Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ฮ่องกง
พบ
683 ช่วงวันเดินทาง จาก 60 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTSPG04
ช๊อปปิ้งหลอหวู่ นาธาน และตลาดตงเหมิน, ขอพรวัดเจ้าพ่อกวนอู, เพลิดเพลินที่สวนดอกไม้ฮอลแลนด์, ขอบุตรเจ้าแม่กวนอิมรีพลีสเบลย์, แก้ปีชง หมุนกังหันที่วัดแชกงหมิว, ขอความรักที่วัดหวังต้าเซียน
ฮ่องกง, เซินเจิ้น, ช้อปปิ้งหลอหวู่, Mineral Museum, ร้านหยก, ยาบัวหิมะ, ยางพารา, วัดเจ้าพ่อกวนอู, สวนดอกไม้ฮอลแลนด์, ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน, แม่กวนอิมรีพลีสเบลย์, วัดแชกงหมิว, จิวเวอรี่, ร้านหยก, หวังต้าเซียน, ช้อปปิ้งนาธาน
เป็ดปักกิ่ง, ไวน์แดง

เริ่ม

3,555 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD192541
ชมโชว์ศูนย์วัฒนธรรม
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าโชคลาภหาดรีพลัสเบย์,ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว,ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ๋ย,ช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น
ซีฟู้ด+ไวน์แดง,ห่านย่าง

เริ่ม

3,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD192354
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, หาดรีพลัสเบย์, ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่น, ช้อปปิ้งหลอหวู่เซินเจิ้น
ซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง

เริ่ม

4,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTSPG02HX
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่, หมุนกังหัน แก้ปีชงที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง, เพลิดเพลินที่สวนดอกไม้ฮอลแลนด์, ขอพรวัดกวนอู, ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน และนาธาน, แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ขอประทานบุตรเทพเจ้า, กวนอิมฮองฮำ ยืมเงินช่วยเรื่องธุรกิจ
ฮ่องกง, กระเช้านองปิง, เซินเจิ้น, วัดเจ้าพ่อกวนอู, ร้านหยก, สวนดอกไม้ฮอลแลนด์, ยาบัวหิมะ, ยางพารา, ช้อปปิ้งตงเหมิน, วัดแม่กวนอิมฮองฮำ, เจ้าแม่กวนรีพัลส์เบย์, วัดหวังต้าเซียน, ร้านจิวเวลรี่, วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เป็ดปักกิ่ง, ไวน์แดง

เริ่ม

4,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTSPG01
ดินแดนแห่งเวทมนต์สวนสนุกดิสนีย์รวมค่าเครื่องเล่น, หมุนกังหัน แก้ปีชงที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง, เพลิดเพลินชมดอกไม้ที่สวนดอกไม้ฮอลแลนด์, ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน, ขอพรวัดกวนอู, แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ขอประทานบุตรเทพเจ้า, กวนอิมฮองฮำยืมเงินช่วยเรื่องธุรกิจ, ช้อปปิ้งนาธาน
ฮ่องกง, ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรค่าเข้าและเครื่องล่น) หรือเปลี่ยนเป็นกระเช้านองปิง, เซินเจิ้น, สวนดอกไม้ฮอลแลนด์, วัดกวนอู, ร้านหยก, ยาบัวหิมะ, ยางพารา, ชมโชว์ม่านน้ำ 3D, ตลาดตงเหมิน, รีพัลส์เบย์, หวังต้าเซียน, วัดแม่กวนอิมฮองฮำ, วัดแชกงหมิว, จิวเวอรี่, ช้อปปิ้งนาธาน
อาหารซีฟู๊ด, ไวน์แดง

เริ่ม

5,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Cathay Pacific

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTSPG021
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่, หมุนกังหัน แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมิว, เพลิดเพลินที่สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ม, วัดฮองฮำ ขอพรเรื่องการเงิน, อิสระช้อปปิ้งจุใจตลาดตงเหมิน และตลาดหลอหวู่
ฮ่องกง, เซินเจิ้น, Option: กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน, วัดเจ้าพ่อกวนอู, ร้านหยก, สวนดอกไม้ฮอลแลนด์, ยาบัวหิมะ, ยางพารา, ช้อปปิ้งตงเหมิน, วัดแม่กวนอิมฮองฮำ, ร้านจิวเวลรี่, วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง

เริ่ม

7,888 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTSPG03
แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ขอประทานบุตรเทพเจ้า, หมุนกังหัน แก้ปีชงที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง, ช้อปปิ้งนาธาน ซิมซาจุ่ย, ชม A SYMPHONY OF LIGHTS แสง สี เสียง, เลือกซื้อ Option กระเช้านองปิง หรือ ดิสนีย์แลนด์
ฮ่องกง, อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลต, อิสระเลือกซื้อ Option กระเช้านองปิง หรือดิสนีย์แลนด์, วัดแชกงหมิว, เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์, ขอพรวัดหม่านโหมว, ร้านจิวเวอรี่, ร้านหยก, วัดหวังต้าเซียน, ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ติมซำ, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

7,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD190931
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรม - ห้าง City Gate Outlet - เซินเจิ้น วันที่สองของการเดินทาง วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - The Music Fountain of sea world shenzhen วันที่สามของการเดินทาง วัดแชกงหมิว - วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
กระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา , City Gate Outlet , Lowu Center , ย่านจิมซาจุย

เริ่ม

8,555 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Cruise

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD190191
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 60 โปรแกรม