Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์รัสเซีย
พบ
337 ช่วงวันเดินทาง จาก 68 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGDME10
ยิ่งกว่าคุ้ม !! เช็คอินครบทุกจุดไฮไลท์เมืองมอสโคว์, ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน, ชมโบส์อัชสัมชัญเมืองซากอร์ส, ถ่ายรูปสวยๆกับโบสถ์นิวเยรูซาเรม, ชมจุดชมวิวมุมสูงเมืองมอสโคว์ ณ สวนซายาร์ดเยปาร์ค และสวนโคโลเมนสโกเย, ชมความงามอลังการของโบสถ์อัชสัมชัญเมืองซากอร์ส
เมืองมอสโคว์, เมืองซาร์กอร์ส, โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ทรินิตี้, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, ถนนอารบัต, พระราชวังเครมลิน, มหาวิหารอัสสัมชัญ, มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, หอนาฬิกาซาวิเออร์, ห้างสรรพสินค้ากุม, อนุสรณ์สถานเลนิน, สวนซายาร์ดเยปาร์ค, โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์, สวนโคโลเมนสโกเย, เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท
อาหารจีน, อาหารพื้นเมือง

เริ่ม

30,999 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD190523

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGDME04
เที่ยวมอสโคว์ ครบ คุ้ม แบบง่ายๆ สบายกระเป๋า, เดินทางโดยสายการบินมาตรฐานระดับ 5 ดาว, ชมความสวยงามโบสถ์อัสสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส, สัมผัสความยิ่งใหญ่ของโบสถ์นิวเยรูซาเรม, ถ่ายรูปชิคชิคสวนซายาร์ดเย และสวนโคโลเมนสโกเย, ช็อปปิ้งสินค้าราคาถูกตลาดอิสโมโลว์, ถ่ายรูปเชคอินเก๋เก๋ ย่านจัตุรัสแดง
เมืองมอสโคว์, จุดชมวิวสแปโรฮิลล์, โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, ถนนอารบัต, พระราชวังเครมลิน, มหาวิหารอัสสัมชัญ, มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิลมิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, หอนาฬิกาซาวิเออร์, ห้างสรรพสินค้ากุม, อนุสรณ์สถานเลนิน, สวนซายาร์ดเยปาร์ค, เมืองซาร์กอร์ส, โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ทรินิตี้, เมืองมอสโคว์, ตลาดอิสไมโลโว่, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, สวนโคโลเมนสโกเย
อาหารจีน

เริ่ม

32,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191500
ก.ย. - 62
ต.ค. - 62

เริ่ม

33,900 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191802
ก.ย. - 62
พ.ย. - 62
ธ.ค. - 62

เริ่ม

33,900 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGDME05
เที่ยวรัสเซียง่ายๆ สบายกระเป๋า, เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว, ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน, ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่, เที่ยวชมโบสถ์อัชสัมชัญแห่งเมืองซากอร์ส, ชมความสวยงามของโบสถ์นิวเยรูซาเรม, ถ่ายรูปเก๋ๆ ซายาร์ดเยปาร์คสวนโคโลเมนสโกเย, ช้อปปิ้งสุดมันส์ตลาดอิสโมโลโว่
เมืองมอสโคว์, จุดชมวิวสแปโรฮิลล์, โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, พระราชวังเครมลิน, มหาวิหารอัสสัมชัญ, มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์ บาซิล, หอนาฬิกาซาวิเออร์, ห้างสรรพสินค้ากุม, อนุสรณ์สถานเลนิน, สวนซายาร์ดเยปาร์ค, เมืองซาร์กอร์ส, โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ทรินิตี้, เมืองมอสโคว์, ตลาดอิสไมโลโว่, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, ถนนอารบัต, สวนโคโลเมนสโกเย
อาหารจีน, อาหารพื้นเมือง

เริ่ม

33,999 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

GSDME01
เที่ยวเต็มอิ่มบนดินแดนหมีขาว, สัมผัสความงดงามโบสถ์นิวเยรูซาเรม, ชมระฆังยักษ์ และปืนใหญ่แห่งพระเจ้าซาร์, ชมวิวเมืองมอสโคว์ที่จุดชมวิวสแแปร์โร่ฮิลล์
พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, ห้างกุม, เมืองซากอร์ส, โบสถ์อัสสัมชัญ, โบสถ์ทรินิตี้, สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์, ถนนอารบัต, โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม, สแปร์โร่ฮิลล์, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, VDNKH Expo Park
อาหารจีน, อาหารพื้นเมือง
ต.ค. - 62

เริ่ม

33,999 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LGDME12
เที่ยวรัสเซียแบบจัดเต็ม มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม, โดยสายการบินระดับ 5 ดาว อันดับ 2 ของโลก, ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเครมลิน, เช็คอินสุดเก๋ ณ จัตุรัสแดง, ชม 2 โบสถ์ชื่อดัง โบสถ์อัชสัมชัญ และโบสถ์นิวเยรูซาเรม, ช้อปปิ้งสุดมันส์เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท, ถ่ายรูปชิคๆสวนโคโลเมนสโกเย และซายาร์ดเยปาร์ค
เมืองมอสโคว์, สวนโคโลเมนสโกเย, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, ถนนอารบัต, เมืองซาร์กอร์ส, โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ทรินิตี้, เมืองมอสโคว์, ตลาดอิสไมโลโว่, พระราชวังเครมลิน, มหาวิหารอัสสัมชัญ, มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์ บาซิล, หอนาฬิกาซาวิเออร์, ห้างสรรพสินค้ากุม, อนุสรณ์สถานเลนิน, สวนซายาร์ดเย, จุดชมวิว สแปโรฮิลล์, พิพิธภัณฑ์อวกาศเมืองมอสโคว์, โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม, ห้างยูโรเปียนมอล, เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท
อาหารจีน

เริ่ม

34,999 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191502
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 68 โปรแกรม