Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์รัสเซีย
พบ
45 ช่วงวันเดินทาง จาก 8 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGLED2401TK
ชมการแสดงละครสัตว์, เยือนแลนด์มาร์คสำคัญแห่งแดนหมีขาว, นั่งรถไฟด่วน SAPSAN, ชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสแดง, บินเข้าเซนต์ปีเตอร์ ออกมอสโคว์, เข้าชม 4 พระราชวังแห่งรัสเซีย, ล่องเรือ Radisson ชมเมืองมอสโกว์
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, ถนนเนียฟสกี้, โบสถ์หยดเลือด, ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล, พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ, เมืองพุชกิ้น, พระราชวังแคทเธอรีน, เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์, อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช, เรือรบหลวงออโรร่า, มหาวิหารเซนต์ไอแซค, อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลสัที่ 1, พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ, สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan, กรงุมอสโคว์, สแปร์โรว์ ฮิลล์, มหาวิทยาลัยมอสโคว์, พระราชวังเครมลิน, โบสถ์ อัสสัมชัญ, จัตุรัสแดง, หอนาฬิกาซาวิเออร์, วิหารเซนต์บาซิล, ห้างสรรพสินค้ากุม, การแสดงละครสัตว์, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงมอสโก, ถนนอาราบัท, ตลาดอิสมายลอฟสกี้
อาหารไทย

เริ่ม

39,990 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VRUS85W54
ชมปรากาฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน, นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก, ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา
มอสโก, เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์, มหาวิทยาลัยมอสโก, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก, โบสถ์หยดเลือด, โบสถ์นิโคลัส, ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล, อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1, มหาวิหารเซนต์ไอแซค, พระราชวังฤดูหนาว, ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้, พระราชวังแคทเธอลีน, แม่น้ำเนวา, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ห้างกุม, ตลาดอิสมายลอฟสกี้, รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก, พระราชวังเครมลิน, โบสถ์อัสสัมชัญ, ถนนอารบัท

เริ่ม

39,999 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VRUS85W53
นั่งรถไฟ SAPSAN 2 ขา มอสโก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, เที่ยวมอสโก, ถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ไอคอนรัสเซีย, เข้าชมพระราชวังเครมลิน, ชมความงามโบสถ์แห่งหยดเลือด, ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา
มอสโก, เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์, มหาวิทยาลัยมอสโก, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, โบสถ์หยดเลือด, โบสถ์นิโคลัส, ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล, อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1, มหาวิหารเซนต์ไอแซค, พระราชวังฤดูหนาว, พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ, ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้, พระราชวังแคทเธอลีน, รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ห้างกุม, ตลาดอิสมายลอฟสกี้, รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก, พระราชวังเครมลิน, โบสถ์อัสสัมชัญ, ถนนอารบัท

เริ่ม

39,999 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VRUS85W52
นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก, ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา, ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS
มอสโก, เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์, มหาวิทยาลัยมอสโก, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, โบสถ์หยดเลือด, โบสถ์นิโคลัส, ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล, อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1, มหาวิหารเซนต์ไอแซค, พระราชวังฤดูหนาว, พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ, ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้, พระราชวังแคทเธอลีน, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ห้างกุม, ตลาดอิสมายลอฟสกี้, รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก, พระราชวังเครมลิน, โบสถ์อัสสัมชัญ, ถนนอารบัท
พ.ค. - 67
มิ.ย. - 67

เริ่ม

48,888 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkmenistan Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

RUSINSIDE8D6NT5
ชมละครสัตว์ RUSSIA CIRCUS, ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม, ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์, นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsa
ตลาดอิซเมโลฟสกายา, มอสโคว์, วิหารเซ็นเดอซาร์เวียร์, แม่น้ำมอสโคว์, จุดชมวิว Sparrow Hill, ช้อปปิ้งอารบัตสตรีท, สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์, พระราชวังเคลมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ช้อปปิ้งห้างกุม, เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก, ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์, โบสถ์หยดเลือด, อาสนวิหารนักบุญไอแซค, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ, พระราชวังฤดูหนาวเฮอมิเทจ, แม่น้ำเนวา, ถนนเนฟสกี้, วิหารคาซาน

เริ่ม

59,988 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTDME29EK
โชว์ละครสัตว์, ชมหมาวิหารแซนต์เดอซาเวียร์, ชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสแดง, เยือนพระราชวังฤดูร้อน & พระราชวังฤดูหนาว, นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train
เขาสแปร์โรว์ฮิลส์, มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์, สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์, ถนนอารบัต, พระราชวังเครมลิน, วิหารอัสสัมชัญ, จัตุรัสแดง, สุสานเลนิน, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ห้าง GUM, ตลาดอิสไมโลโว่, Mathroska Painting Class, เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค, พระราชวังแคทเธอลีน, อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช, โบสถ์หยดเลือด, มหาวิหารไอแซค, พระราชวังฤดูหนาว, พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ, ป้อมปีเตอร์ และปอลด์, พระราชวังฤดูร้อน, ช้อปปิ้งเอาท์เลตวิลเลจ
พ.ค. - 67
ส.ค. - 67

เริ่ม

69,999 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTDME28EK
บินหรู สายการบิน Full Service, ชมโชว์ละครสัตว์, นั่งรถฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train
เขาสแปร์โรว์ฮิลส์, มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์, สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์, ถนนอารบัต, พระราชวังเครมลิน, วิหารอัสสัมชัญ, จัตุรัสแดง, สุสานเลนิน, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ห้าง GUM, ตลาดอิสไมโลโว่, Mathroska Painting Class, เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค, พระราชวังแคทเธอลีน, อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช, โบสถ์หยดเลือด, มหาวิหารไอแซค, พระราชวังฤดูหนา, พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทป้อมปีเตอร์และปอลด์, พระราชวังฤดูร้อน, ช้อปปิ้งเอาท์เลตวิลเลจ
มิ.ย. - 67
ก.ค. - 67

เริ่ม

69,999 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VRUS97WY5
นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN, ชมกวางเรนเดียร์, ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน, อิสระช้อปปิ้ง, เช็คอินเนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์, ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา
มอสโก, เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์, มหาวิทยาลัยมอสโก, ประตูชัย, มูร์มันสค์, ฟาร์มสุนัขฮัสกี้, หมู่บ้านซามิ, อนุสาวรีย์อโลชา, Lenin Ice Breaker, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, พระราชวังแคทเธอลีน, พระราชวังฤดูหนาว, พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ, ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา, ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้, ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล, อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1, มหาวิหารเซนต์ไอแซค, โบสถ์หยดเลือด, โบสถ์นิโคลัส, มหาวิหารคาซาน, รถไฟความเร็วสูง SAPSAN, รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก, พระราชวังเครมลิน, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, ถนนอารบัท, ตลาดอิสมายลอฟสกี้, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ห้างกุม

เริ่ม

79,999 บ.