Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
BDTPE04 ไต้หวัน เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน เดือนธ.ค. - มิ.ย. 63 เริ่มต้น 16,900 (SL)

BDTPE04 ไต้หวัน เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน เดือนธ.ค. - มิ.ย. 63 เริ่มต้น 16,900 (SL)

อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน, สเต๊กจานร้อน, บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใสให้ท่านได้เลือกสรร, อาหารทะเลสไตล์จีน
ลิ้มรสไอศครีม Mihayara (ฟรีท่านละ 1 สกู๊ป), ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, สักการะเทพเจ้ากวนอู, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, สักการะเจ้าพ่อเสือ, แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก
หมู่บ้านสายรุ้ง, MIHAYARA ICE CREAM, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานอาลีซาน, ร้านใบชา, ไถจง, ไนท์มาร์เก็ต, ร้านขนมพายสับปะรด, อุทยานเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ตลาดปลาไทเป, ศูนย์ GERMANIUM และปะการังแดง, พิพิธภัณฑ์กู้กง, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ศูนย์เครื่องสำองค์, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ชอปปิ้งซีเหมินติง
6 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
16,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด BDTPE04
จำนวนวัน
6 วัน 4 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 26
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 8
Sold Out
3 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 26
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
17 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
24 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
25 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 26
31 มี.ค. 63 - 5 เม.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25
1 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25
7 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
8 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
9 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 18,900 23,900 แสดง - 25
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 18,900 23,900 แสดง - 25
21 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
22 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25
28 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
29 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
Sold Out
5 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 18,900 23,900 แสดง - 25
12 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
19 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
20 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
26 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
27 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
2 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25
Sold Out
9 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
10 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
16 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
17 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
23 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 16,900 21,900 แสดง - 25
24 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 17,900 22,900 แสดง - 25