Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์โครเอเชีย
พบ
3 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

VMUC75WY10
ชมพระราชวังฤดูร้อน, ชมจตุรัสมาเรียนพลัทซ์, เที่ยวเมืองมรดกโลกหมู่บ้านฮัลสตัท, ชมหลังคาทองคำเมืองอินส์บรูค, เที่ยวเมืองเก่าแก่ กรุงปราก, ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์
มิวนิก, คาร์โลวี วารี่, ปราก, จัตุรัสเมืองเก่า, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, สะพานชาร์ล, เวียนนา, คาร์ทเนอร์สตรีท, เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน ปาร์นดอฟ, เชสกี้ครุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, เชสกี้ บูเดอโจวิซ, ย่านเมืองเก่า, เชสกี้ บูเดอโจวิซ, ฮัลล์สตัทท์, ซาร์ลบรูกส์, สวนมิราเบล, บ้านเกิดโมสาร์ท, ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ, มิวนิก, จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์, ชวานเกา, ปราสาทโฮเฮน
ปลาเทราต์ย่าง
ธ.ค. - 66

เริ่ม

69,999 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGZRH2314EY
พิชิต 3 ยอดเขาแห่งสวิตเซอร์แลนด์, เยือนอินเทอร์ลาเก้น, นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส, ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express, ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น,
เมืองซูริค, เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน, น้ำตกไรน์, เมืองเบิร์น, บ่อหมีสีน้ำตาล, ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์, ประตูเมืองโบราณ, น้ำพุปีศาจกินเด็ก, หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม, ศาลาว่าการเมืองเบิร์น, เมืองเอนเกลเบิร์ก, ถ้ำธารน้ำแข็ง, สะพานแขวนทอดยาว, ทะเลสาบเบรียนซ์, เมืองอินเทอร์ลาเก้น, เมืองกรินเดลวัลท์, สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล, สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์, ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่, ยอดเขาจุงเฟรา, ถ้ำน้ำแข็งพันปี, ลานสฟิงซ์, ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป, เมืองสปีซ, ทะเลสาบทูน, หมู่บ้านสปีซ, เมืองมองเทรอ, ปราสาทซีลอน, หมู่บ้านทาซ, เมืองเซอร์แมท, เทือกเขากอร์เนอร์แกรต, เมืองทาช, เมืองลูเซิร์น, ทะเลสาบลูเซิร์น, อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก, สะพานไม้ชาเปล, ย่านเมืองเก่าซูริค, โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์, โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์, ซูริค โอเปร่า เฮาส์, ถนนบานโฮฟซตราสเซอ, เทศกาล คริสต์มาส มาร์เก็ต
ฟองดูชีส, ฟองดูช็อคโกแลต
พ.ย. - 66

เริ่ม

98,990 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGZRH2312TG
บินตรงซูริค, พักเซอร์แมท 1 คืน อินเทอร์ลาเก้น 2 คืน, พิชิตเขา 3 เขาแห่งสวิตเซอร์แลนด์, เยือนอินเทอร์ลาเก้น, นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส, ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express, ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น,
เมืองซูริค, เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน, น้ำตกไรน์, เมืองเบิร์น, บ่อหมีสีน้ำตาล, ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์, ประตูเมืองโบราณ, น้ำพุปีศาจกินเด็ก, หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม, ศาลาว่าการเมืองเบิร์น, เมืองเอนเกลเบิร์ก, ถ้ำธารน้ำแข็ง, สะพานแขวนทอดยาว, ทะเลสาบเบรียนซ์, เมืองอินเทอร์ลาเก้น, เมืองกรินเดลวัลท์, สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล, สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์, ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่, ยอดเขาจุงเฟรา, ถ้ำน้ำแข็งพันปี, ลานสฟิงซ์, ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป, เมืองสปีซ, เมืองโกล เดอ ปิยง, ยอดเขาGlacier 3000, กระเช้ายักษ์, กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต, หมู่บ้านทาซ, เมืองเซอร์แมท, เทือกเขากอร์เนอร์แกรต, เมืองมองเทรอซ์, เมืองลูเซิร์น, ทะเลสาบลูเซิร์น, อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก, สะพานไม้ชาเปล, ถนนบานโฮฟซตราสเซอ, ย่านเมืองเก่าซูริค, โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์, โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์, ซูริค โอเปร่า เฮาส์, เทศกาล คริสต์มาส มาร์เก็ต
ฟองดูชีส, ฟองดูช็อคโกแลต
พ.ย. - 66

เริ่ม

119,990 บ.