Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ฝรั่งเศส
พบ
31 ช่วงวันเดินทาง จาก 21 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200587
มิ.ย. - 63

เริ่ม

29,999 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

IF753
เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่นที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก, เดินทางโดยสายการบินระดับโลก ETIHAD AIRWAYS, ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน ถนนช็องเอลิเซ่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์จัตุรัสคองคอร์ด, ชมความงดงามพระราชวังแวร์ซายส์พระราชวังอันสวยงามทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูป แกะสลักและเครื่องเรือน, ล่องเรือแม่น้ำแชน ชมความงามริมฝั่งแม่น้ำ, ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านถนน ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์และ ลาวัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ท, อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
ปารีส, หอไอเฟล, ประตูชัยนโปเลียน, จัตุรัสคองคอร์ด, พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, ถนนช็องเอลิเซ่, ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์, ปารีส, พระราชวังแวร์ชายส์, ช้อปปิ้ง ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
อาหารท้องถิ่น, อาหารจีน
มิ.ย. - 63

เริ่ม

32,888 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200618
มิ.ย. - 63

เริ่ม

42,900 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200572
ปารีส | ประตูชัย | หอไอเฟล | ล่องเรือบาโตมุช | ช้อปปิ้ง | พระราชวังแวร์ซาย | แร็งส์ | ลักเซมเบิร์ก | โคโลญ| หมู่บ้านกังหันลม ซานสคันส์ | อัมสเตอร์ดัม | ล่องเรือหลังคากระจก | บรัสเซลส์
มิ.ย. - 63

เริ่ม

45,900 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD193745
ปารีส | พระราชวังแวร์ซายน์ | บรูจจ์ | บรัสเซลล์ | อัมส์เตอดัม
มิ.ย. - 63

เริ่ม

47,900 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200472
มิลาน | ชาโมนิกซ์ | ขึ้นชมยอดเขามองบลังค์ | เจนีวา | มองเทรอซ์ | เซอร์แมท | อินเทอร์ลาเคน | ขึ้นเขาริกิ
มิ.ย. - 63
ก.ค. - 63

เริ่ม

48,900 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD193984
หอไอเฟล | พระราชวังแวร์ซายส์ | ล่องเรือบาโตมุช | จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ | กรีธูน์ | โคโลญ | เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOP | ล่องเรือหลังคากระจก
ก.ค. - 63

เริ่ม

49,900 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD193317
มิ.ย. - 63

เริ่ม

52,900 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200466
มิลาน | เขาริกิ | ลูเซิร์น | พระราชวังแวร์ซายส์ | เบิร์น | หอไอเฟล
มิ.ย. - 63

เริ่ม

54,900 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD193295
มิ.ย. - 63

เริ่ม

55,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 21 โปรแกรม