Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์ตะวันออกกลาง
พบ
146 ช่วงวันเดินทาง จาก 24 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VIST85W52
ชมวิวเทอเรเม่, ชมม้าไม้จำลอง, แวะถ่ายรูปคาราวานซาราย
เตหะราน, อิสตันบูล, สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย, ฮิปโปโดรม, ตลาดสไปร์ท, เมืองชานัคคาเล่, เมืองปามุคคาเล่, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, เมืองคัปปาโดเกีย, หุบเขานกพิราบ, จุดชมวิวเกอเรเม่, นครใต้ดินซาดัค, หุบเขาอุชิซาร์, ทะเลสาบเกลือ, เมืองอังการ่า, พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก, เมืองโบลู, ทะเลสาบโกลจุก, หอคอยกาลาตา, จตุรัสทักซิม

เริ่ม

30,555 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Turkmenistan Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

VIST97T59
พบกับฤดูที่แสงสวยสายถ่ายรูปห้ามพลาด!!!, เที่ยวย่านบาลัท, ชมม้าไม้จำลอง, ชมวิวเกอเรเม่, ถ่ายรูปคู่หอคอยกาลาตา
เมืองอิสตันบลู, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลอง, เมืองปามุคคาเล่, อุตสาหกรรมเครื่องหนัง, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, ร้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ, เมืองคอนย่า, คาราวานซาราย, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, เมืองคัปปาโดเกีย, โรงงานทอพรมสไตล์ตุรกี, จุดชมวิวเกอเรเม่, หุบเขาอุชิซาร์, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาแห่งรัก, นครใต้ดินซาดัค, โรงงานอัญมณีประจำถิ่น, หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอวานอส, เมืองอังการ่า, ทะเลสาบเกลือ, พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก, เมืองเก่าซาฟรานโบลู, เมืองซาฟรานโบลู, ร้านYWMENCEILER, ทะเลสาบโกจุก, ตลาดสไปร์ท, จัตุรัสทักซิม, ISTIKLAL STREET, มัสยิดซิวเลย์มานีเย, ย่าน BALAT, หอคอยกาลาตา, กาลาตา พอร์ต

เริ่ม

30,555 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Turkmenistan Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

PVTRUTM9D7NT5
ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน, ขึ้นบอลลูน, ชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย, ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค, ชมโรงงานทอพรม
เมืองซาฟรานโบลู, KOPRULU MOSQUE & SUN DIAL, คัปปาโดเกีย, หุบเขาเกอเรเม่, หุบเขาเดฟเรนท์, เมืองปามุคคาเล, CARAVANSARAI, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองซิเรนเซ่, ร้านขนม Turkish Delight, คูซาดาซึ, โรงงานเครื่องหนัง, ไอยวาลิค, ม้าไม้เมืองทรอย, ชานัคคาเล่, เมืองอิสตันบลู, ตลาดสไปซ์มาร์เก๊ต, GALATA POR, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดม, เซนต์โซเฟีย
โยเกิร์ตฝิ่น

เริ่ม

31,988 บ.

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST41
สัมผัสเมือง 3 อารยธรรม 2 ทวีป, ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย
อิสตันบูล, BLUE MOSQUE, ฮิปโปโดรม, ฮาเจีย โซเฟีย, อังการ่า, ทะเลสาบเกลือ, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่, โรงงานพรม, เซรามิค, เครื่องประดับ, หุบเขาอุซิซาร์, คอนย่า, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส, เมืองคูซาดาซี, เมืองเอฟฟิซุส, โรงงานเครื่องหนัง, บูร์ซ่าร์, สุเหร่าสีเขียว, ตลาดผ้าไหม

เริ่ม

33,999 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

VIST97TK1
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, ชมทะเลสาบเกลือ, เที่ยวย่าน BALAT, ชมม้าไม้จำลอง, ท่องเที่ยวย่าน BALAT, ถ่ายรูปคู่กับหอคอยกาลาตา
อิสตันบูล, ตลาดสไปร์ท, เมืองอังการา, ทะเลสาบเกลือ, พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก, เมืองคัปปาโดเกีย, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาพาซาแบค, นครใต้ดินซาดัค, หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอวานอส, เมืองคอนย่า, คาราวานซาราย, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, เมืองปามุคคาเล่, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองชานัคคาเล่, จตุรัสทักซิม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย

เริ่ม

38,888 บ.

