Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์จอร์เจีย
พบ
268 ช่วงวันเดินทาง จาก 37 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

TTBS02
นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้, ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า ชมบรรยากาศ, ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น ณ Khareba Winery, เดินช้อปปิ้งชิวๆณถนนคนเดินชาเดอนี่, ชมโชว์พื้นเมือง
ทบิลิซี่, โบสถ์เมเตห์คี, ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า, Mother of Georgia โรงอาบน้ำ, ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่, ป้อมอนานูรี, คาซเบกี้, นั่งรถ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, อนุสรณ์สถานจอรัสเซียจอร์เจีย, คาซเบกี้, เมืองกอรี่, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, อุพลิสซิเค่, เมืองมิสเคต้า, วิหารสเวติสเคอเวรี, วิหารจวารี, เมืองซิกนาลี, หมู่บ้าน Velistsikhe, ไร่ไวน์คาเรบา, ทบิลิซี่
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

29,888 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTTBS02A
วิหารจวารี ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์, ชมวิหารสเวติสเคอเวรี ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่ายๆ รวมกันก็คือวิหารเสาที่มีชีวิต, อุพลิสชิเค่หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย, เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ำทบิลิซี อนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย, สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี
ทบิลิซี่, มิสเคต้า, วิหารสเวติสเคอเวรี, วิหารจวารี, ไร่ไวน์มูคาร์นี่, ทบิลิซี่, กอรี่, พิพิธภัณฑสตาลิน, อุพลิสชิเค่, ทบิลิซี่, เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย, สะพานสันติภาพ, ป้อมอนานูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย, จอร์เจีย, คาซเบกี้, นั่งรถ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, กูดาอูรี, ทบิลิซี, ป้อมนาริคาล่า, Mother of Georgia, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี, โบสถ์เมเตห์คี, โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่, ช้อปปิ้ง Rustaveri, ดินเนอร์ + ไวน์ + โชว์
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

29,990 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTTBS02D
ชมวิหารจวารี ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6, ชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน ผู้นำของลัทธิคอมมิวนิสต์คลังข้อมูลหลักของอาคารที่ซับซ้อนคือหอศิลป์ขนาดใหญ่ในรูปแบบกอธิคของสตาลิน, เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย อนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ำทบิลิซีอนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย, สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซีออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อMichele De Lucchi
ทบิลิซี่, มิสเคต้า, วิหารสเวติสเคอเวรี, วิหารจวารี, กอรี่, พิพิธภัณฑสตาลิน, ทบิลิซี่, เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย, สะพานสันติภาพ, ป้อมนาริกาล่า, พระแม่แห่งจอร์เจีย, โบสถ์เมเตห์คี, โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่, ป้อมอนานูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย, จอร์เจีย, คาซเบกี้, นั่งรถ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, กูดาอูรี, ทบิลิซี, วิหารอะลาเวอดี, เมืองเทลาวี, ป้อมปราการบาโตนิส, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี, ช้อปปิ้ง Rustaveri
อาหารจีน, อาหารท้องถิ่น
เม.ย. - 63
พ.ค. - 63

เริ่ม

29,990 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTTBS04A
วิหารจวารี ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์, วิหารสเวติสเคอเวรี ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่าย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาที่มีชีวิต, เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ำทบิลิซี อนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย, สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี
บิลิซี่, มิสเคต้า, วิหารสเวติสเคอเวรี, วิหารจวารี, ไร่ไวน์มูคาร์นี่, ทบิลิซี่, กอรี่, พิพิธภัณฑสตาลิน, อุพลิสชิเค่, ทบิลิซี่, เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย, สะพานสันติภาพ, ป้อมอนานูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย, คาซเบกี้, นั่งรถ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, กูดาอูรี, ทบิลิซี, ป้อมนาริคาล่า, Mother of Georgia, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี, โบสถ์เมเตห์คี, โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่, ช้อปปิ้ง Rustaveri, ดินเนอร์ + ไวน์ + โชว์,
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

29,990 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTTBS04D
วิหารจวารีซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์, เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย อนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ำทบิลิซีอนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่าชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ, แวะชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจียอนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่ บนเนินเขาถนนจอร์เจียนมิลิแทรีไฮเวย์เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย
ทบิลิซี่, มิสเคต้า, วิหารสเวติสเคอเวรี, วิหารจวารี, กอรี่, พิพิธภัณฑสตาลิน, ทบิลิซี่, เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย, สะพานสันติภาพ, ป้อมนาริกาล่า, พระแม่แห่งจอร์เจีย, โบสถ์เมเตห์คี, โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่, ป้อมอนานูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย, คาซเบกี้, นั่งรถ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, กูดาอูรี, ทบิลิซี, วิหารอะลาเวอดี, เมืองเทลาวี, ป้อมปราการบาโตนิส, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี, ช้อปปิ้ง Rustaveri
อาหารท้องถิ่น, อาหารจีน, อาหารไทย

