Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
KUNMING คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน เดินทาง ส.ค.66 - มี.ค.67 เริ่มต้น 24,999.- Air Asia (FD)

KUNMING คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน เดินทาง ส.ค.66 - มี.ค.67 เริ่มต้น 24,999.- Air Asia (FD)

ชมโชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง, เยือน 3 เมืองโบราณ
เมืองโบราณต้าหลี่, วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, แชงกรีล่า, เมืองเก่าจงเตี้ยน, วัดลามะซงจ้าหลิน, ช่องแคบเสือกระโจน, สระมังกรดำ, เมืองโบราณลี่เจียง, อุทยานมังกรหยก, ทะลสาบไป๋สุยเหอ, อุทยานน้ำหยก, เมืองโบราณซูเหอ, อุทยานมังกรหยก, เมืองคุนหมิง, เขาซีซาน, วัดหยวนทง, ประตูม้าทองไก่หยก
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
26,999 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด BTKMG10FD
จำนวนวัน
6 วัน 5 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 26,999 32,999 แสดง - 0
19 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 26,999 32,999 แสดง - 0
21 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 26,999 32,999 แสดง - 0
26 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 29,999 35,999 แสดง - 0
27 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 33,999 39,999 แสดง - 0
28 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 34,999 40,999 แสดง - 0
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 34,999 40,999 แสดง - 0
18 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 27,999 33,999 แสดง - 0
22 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 28,999 34,999 แสดง - 0
7 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 27,999 33,999 แสดง - 0
21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 27,999 33,999 แสดง - 0