Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
  ทัวร์จอร์เจีย
  พบ
  132 ช่วงวันเดินทาง จาก 9 โปรแกรม
  เรียงตาม
  Loading...

  จำนวนวัน

  6 วัน 4 คืน

  สายการบิน

   Thai AirAsia X

  โรงแรม

  รหัสทัวร์

  FTTBS04A
  วิหารจวารี ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์, วิหารสเวติสเคอเวรี ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่าย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาที่มีชีวิต, เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ำทบิลิซี อนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย, สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี
  บิลิซี่, มิสเคต้า, วิหารสเวติสเคอเวรี, วิหารจวารี, ไร่ไวน์มูคาร์นี่, ทบิลิซี่, กอรี่, พิพิธภัณฑสตาลิน, อุพลิสชิเค่, ทบิลิซี่, เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย, สะพานสันติภาพ, ป้อมอนานูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย, คาซเบกี้, นั่งรถ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, กูดาอูรี, ทบิลิซี, ป้อมนาริคาล่า, Mother of Georgia, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี, โบสถ์เมเตห์คี, โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่, ช้อปปิ้ง Rustaveri, ดินเนอร์ + ไวน์ + โชว์,
  อาหารภัตตาคาร

  เริ่ม

  29,990 บ.

  จำนวนวัน

  6 วัน 4 คืน

  สายการบิน

   Thai AirAsia X

  โรงแรม

  รหัสทัวร์

  FTTBS04D
  วิหารจวารีซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์, เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย อนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ำทบิลิซีอนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่าชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ, แวะชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจียอนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่ บนเนินเขาถนนจอร์เจียนมิลิแทรีไฮเวย์เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย
  ทบิลิซี่, มิสเคต้า, วิหารสเวติสเคอเวรี, วิหารจวารี, กอรี่, พิพิธภัณฑสตาลิน, ทบิลิซี่, เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย, สะพานสันติภาพ, ป้อมนาริกาล่า, พระแม่แห่งจอร์เจีย, โบสถ์เมเตห์คี, โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่, ป้อมอนานูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย, คาซเบกี้, นั่งรถ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, กูดาอูรี, ทบิลิซี, วิหารอะลาเวอดี, เมืองเทลาวี, ป้อมปราการบาโตนิส, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี, ช้อปปิ้ง Rustaveri
  อาหารท้องถิ่น, อาหารจีน, อาหารไทย

  เริ่ม

  29,990 บ.

  จำนวนวัน

  6 วัน 4 คืน

  สายการบิน

   Thai AirAsia X

  โรงแรม

  รหัสทัวร์

  LTHD200675
  ชมวิหารจวารี ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อก, วิหารสเวติสโคเวลี ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้าที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อก, สะพานแห่งสันติภาพเป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี, กระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า, แวะชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา
  เมืองมิสเคต้า, วิหารจวารี, วิหารสเวติสโคเวลี, ย่านเมืองเก่าทบิลิซี, ป้อมนาริคาร่า, ถนนคนเดินชาเดอนี่, ป้อมอนานูรี, เมืองคาซเบกี้, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองกูดาอูรี, เมืองกอรี, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, อัพลีสต์ซีคห์, ทบิลิซี, The Chronicle Of Georgia, โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้
  อาหารท้องถิ่น

  เริ่ม

  31,999 บ.

  จำนวนวัน

  6 วัน 4 คืน

  สายการบิน

   Thai AirAsia X

  โรงแรม

  รหัสทัวร์

  LTHD200686
  วิหารบอดี เป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อก, ชมป้อมอนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่, ชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา, รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเดินทางขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัสชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้
  เมืองทบิลิซี, ซิกนากี, วิหารบอดี, ควาเรลี, เมืองทบิลิซี, ป้อมอนานูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย, เมืองคาซเบกี้, นั่งรถ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองกูดาอูรี, เมืองทบิลิซี, เมืองกอรี่, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, อุพลิสชิเค่, มิสเคต้า, วิหารสเวติสเคอเวรี, วิหารจวารี, เมืองทบิลิซี่, เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย, ป้อมนาริคาล่า, Mother of Georgia, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี, โบสถ์เมเตห์คี, โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่, ถนนคนเดินชาเดอนี่, สะพานแห่งสันติภาพ, ช้อปปิ้ง Rustaveri, ดินเนอร์ + ไวน์ + โชว์
  อาหารภัตตาคาร

  เริ่ม

  32,990 บ.

  จำนวนวัน

  6 วัน 4 คืน

  สายการบิน

   Thai AirAsia X

  โรงแรม

  รหัสทัวร์

  LTHD200676
  วิหารจวารีซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อก, วิหารสเวติสโคเวลี ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้าที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อก, สะพานแห่งสันติภาพเป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี, ขึ้นกระเช้าชมรูปปั้น Mother of Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ (Karin Qala) เป็นอนุสาวรีย์ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง,
  เมืองมิสเคต้า, วิหารจวารี, วิหารสเวติสโคเวลี, ย่านเมืองเก่าทบิลิซี, ป้อมนาริคาร่า, ถนนคนเดินชาเดอนี่, ป้อมอนานูรี, เมืองคาซเบกี้, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองกูดาอูรี, เมืองกอรี, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, อัพลีสต์ซีคห์, ทบิลิซี, The Chronicle Of Georgia, โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้, วิหารบอดี, เมืองซิกนากี, ควาเรลี, สวนไร่องุ่น, เมืองทบิลิซี
  อาหารท้องถิ่น, อาหารไทย

  เริ่ม

  33,999 บ.

