Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์นอร์เวย์
พบ
22 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

WQR0610C
โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลิตเติ้ลเมอร์เมด - ล่องเรือสําราญ - ออสโล– ชมเมือง – ฟลัม/วอส - ล่องเรือชมฟจอร์ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ) นั่งรถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เกน - ชมเมือง – นั่งรถรางขึ้นยอดเขา Floyen– โกล - เกลโล่ – ออสโล – คาร์ลสตัด - โอเรบรู– สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง - สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – เข้าชมศาลาวาการเมือง – แกมล่าสแตน - ล่องเรือสําราญ SILJA LINE (พักห้อง SEA VIEW) - เฮลซิงก

เริ่ม

103,900 บ.

จำนวนวัน

11 วัน 8 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

WPTG0611C
โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือสำราญ DFDS(ห้องพัก Sea View) – ออสโล(นอร์เวย์) – ชมเมือง – ฟลอม – ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด – กุดแวนเก้น – นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่า – เบอร์เกน – ชมเมือง – หมู่บ้านบริกเกน – ยอดเขาฟลอเยน – ตลาดปลา – เมืองโกล / เกลโล – ออสโล – ชอปปิ้ง – เฮลซิงกิ(บินภายใน) – ชมเมือง – โบสถ์หิน – ช้อปปิ้ง – เฮลซิงกิ – PCR-Test – ปอร์วู – ชมเมืองเก่า – ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line – สต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า – ศาลาว่าการเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม – ซิกทูน่า(เมืองหลวงเก่า)

เริ่ม

139,900 บ.

จำนวนวัน

13 วัน 9 คืน

สายการบิน

 Thai Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

WPTG0613O
โคเปนเฮเกน – รอสไคล์ด – แรนเดอร์ส – เฮีร์ตสฮาลส์-พักในเรือสำราญ ชมวิวฟยอจ์ดสู่เบอร์เกน-ล่องเรือชมฟยอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง – หมู่บ้านชาวประมง-นั่งรถรางฟลอยเยน-เบอร์เกน – รถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม – สไกย -บริคดาลบรี – นั่งรถโทลล์ ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์ – โลเอน – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว(Sky Lift) - โลเอน – เฮลล์สลี – ล่องเรือไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ-ไกแรนเกอร์ - ไกแรนเกอร์ – หุบผาแห่งโทลล์ - โมลเด – เส้นทางแอตแลนติค – คริสเตียนซุน - คริสเตียนซุน – ทรอนไฮล์ม – ชมเมือง – วิหารนีดารอส-บินภายในประเทศสู่เมืองนาร์วิค - ชมเมือง – หมู่เกาะโลโฟเทน -แฮมนอย – เอกัม - ชมเกาะโลโฟเทน หมู่บ้านเรเนย์ – หมู่บ้านโอ – ชมเมือง - นาร์วิค – บินภายในประเทศสู่ออสโล – ชมเมือง -

เริ่ม

189,900 บ.