Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์เนปาล
พบ
39 ช่วงวันเดินทาง จาก 6 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ASNP02
รับแสงแรกจากอ้อมกอดหิมาลัย, ได้เข้าเฝ้าขอพรองค์กุมารี, เทือกเขานากาโก๊ตท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย ซึ่งท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม และแสนจะโรแมนติก, พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ที่ได้สร้างตามแบบศิลปะแบเนปาลขนานแท้ ประทับใจไปกับความสวยโดเด่นของประตูทองคำ, นั่งเครื่องบินชมยอดเขา สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์อย่างใกล้ชิด
กาฐมัณฑุ, เทือกเขานากาโก๊ต, บักตาปูร์, วิหารนาตโปลา, วัดปศุปฏินารถ, ตลาดทาเมล, โพธินาถ, วัดสวยมภูนารถ, จัตตุรัสดูบาร์, พระราชวังหนุมานโดก้า
อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

18,999 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTGAY03
ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน, ชมวิวริมสองฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา, วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดี, มหาเจดีย์พุทธคยาคืออนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บ้านนางสุชาดา, แม่น้ำเนรัญชรา, วัดไทยพุทธคยา, มหาเจดีย์พุทธคยา, ต้นพระศรีมหาโพธิ์, เมืองคยา, เมืองเวสาลี, วัดป่ามหาวัน, เมืองกุสินารา, มกุฎพันธนเจดีย์, พระสถูปปรินิพพาน, เนปาล, ลุมพินี, สวนลุมพินีวัน, เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, วิหารมายาเทวี, เมืองพาราณสี, ล่องแม่น้ำคงคา, สารนาถ, ธัมเมกขสถูป, ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน, เจาคนธีสถูป, พิพิธภัณฑ์สารนาถ, เมืองคยา
อาหารไทย, อาหารภัตตาคาร

เริ่ม

21,990 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTGAY04
สักการะ 4 สังเวชนียสถาน, ขึ้นเขาคิชฌกูฎ, พระวิทยกรบรรยายนำสวดมนต์ และนั่งสมาธิ, ชมวิวริมสองฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา, วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย
บ้านนางสุชาดา, แม่น้ำเนรัญชรา, วัดไทยพุทธคยา, มหาเจดีย์พุทธคยา, ต้นพระศรีมหาโพธิ์, คยา, เมืองราชคฤห์, เขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวัน, มหาวิทยาลัยนาลันทา, พระพุทธรูปองค์ดำ, นาลันทา, เมืองเวสาลี, วัดป่ามหาวัน, เมืองกุสินารา, มกุฎพันธนเจดีย์, พระสถูปปรินิพพาน, เนปาล, ลุมพินี, สวนลุมพินีวัน, เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, วิหารมายาเทวี, เมืองสาวัตถี, วัดเชตะวันมหาวิหาร, บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี, บ้านองคุลีมาล, เมืองพาราณสี, ล่องแม่น้ำคงคา, สารนาถ, ธัมเมกขสถูป, ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน, เจาคนธีสถูป, พิพิธภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา
อาหารไทย, อาหารภัตตาคาร
ต.ค. - 62
พ.ย. - 62
ธ.ค. - 62

เริ่ม

24,900 บ.

จำนวนวัน

7 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTGAY02
สักการะ 4 สังเวชนียสถาน, ชมวิวริมสองฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแม่น้ำสำคัญในพุทธประวัติ, วัดไทยพุทธคยาเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย, มหาเจดีย์พุทธคยาอนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บ้านนางสุชาดา, แม่น้ำเนรัญชรา, วัดไทยพุทธคยา, มหาเจดีย์พุทธคยา, ต้นพระศรีมหาโพธิ์, คยา, เมืองราชคฤห์, เขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวัน, มหาวิทยาลัยนาลันทา, พระพุทธรูปองค์ดำ, นาลันทา, เมืองเวสาลี, วัดป่ามหาวัน, เมืองกุสินารา, มกุฎพันธนเจดีย์, พระสถูปปรินิพพาน, เนปาล, ลุมพินี, สวนลุมพินีวัน, เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, วิหารมายาเทวี, เมืองพาราณสี, ล่องแม่น้ำคงคา, สารนาถ, ธัมเมกขสถูป, ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน, เจาคนธีสถูป, พิพิธภัณฑ์สารนาถ
อาหารไทย, อาหารภัตตาคาร
ธ.ค. - 62

เริ่ม

26,900 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ASNP03
นครหลวงกาฐมัณฑุ เมืองมรดกโลก 3 แห่ง พระราชวังกาฐมัณฑุ พระราชวังภัคตาปูร์ พระราชวังลลิตปูร์, บันดิปูร์ หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปด้วยเสน่ห์ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชัน, เมืองโภครา เสน่ห์แห่งผืนน้ำ และขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน ลาตะวัน ณ นากาก๊อต สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ขุนเขา ทะเลหมอก อ้อมกอดหิมาลัย
กาฐมัณฑุ, ปศุปฏินารถ, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่านทาเมล, ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปา, หมู่บ้านบันดิปูร์, เมืองโภครา, หุบเขาโภครา, เทือกเขาอานาปุระ, น้ำตกเดวิด, ศูนย์อพยพชาวทิเบต, ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา, สักการะวัดบาลาฮี, อปปิ้งตามอัธยาศัย, ซางรางก๊อต, ภัคตะปูร์, จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์, นากาก็อต, เมืองปาทัน, รูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ, วิหารทองคำ, พระราชวังเก่า, วัดตะเลจูบาวานี, วัดกฤษณะ, สยมภูวนาถสวะยัมภูนาถ, กาฐมาณฑุดูร์บาร์สแควร์, มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
เกี๊ยวซ่าเนปาลแท้ๆ, บุฟเฟต์นานาชาติ, อาหารจีน, อาหารไทย

เริ่ม

26,999 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ASNP01
เข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน, สัมผัสยอดเขาหิมาลัย และเอเวอร์เรสต์, ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบความงามของเฟวาสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเรที่มีรูปร่างคล้ายหางปลา, เมืองแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล, ชมพระอาทิตย์ตกพักโรงแรมบนเขานาการ์ก็อต 1 คืน, ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์หรือบุดดนิลกัณฑะ
เมืองกาฐมัณฑุ, วัดปศุปฏินารถ, ตลาดทาเมล, หมู่บ้านบันดิปูร์, ชมทิวทัศน์ในหมู่บ้านตามอัธยาศัย, เมืองโภครา, หุบเขาโภครา, เทือกเขาอานาปุระ, ศูนย์อพยพชาวทิเบต, สักการะวัดบาลาฮี, ภัคตะปูร์, จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์, นากาก็อต, เทือกเขานากาก๊อต, เมืองปาทัน, เข้าเฝ้าองค์กุมารี, ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์, วัดสยมภูวนาถกาฐมัณฑุ
อาหารภัตตาคาร, บุฟเฟต์นานาชาติ, อาหารจีน,
ธ.ค. - 62

เริ่ม

34,900 บ.