Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
#3 เซียน 3 พร ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน เดินทาง ธ.ค.66 - ม.ค.67 เริ่มต้น 11,911.- Emirates (EK)

#3 เซียน 3 พร ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน เดินทาง ธ.ค.66 - ม.ค.67 เริ่มต้น 11,911.- Emirates (EK)

โชว์แสงสี The symphony of light, อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น) หรือ เลือกซื้อออฟชั่น
ฮ่องกง, หาดรีพัลส์เบย์, วัดหวังต้าเซียน, โรงงานจิวเวลรี่, ร้านหยก, วัดแชกงหมิว, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, จิมซาจุ่ย
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
11,911 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด LTHD231343
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
2 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
3 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
4 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
5 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
6 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
7 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
8 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 15,551 20,051 แสดง - 20
10 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
11 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
12 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
13 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
14 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
17 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
24 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
25 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 14,441 18,941 แสดง - 20
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 15,551 20,051 แสดง - 20
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 15,551 20,051 แสดง - 20
1 ม.ค. 67 - 3 ม.ค. 67 15,551 20,051 แสดง - 20