Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์มาเก๊า
พบ
72 ช่วงวันเดินทาง จาก 11 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Air Macau

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD231086
นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองจูไห่
มาเก๊า, ช้อปปิ้งกงเป่ย, ร้านยาสมุนไพรจีน, หยก, ร้านยางพารา, สวนหยวนหมิง, หวีหนี่, ผ่านชมถนนคู่รัก, จูไห่, มาเก๊า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, แวะชิมขนม, วิหารเซนต์พอล, เซนาโด้ สแควร์, The Parisian, The Venetian

เริ่ม

7,997 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Air Macau

โรงแรม

รหัสทัวร์

MFM01
ไหว้พระวัดดัง สายมูต้องห้ามพลาด
มาเก๊า, จูไห่, PONTO SQUARE, บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น, โรงละครหอยไข่มุก, หวี่หนี่ สาวงามริมทะเล, ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย, โบสถ์เซนต์พอล, วัดนาจา, วัดเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, The Venetian, The Parisian, The Londoner
เป๋าฮื้อซีฟู้ด, ไวน์แดง
ธ.ค. - 66

เริ่ม

7,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD231003
นั่งรถข้ามสะพาน HKZMB, ชมโชว์ที่พระราชวังหยวนหมิง,
เมืองมาเก๊า, วัดอาม่า, เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง, โบสถ์เซนต์ปอล, เซนาโด้สแควร์, ร้านขนม, มาเก๊า เวเนเชี่ยน, เมืองจูไห่, ถนนคู่รัก, จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล, วัดผู่โถว, ศูนย์สมุนไพรจีน, ร้านหยก, ร้านเยื่อไผ่, ตลาดใต้ดินก๋งเป่ย, พระราชวังหยวนหมิง, วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, โรงงานกังหันจิวเวอร์รี่, ร้านหยก, วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ธ.ค. - 66

เริ่ม

12,900 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

HKG33
ชมโรงละครจูไห่, ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่, อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย, อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ขอพรเสริมความปังวัดแชกงหมิว
เมืองฮ่องกง, เมืองมาเก๊า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, โบสถ์เซนต์ปอล์ต, จตุรัสเซนาโด, ร้านของฝาก, เวเนเชี่ยนมาเก๊า, เมืองจูไห่, วัดผู่ถัวซาน, ร้านหยก สมุนไพร ผ้าไหม, ถนนคู่รัก,วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว, โรงงานเครื่องประดับ, ร้านหยก
ชาบูสไตล์ฮ่องกง
ธ.ค. - 66

เริ่ม

14,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

PHK12SL
รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว, นอนฮ่องกง 4 ดาวทุกคืน, อยู่จนการแสดงพลุจบ, ถ่ายรูป Venetian
สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก, เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำยืมเงินเทพเจ้า, ร้านจิวเวอร์รี่, ร้านหยก, วัดแชกงหมิว, ดิสนีย์แลนด์, มาเก๊า, วักอาม่า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, โบสถ์เซนต์พอล เซนาโด้ แสควร์, Parisian, Londonner

เริ่ม

16,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

KHM140312EK
ฮ่องกง, มาเก๊า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, วัดอาม่า, ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล, จัตุรัสเซนาโดสแคว์, เวเนเชี่ยน, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ,โ รงงานจิวเวอร์รี่, ร้านหยก, ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
ติ่มซำ, ชาบูฮ่องกง, ห่านย่าง

เริ่ม

19,999 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTHKG26HX
เที่ยว 2 เมือง, ขอพรเสริมดวงองค์แชกง, หมุนกังหันนำโชค, นั่งกระเช้านองปิง, สักการะพระใหญ่, ชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล, ขอพรพระใหญ่เทียนถาม, ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เช็กแลปก๊อก, วัดหวังต้าเซียน, มาเก๊า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, จัตุรัสเซนาโด้, ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล, วัดเจ้าแม่กวนอิม, เดอะเวเนเชี่ยน, เกาะฮ่องกง, วัดแชกงหมิว, โรงงานจิวเวลรี่, ร้านหยก, เกาะลันตา, พระใหญ่เทียนถาน, ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
ม.ค. - 67

เริ่ม

20,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGHKG2406SL
นั่งกระเช้านองปิง, สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย The Venetian, สักการะพระใหญ่โป่วหลิน, ขอพรเทพเจ้าแชกง, นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, โรงงานจิวเวอร์รี่, ร้านหยก, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง), ฮ่องกง, มาเก๊า, วัดอาม่า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, วิหารเซนต์ปอล, เซนาโด้สแควร์, ร้านขนมพื้นเมือง, เวเนเชี่ยน
ห่านย่าง, ติ่มซำ, ชาบูสไตล์ฮ่องกง

เริ่ม

21,990 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGHKG2402TG
นั่งกระเช้านองปิง, นมัสการพระใหญ่เทียนถาน, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง), ขอพรเทพเจ้าแชกง, สัมผัสบรรยากาศ The Venetian
ฮ่องกง, วัดโป่วหลิน, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท, Avenue of Stars, มาเก๊า, วัดอาม่า, วิหารเซนต์ปอล, เซนาโด้สแควร์, ร้านขนมพื้นเมือง, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, เวเนเชี่ยน, วัดแชกงหมิว, โรงงานจิวเวอร์รี่, ร้านหยก, วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
ติ่มซำ, ห่านย่าง, ชาบูสไตล์ฮ่องกง

เริ่ม

24,990 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Ethiopian Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGHKG2334ET
สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย The Venetian, สักการะพระใหญ่โปว่หลิน, ขอพรเทพเจ้าแชกง เจ้าแม่กวนอิม
วัดแชกงหมิว, โรงงานจิวเวอร์รี่, ร้านหยก, วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, Avenue of Stars, A Symphony of Lights, ฮ่องกง, มาเก๊า, วัดอาม่า, วิหารเซนต์ปอล, เซนาโด้สแควร์, ร้านขนมพื้นเมือง, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, เวเนเชี่ยน, วัดโป่วหลิน, นมัสการพระใหญ่เทียนถาน, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
ติ่มซำฮ่องกง, ห่านย่าง
ธ.ค. - 66

เริ่ม

29,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม