Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์เนปาล
พบ
5 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGKTM2303WE
เมืองกาฐมาณฑุ, จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์, สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง, เมืองกาฐมาณฑุ, เมืองภักตะปูร์, จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์, เมืองนากาก็อต, ชมพระอาทิตย์ขึ้น, เมืองปาทัน, จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์, เมืองกาฐมาณฑุ, ย่านถนนทาเมล, ปศุปฏินารถ, มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
อาหารไทย, อาหารจีน

เริ่ม

25,990 บ.