จำนวนวัน

10 วัน 8 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST40
เที่ยวดินแดน 3 อารยธรรม 2 ทวีป, พักคัปปาโดเกีย 2 คืน, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
กรุงอิสตันบูล, ย่าน BALAT, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood, ปราสาทชิเมนลิก, เมืองคูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, โรงงานสิ่งทอ, เมืองคอนย่า, กองคาราวาน, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, โรงงานพรม, เซรามิค, เครื่องประดับ, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาอุซิซาร์, พิพิธภัณฑ์เกอราเม่, ทะเลสาบเกลือ, เมืองซาฟรานโบลู, Viaport Asia Outlet, มัสยิดคามลิก้า, ทักซิมสแควร์, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, สไปซ์บาซาร์, ร้านเตอร์กิช ดีไลท์, หอคอยกาลาตา, กาลาตาพอร์ต, โรงงานผลิตเครื่องหนัง

เริ่ม

39,999 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Air Arabia

โรงแรม

รหัสทัวร์

VGE64G92
นั่งรถ 4WD ชมเทือกเขาคอเคซัส, แวะโบสถ์เก่าแก่เกอร์เกตี้, เดินเล่นถนนคนเดินชาเดอนี่, เดินชมสวนบอร์โจมี, เดินเล่นชมสวน Artist Bazaar and Painters, ผ่านชม Liberty Square, นั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาลา, ถ่ายรูปหน้า Clock Tower Tbilisi, ถ่ายรูปหน้าโรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี, อิสระช้อปปิ้ง East Point Mall
ชาร์จาห์, เมืองทบิลิซี, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทบิลิซี, เมืองกูดาอูรี, ป้อมปราการอนานูรี, อ่างเก็บน้ำชินวลี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย, เมืองคาซเบกิ, เมืองกอรี่, เมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค, พิพิธภัณฑ์โจเชพ สตาลิน, เมืองบอร์โจมี, เมืองมิชเคห์ตา, มหาวิหารจวารี, วิหารสเวติสโคเวลี, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, ถนนคนเดิน Rustaveil Avenue, สะพานแห่งสันติภาพ, อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย,
พ.ค. - 67

เริ่ม

43,333 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

PVTURHK9D7NTK
เที่ยวชมสุเหร่าสีน้ำเงิน, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน, ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค, ชมโรงงานทอพรม
ซาฟรานโบลู, KOPRULU MOSQUE & SUN DIAL, เมืองคัปปาโดเกีย, โรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค, โรงงานทอพรม, หุบเขาเกอเรเม่, หุบเขาเดฟเรนท์, เมืองปามุคคาเล, CARAVANSARA, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองซิเรนเซ่, ร้านขนม Turkish Delight, คูซาดาซึ, โรงงานเครื่องหนัง, ไอยวาลิค, ม้าไม้เมืองทรอย, ชานัคคาเล่, เมืองอิสตันบลู, ช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์, ทักซิมสแควร์, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดม, เซนต์โซเฟีย
โยเกิร์ตฝิ่น

เริ่ม

43,988 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

VIST97TK10
ตะลุยภูเขาเออร์ซีเยส, เล่นสกีบนเขาเออซิเยส, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, ชมม้าไม้จำลอง, ท่องเที่ยวย่าน BALAT, ถ่ายรูปคู่กับหอคอยกาลาตา
ช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปร์ท, เมืองอังการา, พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก, ทะเลสาบเกลือ, เมืองคัปปาโดเกีย, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาพาซาแบค, นครใต้ดินซาดัค, หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอวานอส, สกีรีสอร์ท ภูเขาเออร์ซีเยส, เมืองคอนย่า, คาราวานซาราย, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, เมืองปามุคคาเล่, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลอง, เมืองอิสตันบูล, ย่าน BALAT, หอคอยกาลาตา, จตุรัสทักซิม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย

เริ่ม

45,555 บ.

จำนวนวัน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

PVTURLVD9D7NTK
ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน, ชมทุ่งลาเวนเดอร์, ขึ้นบอลลูน, ชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย, ล่องเรือ BOSPHORUS CRUISE, ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค, ชมโรงงานทอพรม, ล่องเรือบอสฟอรัส
อังการ่า, สุสานอตาร์เติร์ก, ปราสาทอังการ่า, ทะเลสาบเกลือ, คัปปาโดเกีย, โรงงานจิวเวอร์รี่, โรงงานเซรามิค, โรงงานทอพรม, หุบเขาเกอเรเม่, หุบเขาเดฟเรนท์, เมืองปามุคคาเล, CARAVANSARAI, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองซิเรนเซ่, ร้านขนม Turkish Delight, คูซาดาซึ, โรงงานเครื่องหนัง, ไอยวาลิค, ม้าไม้เมืองทรอย, ชานัคคาเล่, เมืองอิสตันบลู, พระราชวังเบลเลอเบยี, บอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดม, เซนต์โซเฟีย
โยเกิร์ตฝิ่น

เริ่ม

45,988 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 24 โปรแกรม