Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์เนปาล
พบ
27 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Lion Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGKTM2301SL
ชมโชว์, ชมวิวเทือกเขาหิมะลัย, พักนากาก็อต 1 คืน
ตริภูวัน, เมืองนากาก็อต, ชมพระอาทิตย์ขึ้น, เมืองภักตะปูร์, จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์, ประตูทองคำ พระราชวัง 55 พระแกล, เมืองปะฏัน, จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์, พระราชวังปะฏัน, เมืองกาฐมาณฑุ, ปศุปฏินารถ, มหาเจดีย์โพธิ์นาถ, จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ นมัสการเทพธิดากุมารี, สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง, อิสระเลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ “Everest Scenic Mountain Flight” พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ หรือวัดบุดทะนิลกัณฑะ, ย่านถนนทาเมล
อาหารไทย, อาหารจีน, ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

เริ่ม

21,990 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGKTM2305WE
ชมเทือกเขาหิมาลัยยามพระอาทิตย์ขึ้นที่นากาก็อต, สุดว้าว พักนากาก็อต 1 คืน
เมืองกาฐมาณฑุ, จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง, เมืองภักตะปูร์, จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์, เมืองนากาก็อต, ชมพระอาทิตย์ขึ้น, เมืองปาทัน, จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์, ย่านถนนทาเมล, ปศุปฏินารถ, มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
อาหารพื้นเมือง, อาหารไทย, อาหารจีน

เริ่ม

26,990 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGKTM2304WE
พักนากาก็อต 1 คืน, ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่นากาก็อต
เมืองกาฐมาณฑุ, จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์, สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง, เมืองภักตะปูร์, จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์, เมืองนากาก็อต, เมืองปาทัน, จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์, ย่านถนนทาเมล, ปศุปฏินารถ, มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
อาหารไทย, อาหารจีน

เริ่ม

26,990 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

BTNEP91WE
ชมวัดกุมารี, นั่งกระเช้าชมเขาจันดราคีรี, ชมการแสดงพื้นเมือง
วัดปศุปฏินาถ, ตลาดทาเมล, วัดสวยมภูนารถ, มหาเจดีย์โพธานาถ, เมืองภักตะปูร์, จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์, ประตูทองคำ, พระราชวัง 55 พระแกล, วัดนายาตะโปลา, เมืองปาฏัน, วัดทองคำ, พระราชวังหนุมานโดกา, พระไภรวะ, วัดตะเลจู, วัดกุมารี, วัดภูเลชาวารา, วัดบุดทะนิลกัณฑะ
ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

เริ่ม

28,999 บ.