Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์มาเก๊า
พบ
65 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Air Macau

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD231086
ผ่านชมถนนคู่รัก, สัมผัสบรรยากาศยุโรปในเอเชีย, เลือกซื้อ Option เสริม
มาเก๊า, PONTO SQUARE, ร้านยาสมุนไพรจีน, อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น, ร้านหยก, ร้านยางพารา, หวีหนี่, ช้อปปิ้งกงเป่ย, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, วิหารเซนต์ปอล, เซนาโด้ สแควร์, The Parisian, The Venetian

เริ่ม

6,996 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

HKG48
ชมสาวงามหวีหนี่แห่งเมืองจูไห่, ขอพรเสริมความปังวัดแชกงหมิว, เที่ยวเต็มอิ่มครบ 4 เมือง, ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เมืองฮ่องกง, เมืองมาเก๊า, วัดอาม่า, ร้านขนม, โบสถ์เซนต์ปอล์ต, จตุรัสเซนาโด, เวเนเชี่ยนมาเก๊า, ปาริเชียนมาเก๊า, เมืองจูไห่, ถนนคู่รัก, สาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่, วัดผู่โถว, ร้านหยก, ร้านยา, ร้านผ้าไหมหรือยางพารา, เมืองเซินเจิ้น, ตลาดหล่ออู่, เมืองเซินเจิ้น, วัดกวนอู, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, โรงงานเครื่องประดับ, วัดแชกงหมิว, ย่านถนนนาธาน

เริ่ม

14,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Air Macau

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD240813
รวมตั๋วฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, นอนฮ่องกง 3 คืน, อิสระฮ่องกง 1 วัน
มาเก๊า, ฮ่องกง, The Symphony of Light, ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน, หาดทรายรีพัลส์เบย์, วัดหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, โรงงานจิวเวอรี่, ร้านหยก, วัดแชกงหมิว
พ.ค. - 67

เริ่ม

18,881 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Cathay Pacific

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGHKG2413CX
เยือนลาสเวกัสแห่งเอเชีย, สักการะพระใหญ่โป่วหลิน, ขอพรเสริมดวงเทพเจ้าแชกง, นั่งกระเช้านองปิง, นมัสการพระใหญ่เทียนถาน
วัดโป่วหลิน, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท, ฮ่องกง, มาเก๊า, วัดอาม่า, วิหารเซนต์ปอล, เซนาโด้สแควร์, ร้านขนมพื้นเมือง, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, เวเนเชี่ยน, วัดแชกงหมิว, โรงงานจิวเวอร์รี่, ร้านหยก, วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
ห่านย่าง, ติ่มซำสไตล์ฮ่องกง

เริ่ม

19,990 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGHKG2409TG
สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งอาเชีย The Venetian, สักการะพระใหญ่โป่วหลิน, ขอพรเสริมดวงเทพเจ้าแชกง, นั่งกระเช้านองปิงนมัสการพระใหญ่เทียนถาน, ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
วัดโป่วหลิน, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท, ฮ่องกง, มาเก๊า, วัดอาม่า, วิหารเซนต์ปอล, เซนาโด้สแควร์, ร้านขนมพื้นเมือง, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, เวเนเชี่ยน, วัดแชกงหมิว, โรงงานจิวเวอร์รี่, ร้านหยก, วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
ห่านย่าง,ติ่มซ่ำ

เริ่ม

20,990 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Cathay Pacific

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGHKG2414CX
เยือนลาสเวกัสแห่งเอเชีย, สักการะพระใหญ่โป่วหลิว, ขอพรเสริมดวงเทพเจ้าแชกง, นัั่งกระเช้านองปิง, นมัสการพระใหญ่เทียนถาน, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วัดโป่วหลิน, พระใหญ่เทียนถาน, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท, Avenue of Stars, ฮ่องกง, มาเก๊า, วัดอาม่า, วิหารเซนต์ปอล, เซนาโด้สแควร์, ร้านขนมพื้นเมือง, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, เวเนเชี่ยน, วัดแชกงหมิว, โรงงานจิวเวอร์รี่, ร้านหยก, วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
ห่านย่าง, ติ่มซำสไตล์ฮ่องกง

เริ่ม

21,990 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Cathay Pacific

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTHKG32CX
เที่ยว 2 เมือง, ขอพรเสริมดวงองค์แชกง, ชมซากประตูโบสถ์เซนปอล, นั่งกระเช้านองปิงสักการะพระใหญ่เทียนถาน, ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เช็กแลปก๊อก, กระเช้านองปิง, พระใหญ่เทียนถาน, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท, มาเก๊า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, จัตุรัสเซนาโด้, ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล, วัดเจ้าแม่กวนอิม, เดอะเวเนเชี่ยน, เกาะฮ่องกง, เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, วัดแชกง, โรงงานจิลเวลรี่, ร้านหยก

เริ่ม

24,999 บ.