Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์กัมพูชา
พบ
50 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD192935
รวมค่าเข้าและค่าล่องเรือ , ล่องทะเลสาบโตนเล , ย้อยเวลาไปกับปราสาทนครวัดอันยิ่งใหญ่ , ชมปราสาทบายน , ชมปราสาทตาพรหม และอีกหลายปราสาท
ชมการแสดงสุดพิเศษ ระบำพื้นบ้านและระบำอัปสรา , ตลาดซาจ๊ะ หรือ ตลาดไนท์มาร์เก็ต (NIGHT MARKET)
เมนูพิเศษ! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ,
ต.ค. - 62
พ.ย. - 62
ธ.ค. - 62

เริ่ม

6,900 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDREP01
ล่องเรือโตนทะเลสาบ, ชมโชว์ระบำอัปสรา
เสียมเรียบ, โตนเลสาบ, ศาลองค์เจ๊กองค์จอม, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, ไนท์มาร์เก็ต, ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, ศูนย์ฝึกวิชาชีพ, วัดทไม, ร้านเครื่องเงินเพชร
อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เริ่ม

10,900 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDREP02
ล่องเรือโตนเลสาบ, ชมโชว์ระบำอัปสรา, สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกปราสาทนครวัด
พนมเปญ, อนุสาวรีย์อิสรภาพ, วัดพนม, คุกตวลสเลง, พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล, พระเจดีย์เงิน, ตลาดชาทะไม, เสียมเรียบ, ศาลองค์เจ๊กองค์จอม, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, ตลาดซาจ๊ะ
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ

เริ่ม

13,900 บ.

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

BDREP03
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, ชมความสวยงามของปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม, ชมปราสาทตาพรหม และชมความสวยงามของปราสาทบันทายศรี, นำทุกท่านกราบสักการะวัดพนมวัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ, ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ, นำท่านสักการะศาลองค์เจ๊กองค์จอม
พนมเปญ, วัดพนม, พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล, เสียมเรียบ, ศาลองค์เจ๊ก, องค์จอม, ชมโชว์ระบำอัปสรา, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, ตลาดซาจ๊ะ
บุฟเฟ่ต์, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

14,900 บ.