Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430

มีเฮ ! ขยายอายุ Passport ไทย จาก 5 ปี เป็น 10 ปี

กรกฎาคม 11, 2019 | by Look Trip Holiday

ประกาศจ้า

กรงศุลเตรียมขยายอายุการใช้งานหนังสือเดินทาง จาก 5 ปี เป็น 10 ปี แล้วแล้วจ้า
ใครที่ไม่อยากทำบ่อยๆ รออีกนิด มาแน่นอนน 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา ” นายธานี ทองภักดี ” รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลงข่าวเพื่อการชี้แจง ในการดำเนินการโครงสร้างหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 3 กระทรวงการต่างประเทศมุ่งเน้นการปรับปรุงการให้บริการและคุณลักษณ์ของหนังสือเดินทางให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยของประชาชน อาทิ การเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในต่างจังหวัดมากขึ้น

การปรับปรุงกระบวนการในการรับคำร้องจะใช้เวลาไม่เกิน 12 นาที จากไม่เกิน 20 นาทีในปัจจุบัน และผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางที่บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถเลือกได้ว่าจะทำหนังสือเดินทางอายุใช้งาน 5 ปี หรือ 10 ปี เป็นต้น

ขอบคุณบทความดีดีจาก: Postjung

มองหาทัวร์ต่างประเทศ: ทัวร์ต่างประเทศ