Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์จอร์เจีย
พบ
108 ช่วงวันเดินทาง จาก 14 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Air Arabia

โรงแรม

รหัสทัวร์

VGE64G91
นั่งรถ 4WD ตะลุยสู่กลางหุบเขาคอเคซัส, นั่งรถ 4WD ไปชมโบสถ์เกอร์เกตี้, นั่งกระเช้าชมเมืองทบิลิซ, เดินเล่นถนนคนเดินชาเดอนี่, เดินเล่นชมสวนบอร์โจมี, นั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาลา, ถ่ายรูปหน้าโรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี
ถนนคนเดินชาเดอนี่, ป้อมอันนานูรี, อ่างเก็บน้ำชินวรี, อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, เมืองบอร์โจมี, มหาวิหารจวารี, วิหารสเวติสโคเวลี, อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย, Artist Bazaar and Painters, ถนนคนเดิน Rustaveli Avenue, วิหารศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทบิลิซี, สะพานแห่งสันติภาพ, ป้อมนาริกาลา, อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย, โรงอาบน้ำโบราณอะบาโนตูบานี, East Point Mall

เริ่ม

43,333 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Gulf Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTBS2413GF
นั่งรถ 4WD, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
กอรี, เมืองอัพลีสสิค, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, ป้อมอนานูรี, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, เมืองกูดาอูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย, เมืองคาซเบกี้, นั่งรถ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองทบิลิซี่, ทบิลิซี่ มอลล์, เมืองไซห์นากิ, กำแพงเมืองโบราณ, อารามบอดบี, เมืองควาเรลี, ลิ้มรสไวน์ควาเรลี, อีสพ้อย มอลล์, วิหารจวารี, เมืองมิทสเคต้า, วิหารสเวติสโคเวลี, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, ชาเดอนี่สตรีท, สะพานแห่งสันติภาพ, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า, มารดาแห่งจอร์เจีย, โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี, โบสถ์ทรีนิตี้
อาหารไทย อาหารจีน และ คินกาลี

เริ่ม

45,990 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Gulf Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTBS2415GF
เช็คอินคาซเบกี้, เยือนป้อมปราการหินราบาตี้, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นป้อมนาริคาล่า, นั่งรถ 4WD
เมืองกอรี, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, เมืองอัพลีสสิเค, อาคัลต์ซิเค, ป้อมปราการหินราบาตี, เมืองบอร์โจมี, สวนบอร์โจมี่, ป้อมอนานูรี, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, เมืองกูดาอูรี, เมืองคาซเบกี้, โบสถ์เกอร์เกตี้, อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย, วิหารจวารี, เมืองมิทสเคต้า, วิหารสเวติสโคเวลี, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, เมืองซิกนากิ, กำแพงเมืองโบราณ, อารามบอดบี, เมืองควาเรลี, ชาเดอนี่สตรีท, สะพานแห่งสันติภาพ, ป้อมนาริคาล่าม มารดาแห่งจอร์เจียม โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี
อาหารไทย, อาหารจีน, คินกาลี, ไวน์ควาเรลี

เริ่ม

49,990 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTBS2419QR
สัมผัสธรรมชาตินั่ง 4WD ตะลุยเทือกเขา, ขึ้นกระเช้าชมเมือง, นั่งกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
วิหารซิโอนี่, ชาเดอนี่สตรีท, เมืองกอรี่, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, เมืองอัพลีสสิเค, ป้อมอนานูรี, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, เมืองคาซเบกี้, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองกูดาอูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย, เมืองทบิลิซี่, เมืองซิกนากิ, กำแพงเมืองโบราณ, อารามบอดบี, เมืองควาเรลี, วิหารจวารี, เมืองมิทสเคต้า, วิหารสเวติสโคเวลี, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, อีสต์พอยต์, สะพานแห่งสันติภาพ, ป้อมนาริคาล่า, มารดาแห่งจอร์เจีย, โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี, โบสถ์ตรีนิตี้, เมืองทบิลิซี่
อาหารไทย, จีน, คินกาลี, ไวน์ควาเรลี
ก.ย. - 67

เริ่ม

50,990 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qatar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTBS2418QR
พักคาซเบกี้ 1 คืน โรงแรมทะเลสาบ 1 คืน, นั่ง 4WD ตะลุยเทือกเขาคอเคซัส, เช็คอินทะเลสาบโลโปต้า, สัมผัสธรรมชาติพักกลางหุบเขา, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
เมืองซิกนากิ, กำแพงเมืองโบราณ, อารามบอดบี, โลโปต้า เลค, อนุสรณ์เกรมี่, เมืองเทลาวี่, พิพิธภัณฑ์สวนซินันดาลี, โรงกลั่นไวน์ซิลด้า, อีส พอยท์มอลล์, เมืองกอรี่, เมืองอัพลีสสิเคห์, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, เมืองมิทสเคต้า, วิหารสเวติสโคเวลี, ชาเดอนี่สตรีท, วิหารจวารี, ป้อมอนานูรี, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, เมืองกูดาอูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย, เมืองคาซเบกี้, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองทบิลิซี่, ป้อมนาริคาล่า, มารดาแห่งจอร์เจีย, สะพานแห่งสันติภาพ, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
อาหารไทย, คินกาลี

