือง

เริ่ม

29,999 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGDME05
เที่ยวรัสเซียง่ายๆ สบายกระเป๋า, เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว, ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน, ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่, เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส, ชมความสวยงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม, ถ่ายรูปเก๋ๆ ซายาร์ดเยปาร์คสวนโคโลเมนสโกเย, ช้อปปิ้งสุดมันส์ตลาดอิสโมโลโว่
เมืองมอสโคว์, จุดชมวิวสแปโรฮิลล์, โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, พระราชวังเครมลิน, มหาวิหารอัสสัมชัญ, มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์ บาซิล, หอนาฬิกาซาวิเออร์, ห้างสรรพสินค้ากุม, อนุสรณ์สถานเลนิน, สวนซายาร์ดเยปาร์ค, เมืองซาร์กอร์ส, โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ทรินิตี้, เมืองมอสโคว์, ตลาดอิสไมโลโว่, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, ถนนอารบัต, สวนโคโลเมนสโกเย
อาหารจีน, อาหารพื้นเมือง

เริ่ม

30,999 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD190523

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191197
ธ.ค. - 62

เริ่ม

32,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191500
ก.ย. - 62
ต.ค. - 62

เริ่ม

33,900 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191502

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191802
ก.ย. - 62
พ.ย. - 62
ธ.ค. - 62

เริ่ม

33,900 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGDME06
ชมฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีทั่วกรุงมอสโคว์, เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว, ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน, ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่, เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส, ชมความสวยงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม, ถ่ายรูปเก๋ๆ ซายาร์ดเยปาร์ค, ช้อปปิ้งสุดมันส์ตลาดอิสไมโลโว่
เมืองมอสโคว์, จุดชมวิวสแปโรฮิลล์, โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, พระราชวังเครมลิน, มหาวิหารอัสสัมชัญ, มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิลมิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์ บาซิล, หอนาฬิกาซาวิเออร์, ห้างสรรพสินค้ากุม, อนุสรณ์สถานเลนิน, สวนซายาร์ดเยปาร์ค, เมืองซาร์กอร์ส, โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ทรินิตี้, เมืองมอสโคว์, ตลาดอิสไมโลโว่, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, ถนนอารบัต, สวนโคโลเมนสโกเย
อาหารพื้นเมือง, อาหารจีน

เริ่ม

33,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD190453
ส.ค. - 62
ก.ย. - 62

เริ่ม

34,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 61 โปรแกรม