Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์เนปาล
พบ
20 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGKTM2202WE
เมืองกาฐมาณฑุ, จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์, สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง, เมืองภักตะปูร์, จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์, เมืองนากาก็อต, ชมพระอาทิตย์ขึ้น, เมืองปาทัน, จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์, เมืองกาฐมาณฑุ, ย่านถนนทาเมล, ปศุปฏินารถ, มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
อาหารพื้นเมือง พร้อมเมนูอาหารไทย

เริ่ม

23,990 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTGAYFD05V
บ้านนางสุชาดา, แม่น้ำเนรัญชรา, วัดไทยพุทธคยา, มหาเจดีย์พุทธคยา, ต้นพระศรีมหาโพธิ์, เมืองคยา, เมืองเวสาลี, วัดป่ามหาวัน, เมืองกุสินารา, มกุฎพันธนเจดีย์, พระสถูปปรินิพพาน, เนปาล-ลุมพินี, สวนลุมพินีวัน, เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, วิหารมายาเทวี, เมืองพาราณสี, ล่องแม่น้ำคงคา, สารนาถ, ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน, เจาคนธีสถูป, พิพิธภัณฑ์สารนาถ, เมืองคยา

เริ่ม

28,990 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

LTHD220590
ขอพรเรื่องความรักที่พระราชวังปาทัน
เมืองปาทัน, เมืองกาฐมัณฑุ, เมืองดูลิเคล, เมืองบัคตาปูร์, จตุรัสบัคตาปูร์ ดูร์บาร์, วัดปศุปฏินารถ, วัดพุทธนารถ, เจดีย์สวยมภูนารท, ช้อปปิ้งที่ย่านทาเมล

เริ่ม

29,900 บ.