Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ยุโรป
พบ
1943 ช่วงวันเดินทาง จาก 331 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD190475
ก.ค. - 62

เริ่ม

27,888 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Ukraine International Airline

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191029
ก.ค. - 62

เริ่ม

27,888 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

GSTK03
บินเข้าอังการ่า บินออกกอสตันบูล ไม้ย้อนทาง, ตระกาลตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเกีย, พัก 4 ดาวนอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน, ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง, นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
อังการ่า, สุสานอตาเติร์ก, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่, โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ, คอนย่า, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ร้านเครื่องหนัง, เมืองคูซาดาซี, ม้าไม้เมืองทรอย, อะโครโปลิส, ชานัคคาเล่, พระราชวังโดลมาบาห์เช, ช่องแคบบอสฟอรัส, Blue Mosque, วิหารฮาเจียโซเฟีย, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน, สไปซ์ มาเก็ต
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

27,900 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Ukraine International Airline

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191030

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

GSTK05
ชมความงามสุเหร่าสีเขียว, วิหารฮาเจียโซเฟีย, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสสุดฟินส์, พัก 4ดาวนอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน, ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
อิสตันบูล, บูร์ซ่าร์, สุเหร่าสีเขียว, ตลาดผ้าไหม, เมืองคูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ร้านเครื่องหนัง, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, คอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, เมืองคัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ, เมืองอังการ่า, พระราชวังโดลมาบาห์เช, ช่องแคบบอสฟอรัส, Blue Mosque, วิหารฮาเจีย โซเฟีย, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

28,900 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Kuwait Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191531
ก.ย. - 62
ต.ค. - 62

เริ่ม

28,900 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

TTTK01
เที่ยวบินตรงโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์, สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีปดินแดนแห่งอาณาจักรออตโตมันอันยิ่งใหญ่, ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลางความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ปราสาทปุยฝ้ายที่คัปปาเกีย, นครใต้ดินชาดัคชมเมืองมรดกโลกที่เมืองซาแฟรนโบลู, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, ชมระบำหน้าท้อง
เมืองอิสตันบลู, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปึ, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, เมืองบูร์ซา, Grand Mosque, Green Tomb, เมืองอิชเมียร์, เมืองคูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง, บ้านพระแม่มารี, เมืองปามุคคาเล่, นครโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, เมืองคัปปาโดเกีย, คาราวานสไลน์, นครใต้ดินชาดัค, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, โรงงานทอพรมและเครื่องประดับ, เมืองซาแฟรนโบลู, หอคอยฮิเดอร์ริค, ทะเลสาบซาพานจา, เมืองอิสตันบลู, ช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
อาหารท้องถิ่น

เริ่ม

28,999 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Ukraine International Airline

โรงแรม

รหัสทัวร์

GSTK07
บินเข้าอังการ่า บินออกอิสตันบูล ไม่ย้อนทาง, ชมความมหัศจรรย์ปราสาทปุยฝ้าย, พัก 4 ดาวนอนโรงแรมถ้ำ, ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง, นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม, ล่องช่องแคบบอสฟอรัส
อังการ่า, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่, โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ, คอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ร้านเครื่องหนัง, เมืองคูซาดาซี, ม้าไม้เมืองทรอย, เมืองเปอร์กามัม, อะโครโปลิส, ชานัคคาเล่, อิสตันบูล, Blue Mosque, วิหารฮาเจีย โซเฟีย, ช่องแคบบอสฟอรัส, สไปซ์ มาเก็ต
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

28,999 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD190497

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Oman Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD191365
ธ.ค. - 62
มี.ค. - 63

เริ่ม

29,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 331 โปรแกรม