เริ่ม

29,990 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

GSTBS07
วิหารจวารี ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6, วิหารสเวติสโคเวลี ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้าที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อก, โบสถ์เมเตห์คี โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี, สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซีออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน, อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา
เมืองมิสเคต้า, วิหารจวารี, วิหารสเวติสโคเวลี, ย่านเมืองเก่าทบิลิซี, ป้อมนาริคาร่า, ถนนคนเดินชาเดอนี่, ป้อมอนานูรี, เมืองคาซเบกี้, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองกูดาอูรี, เมืองกอรี, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, อัพลีสต์ซีคห์, ทบิลิซี, The Chronicle Of Georgia, โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้, วิหารบอดี, เมืองซิกนากี, ควาเรลี, สวนไร่องุ่น, เมืองทบิลิซี
อาหารท้องถิ่น

เริ่ม

31,999 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200675
ชมวิหารจวารี ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อก, วิหารสเวติสโคเวลี ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้าที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อก, สะพานแห่งสันติภาพเป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี, กระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า, แวะชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา
เมืองมิสเคต้า, วิหารจวารี, วิหารสเวติสโคเวลี, ย่านเมืองเก่าทบิลิซี, ป้อมนาริคาร่า, ถนนคนเดินชาเดอนี่, ป้อมอนานูรี, เมืองคาซเบกี้, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองกูดาอูรี, เมืองกอรี, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, อัพลีสต์ซีคห์, ทบิลิซี, The Chronicle Of Georgia, โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้
อาหารท้องถิ่น

เริ่ม

31,999 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD200686
วิหารบอดี เป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อก, ชมป้อมอนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่, ชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา, รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเดินทางขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัสชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้
เมืองทบิลิซี, ซิกนากี, วิหารบอดี, ควาเรลี, เมืองทบิลิซี, ป้อมอนานูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย, เมืองคาซเบกี้, นั่งรถ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองกูดาอูรี, เมืองทบิลิซี, เมืองกอรี่, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, อุพลิสชิเค่, มิสเคต้า, วิหารสเวติสเคอเวรี, วิหารจวารี, เมืองทบิลิซี่, เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย, ป้อมนาริคาล่า, Mother of Georgia, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี, โบสถ์เมเตห์คี, โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่, ถนนคนเดินชาเดอนี่, สะพานแห่งสันติภาพ, ช้อปปิ้ง Rustaveri, ดินเนอร์ + ไวน์ + โชว์
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

32,990 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZAG02
ชมวิหารโฮลี่ทรินิตี้วิหารที่สำคัญของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์แห่งจอร์เจีย, นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการนาริคาล่าป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่, ชมความสวยงามของสะพานแห่งสันติภาพ มีความยาว 150 เมตร เป็นสะพานข้ามข้ามแม่น้าคูล่า โครงสร้างทำจากเหล็กและแก้ว, นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14, วิหารจวารีหรืออีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์
ทบิลีซี, วิหารโฮลี่ทรินิตี้, เมืองเก่าทบิลิซี, นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการนาริคาล่า, รูปปั้น MOTHER OF GEORGIA, โรงอาบน้ำโบราณ, สะพานแห่งสันติภาพ, ทบิลีซี, ถนน GEORGIAN MILITARY HIGHWAY, ป้อมอันนานูรี, คาซเบกี้, นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้, ทบิลีซี, ทบิลีซี, กอรี, พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน, เมืองถ้ำอัพลีสสิค, ทบิลีซี, พิเศษ...ชิมไวน์ท้องถิ่นและชมโชว์พื้นเมืองจอร์เจียน, ทบิลีซี, มิทสเคต้า, วิหารจวารี, วิหารสเวติสเคอเวรี
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

33,990 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia X

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTTBS03C
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่โบสถ์ ดื่มด่ำบรรยากาศ ล่องเรือชม ถ้ำโพรเมธิอุส, สนุกฉุดไม่อยู่กับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ภายใน หุบเขามาร์ทเวลี ตะลุยเดินป่าแห่ง อุทยานบอร์โจมี คาราเการี ตื่นตากับอุโมงค์ไวน์คาเรบาที่ยาวกว่า 7.7 กิโลเมตร ! เชื้อเชิญสายแอดเวนเจอร์ และว่าที่ซอมเมลิเย่ สัมผัสประสบการณ์ที่หาได้ยากก่อนใคร
ทิบิลิซี, กอรี, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, ถ้ำอุพลิสซิเค่, คูทายสิ, ถ้ำโพรเมธิอุส, หุบเขามาร์ทวิลี, บอร์โจมี, ปราสาทราบาติ, อุทยานแห่งชาติบอร์โจมีคาราเการี, มิสเคตา, วิหารจวารี, ป้อมปราการอนานูรี, กูดาอูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย, คาซเบกี, โบสถ์เกอร์เกตี, ทบิลิซี (พักผ่อนตามอัธยาศัย), คาเคติ, อุโมงค์ไวน์คาเรบา, ซิกนากี, วิหารบอเด
อาหารพื้นเมือง
เม.ย. - 63

เริ่ม

33,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 37 โปรแกรม