  จำนวนวัน

  6 วัน 4 คืน

  สายการบิน

   Thai AirAsia X

  โรงแรม

  รหัสทัวร์

  LTHD200687
  วิหารจวารีซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์, บอร์โจมิมิขึ้นชื่อเรื่องแหล่งน้ำแร่ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศจอร์เจีย, พระราชวังสีฟ้าฟิรุนซา สถาปัตยกรรมสไตล์อิหร่านที่ถือว่าสำคัญที่สุดของเมืองบอร์โจมิ, ปราสาทราบาติ สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 13, สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี
  ทบิลิซี่, มิสเคต้า, วิหารสเวติสเคอเวรี, วิหารจวารี, บอร์โจมิ, พระราชวังสีฟ้าฟิรุนซา, สวนน้ำแร่ธรรมขาติ, อุพลิสชิเค่, ปราสาทราบาติ, ทบิลิซี่, สะพานสันติภาพ, ป้อมอนานูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย, คาซเบกี้, นั่งรถ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, กูดาอูรี, ทบิลิซี, เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย, ป้อมนาริคาล่า, Mother of Georgia, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี, โบสถ์เมเตห์คี, โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่, ถนนคนเดินชาเดอนี่, สะพานแห่งสันติภาพ, ช้อปปิ้ง Rustaveri, ดินเนอร์ + ไวน์ + โชว์
  อาหารภัตตาคาร

  เริ่ม

  34,990 บ.

  จำนวนวัน

  6 วัน 3 คืน

  สายการบิน

   Turkish Airlines

  โรงแรม

  รหัสทัวร์

  LGTBS02
  สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส, ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์สัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจียที่มีวิวทิวทัศน์โดยรอบสวยงามที่สุด
  ป้อมอันนานูรี, อ่างเก็บน้ำชินวารี, เมืองคาซเบกี้, นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้, กูดาอูรี, เมืองกูดาอูรี, อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย, จอร์เจีย, เมืองมิสเคต้า, วิหารสเวติสเคอเวรี่, มหาวิหารจวารี, เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย, กรุงทบิลิซี, เมืองไซห์นากี, กำแพงเมืองโบราณ, เมืองควาเรลี, ชิมไวน์คูวาเรลี, เมืองทบิลิซี, โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี, เมืองเก่าทบิลิซี, ป้อมนาริกาลา, โรงอาบน้ำโบราณ, ถนนคนเดินชาเดอนี่
  อาหารพื้นเมือง
  ก.ค. - 63

  เริ่ม

  36,999 บ.

  จำนวนวัน

  8 วัน 5 คืน

  สายการบิน

   Turkish Airlines

  โรงแรม

  รหัสทัวร์

  ITTK381
  นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา, เข้าชมโบสถ์เมทเทคีเป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13, ชมมหาวิหารจวารี หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก, อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย หรืออีกชื่อหนึ่งคือRussia–Georgia Friendship Monumentเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย
  เมืองทบิลิซิ, ป้อมนาริกาลา, โบสถ์เมทเทคี, วิหารซีโอนี, สะพานแห่งสันติภาพ, เมืองทบิลิซิ, เมืองมิสเคด้า, มหาวิหารจวารี, วิหารสเวติสเคอเวรี, ชมย่านเมืองเก่าของทบิลิซี, โรงอาบน้ำแร่, โบสถ์ตรีนิตี้, Jansharden street, เมืองอันนานูรี, ป้อมอันนานูรี, อ่างเก็บน้ำชินวารี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย, โบสถ์เกอร์เกติ, เมืองคาซเบกี้, เมืองกอรี, พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน, เมืองอัพลิสสิค, เมืองบาทูมี่, The Alphabet Tower, อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่, Piazzal Square, ยุโรปสแควร์
  อาหารท้องถิ่น, อาหารจีน
  ก.ค. - 63
  ส.ค. - 63

  เริ่ม

  39,888 บ.

  จำนวนวัน

  8 วัน 5 คืน

  สายการบิน

   Turkish Airlines

  โรงแรม

  รหัสทัวร์

  LTHD200741
  เส้นทางแนะนำ...ดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส
  ทบีลิซี่, มิทสเคต้า, คาสเบกิ, หุบเขาคอเคซัส, โกรี, อุพลิสชิเค, บอร์โจมี, คูไทซี, ถ้ำโพรมิธีอุส, บาทูมิ, ล่องเรือชมทะเลดำ
  ท้องถิ่น, จีน

  เริ่ม

  49,900 บ.