Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430

ขอวีซ่าอเมริกาต้องแจ้งบัญชีโซเชียลมีเดียย้อนหลัง 5 ปี

กรกฎาคม 19, 2019 | by Look Trip Holiday

ขอวีซ่า America

ต้องแจ้งบัญชีโซเชียลมีเดียย้อนหลัง 5 ปี

โดยปกติการขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา ก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากมากพออยู่แล้ว ล่าสุดยังต้องแจ้งบัญชีโซเชียลมีเดียทุกช่องทางที่ตัวเองใช้งานย้อนหลังถึง 5 ปี เลยทีเดียว กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ออกมาตรการใหม่ ให้ผู้ยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา ต้องเปิดเผยข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย ทุกบัญชีที่มีในรอบ 5 ปี อย่าง Facebook, Google, Instagram, Twitter, Youtube รวมไปถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ ที่ใช้กันทั่วโลก ทั้ง LinkedIn, Flickr, Reddit, Tumblr, Douban, QQ และ Sina Weibo พร้อมกับระบุอีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ การเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงตอบคำถามว่า เคยถูกเนรเทศออกนอกประเทศหรือไม่ และสมาชิกในครอบครัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อการร้ายหรือไม่ อย่างไรก็ตามผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถเลือกที่จะบอกว่าตน ไม่มีบัญชีโซเชียลมีเดียได้ แต่หากเจ้าหน้าตรวจสอบพบว่าคุณโกหก อาจส่งผลร้ายแรงเมื่อถึงขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว จะยกเว้นสำหรับผู้สมัครวีซ่าทางการทูต และราชการเท่านั้น

ขอบคุณบทความดีดีจาก: MThai

มองหาทัวร์อเมริกา: ทัวร์อเมริกา