Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ฮ่องกง
พบ
28 ช่วงวันเดินทาง จาก 6 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD220890
ชมวิววิคตอเรียพีค, อ่าวรีพัลส์เบย์, วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย, AVENUE OF STAR, ร้านกังหันจิวเวลรี่, ร้านหยก, วัดแชกงหมิว, เกาะลันเตา, ขึ้นกระเช้านองปิง 360, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, พระใหญ่เทียนถาน, CITYGATE OUTLET
ห่านย่างอบน้ำผึ้ง, หมูกรอบฮ่องกง

เริ่ม

18,888 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD220841
ชมโชว์แสงสีเสียง The Symphony Of Lights, OPTION 1 : นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา, OPTION 2 : สวนสนุกระดับโลก ฮ่องกง Disneyland
วัดกวนอู, ศาลเจ้าแม่ทับทิม, จุดชมวิว วิคตอเรียพีค , หาดทราย Repulse Bay, ช้อปปิ้ง ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต, เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ, ร้านจิวเวอรี่, ร้านหยก, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
ติ่มซำ, ห่านย่างฮ่องกง

เริ่ม

20,802 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGHKG2201EK
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
อะเวนิว ออฟ สตาร์ส Avenue of Stars, ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว), วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ติ่มซำฮ่องกง
ธ.ค. - 65

เริ่ม

20,990 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTHKG82EK
นั่งกระเช้านองปิง, โชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights
อิสระท่องเที่ยวตามอัธาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง), เกาะลันเตา, กระเช้านองปิง, พระใหญ่เทียนถาน, ซิตี้เกท เอ้าท์เลท, อ่าววิคตอเรีย, Avenue of Star & Symphony of Lights, รีพัสล์ เบย์, วิคตอเรีย พีค, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน
อาหารทะเล LEI YUE MUN

เริ่ม

21,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGHKG2202HX
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
นั่งกระเช้านองปิง, นมัสการพระใหญ่เทียนถาน, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท, AVENUE OF STARS, Symphony of Lights, ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน, ยอดเขาวิคตอเรียพีค, รีพัลส์เบย์, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก, ห้าง T GALLERIA
ติ่มซำฮ่องกง
ม.ค. - 66

เริ่ม

29,990 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGHKG2203HX
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
Avenue of Stars, ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน, ชมการแสดงดอกไม้ไฟ, ยอดเขาวิคตอเรียพีค, รีพัลส์เบย์, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก, ห้าง T GALLERIA
ติ่มซำฮ่องกง
ธ.ค. - 65

เริ่ม

29,990 บ.