Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์มาเก๊า
พบ
41 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

SIGHKGTG05
ขึ้นกระเช้านองปิง, สวนสนุกฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์, ชมโชว์ไฟแสงสีเสียง The Symphony of Light
(หากต้องการอัพเกรดกระเช้าเป็นคริสตัลพื้นใสแจ้งก่อนวันเดินทางเพิ่ม 790บ./ท่าน), วัดพระใหญ่โปหลิน, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ถ่ายรูปคู่เสาศักดิ์สิทธิ์, ช้อปปิ้งถนนนาธาน, ถนนซุปเปอร์สตาร์, วัดหวังต้าเซียน, มาเก๊า, เจ้าแม่กวนอิมกลางทะเล, วัดอาม่า, หอคอยมาเก๊า, โบสถ์เซนต์ปอล, ร้านของฝาก, จัตุรัสเซนาโด, เดอะเวเนเชี่ยน, ฟรีเดย์อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไกด์ให้คำแนะนำข้อมูลการเดินทาง) หากต้องการซื้อตั๋วราคาพิเศษแจ้งก่อนวันเดินทาง, ดิสนีย์แลนด์ 3,790 บ. เด็ก 3 – 11 ปี 2,990 บ./ท่าน *จองตั๋วดิสนีย์ 10 ท่านขึ้นไป ฟรี รถรับส่ง*, รีพัลส์เบย์, ข้ามสะพานต่ออายุ, ศาลเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิม, พระสังกัจจายน์, ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมีหยก, จิวเวอร์รี่, วัดแชกงหมิว, ซิตี้เกทเอาท์เล็ต
เป็ดย่างบาร์บีคิว

เริ่ม

19,977 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Cathay Pacific

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGHKG2318CX
นั่งกระเช้านองปิง, วัดโป่หลิน, นมัสการพระใหญ่เทียนถาน, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท, ฮ่องกง, มาเก๊า, วัดอาม่า , วิหารเซนต์ปอล, เซนาโด้สแควร์, เวเนเชี่ยน, ร้านขนมพื้นเมือง, A Symphony of Lights, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, วัดแชกงหมิว, โรงงานจิวเวอร์รี่, ร้านหยก, วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
ติ่มซำฮ่องกง, ห่านย่าง

เริ่ม

19,990 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

KHM140311EK
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, วัดอาม่า, ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล, จัตุรัสเซนาโดสแคว์, เวเนเชี่ยน, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, โรงงานจิวเวอร์รี่, ร้านหยก, ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
ติ่มซำ, ห่านย่าง

เริ่ม

19,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Cathay Pacific

โรงแรม

รหัสทัวร์

MYMC1
กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน, ซิตี้เกท เอาท์เลต, อ่าวรีพัลส์เบย์, ข้ามสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊าโดยรถโค้ช, วัดอาม่า, วัดเจ้าแม่กวนอิม, โบสถ์เซนต์ปอล, เซนาโด้สแควร์, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, ร้านขนม, THE VENETIAN, วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ, โรงงานจิวเวลรี่, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, ช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต
ห่านย่างรสเลิศ และชาบููสไตล์ฮ่องกง

เริ่ม

21,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

HKG11
ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน
ข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก (HKZMB), เมืองมาเก๊า, โบสถ์เซนต์ปอล, The vanetian Resort, The Parisian Macao, รีพลัสเบย์, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, โรงงานเครื่องประดับ, ร้านหยก, อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
ติ่มซำฮ่องกง

เริ่ม

27,999 บ.