Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
จางเจียเจี้ย อู่หลิงหยวน เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 6 วัน 5 คืน เดินทาง มกราคม - เมษายน 67 เริ่มต้น 23,999.- Vietjet Air (VZ)

จางเจียเจี้ย อู่หลิงหยวน เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 6 วัน 5 คืน เดินทาง มกราคม - เมษายน 67 เริ่มต้น 23,999.- Vietjet Air (VZ)

สุกี้เห็ด, ซีฟู้ด, อาหารกวางตุ้ง
สุดคุ้ม! เที่ยว 2 เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง, ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง, ชมตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น, ขึ้นกระเช้าชมเขาอวตาร, ล่องเรือชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง
เมืองจางเจียเจี้ย, ตึกมหัศจรรย์ 72, เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น, เมืองเฟิ่งหวง, เมืองโบราณเฟิงหวง, บรรยากาศยามค่ำเมืองโบราณ, เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า), ทางเดินกระจก, ถ้ำประตูสวรรค์, ลำธารแส้ม้าทอง, อุทยานจางเจียเจี้ย, เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน, สวนจอมพลเฮ่อหลง, ภูเขาฮัลเลลูย่าห์, สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า, อุทยานเทียนจื่อซาน, ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง), ถ้ำมังกรเหลือง, ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู, พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
24,999 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด BTDYG02VZ
จำนวนวัน
6 วัน 5 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67 31,999 37,999 แสดง - 35
12 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67 24,999 30,999 แสดง - 35
17 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 24,999 30,999 แสดง - 35
26 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 24,999 30,999 แสดง - 35
31 ม.ค. 67 - 5 ก.พ. 67 25,999 31,999 แสดง - 35
9 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67 25,999 31,999 แสดง - 35
14 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 25,999 31,999 แสดง - 35
23 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 27,999 33,999 แสดง - 35
28 ก.พ. 67 - 4 มี.ค. 67 25,999 31,999 แสดง - 35
1 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 35
6 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 35
8 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 35
13 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 35
15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 35
20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 35
22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 35
27 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 35
29 มี.ค. 67 - 3 เม.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 35
3 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67 27,999 33,999 แสดง - 35
5 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 27,999 33,999 แสดง - 35
10 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 29,999 35,999 แสดง - 35
12 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 31,999 37,999 แสดง - 35
17 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 24,999 30,999 แสดง - 35
19 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 24,999 30,999 แสดง - 35
24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 25,999 31,999 แสดง - 35
26 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67 27,999 33,999 แสดง - 35