Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์เนปาล
พบ
5 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGKTM2301SL
ชมโชว์, ชมวิวเทือกเขาหิมะลัย, พักนากาก็อต 1 คืน
ตริภูวัน, เมืองนากาก็อต, ชมพระอาทิตย์ขึ้น, เมืองภักตะปูร์, จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์, ประตูทองคำ พระราชวัง 55 พระแกล, เมืองปะฏัน, จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์, พระราชวังปะฏัน, เมืองกาฐมาณฑุ, ปศุปฏินารถ, มหาเจดีย์โพธิ์นาถ, จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ นมัสการเทพธิดากุมารี, สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง, อิสระเลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ “Everest Scenic Mountain Flight” พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ หรือวัดบุดทะนิลกัณฑะ, ย่านถนนทาเมล
อาหารไทย, อาหารจีน, ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

เริ่ม

21,990 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTNEP91SL
ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม 6 ใน 7 แห่ง, นั่งกระเช้าขึ้นเขาจันดราคีรี, ชมการแสดงพื้นเมืองชาวเนปาลี
ตรีภูวัน, เมืองกาฐมาณฑุ, พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ วัดบุดทะนิลกัณฑะ, เมืองปาฏัน, วิหาร21ยอดทองคำ, ตลาดทาเมล, วัดสวยัมภูวนาถ, เมืองภักตะปูร์, จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์สแควร์, เมืองนากาก็อต, มหาเจดีย์โพธานาถ, พระราชวังหนุมานโดกา, วัดปศุปฏินาถ
มี.ค. - 67

เริ่ม

24,999 บ.