เริ่ม

52,990 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BUS10
ชมความงามเทือกเขาคอเคซัส, นอนกูดาอูรี 1 คืน, ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี, ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า
ทะเลดำอ่าวเมืองบาทูมี, บ้านเรือนเก่าในย่าน, เมืองเก่า OLD TOWN, METRO CITY MALL, คูไตซี, วิหารบากราติ, อารามจีลาติ, ตลาดเช้า, เมืองอัพลีสสิค, เมืองกอรี, พิพิทธภัณฑ์สตาลิน, ทบิลิซี่, ป้อมอนานูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองกูดาอูรี, เมืองมิทสเคต้า, วิหารจวารี, วิหารสเวติสโคเวลี, ถนนคนเดินชาเดอนี่, ป้อมนาริคาล่า, โบสถ์ตรีนิตี้, อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย
อาหารไทย, อาหารจีน

เริ่ม

52,999 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

TBS12
ชมความงามเทือกเขาคอเคซัส, นอนกูดาอูรี 1 คืน, ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า, ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี
ป้อมนาริคาล่า, โบสถ์ตรีนิตี้, อุทยานประวัติศาสตร์, ป้อมอนานูรี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองกูดาอูรี, เมืองมิทสเคต้า, วิหารจวารี, วิหารสเวติสโคเวลี, ถนนคนเดินชาเดอนี่, เมืองกอรี, พิพิทธภัณฑ์สตาลิน, เมืองคูไตซี, ตลาดเช้าคูไตซี, วิหารบากราติ, อารามจีลาติ, บาทูมี่, ทะเลดำอ่าวเมืองบาทูมี, บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town, Metro City Mall
อาหารไทย, อาหารจีน

เริ่ม

52,999 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGTBS2417TK
พักคาซเบกี้ 1 คืน, เที่ยวไม่ย้อนเส้นทางเข้าทบิลิซี่กลับบาทูมี่, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า, ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี
วิหารจวารี, เมืองคาซเบกี้, อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย, รถจี๊บ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, ป้อมอนานูรี, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, โบสถ์ตรีนิตี้, สะพานแห่งสันติภาพ, ป้อมนาริคาล่า, มารดาแห่งจอร์เจีย, โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี, ถนนคนเดินชาเดอนี่, เมืองไซห์นากิ, กำแพงเมืองโบราณ, อารามบอดบี, เมืองควาเรลี, เมืองมิทสเคต้า, วิหารสเวติสโคเวลี, เมืองกอรี, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, เมืองอัพลีสสิค, เมืองคูไตซี, น้ำพุแห่งโคลชิส, วิหารบากราติ, เมืองบาทูมี่, อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่, อัลฟาเบ็ททาวเวอร์, ทะเลดำอ่าวเมืองบาทูมี, ย่านเมืองเก่า, เมโทร ซิตี้มอลล์
อาหารจีน, คาชาปูริ, คินกาลี, ไวน์ควาเรลี

เริ่ม

54,990 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGBUS2402TK
พักคาซเบกี้ 1 คืน, เที่ยวไม่ย้อนเส้นทางเข้าทาทูมี่กลับทบิลิซี่, ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
เมืองบาทูมี่, ทะเลดำอ่าวเมืองบาทูมี, ย่านเมืองเก่า, อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่, อัลฟาเบ็ททาวเวอร์, เมืองคูไตซี, น้ำพุแห่งโคลชิส, วิหารเกลาติ, เมืองกอรี, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, เมืองอัพลีสสิค, ป้อมอนานูรี, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย, เมืองคาซเบกี้, รถจี๊บ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, เมืองมิทสเคต้า, วิหารสเวติสโคเวลี, วิหารจวารี, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, โบสถ์ตรีนิตี้, ถนนคนเดินชาเดอนี่, เมืองไซห์นากิ, กำแพงเมืองโบราณ, อารามบอดบี, เมืองควาเรลี, อีส พ้อยมอล, สะพานแห่งสันติภาพ, ป้อมนาริคาล่า, มารดาแห่งจอร์เจีย, โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี
อาหารจีน, คาชาปูริ, คินกาลี, ไวน์ควาเรลี

เริ่ม

55,990 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

GEOSP8D5NTK
ล่องเรือชมทะเลดำ, ชม Piazzal Square, นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
อิสตันบูล, บาทูมี, ประติมากรรม Ali and Nino, Old Town, Batumi, Medea Square, เมืองบอร์จอมี, สวนบอร์จอมี, เมืองกอรี, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, คัสเบกี, รถจี๊บ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้, อนุสรณ์สถานรัสเซีย, จอร์เจีย, ป้อมอนานูรี, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, วิหารสเวติสโคเวลี, มหาวิหารจวารี, History Memorial of Georgia, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี, โบสถ์เมทเตห์คี, Soini Cathedral, มหาวิหารอันชิสคาติ, FREEDOM SQUARE & GALLERIA MALL, มารดาแห่งจอร์เจีย, โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี, ถนนคนเดินชาเดอร์นี่
ส.ค. - 67
ก.ย. - 67
ต.ค. - 67

เริ่ม

57,988 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม