Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
JAPAN ญี่ปุ่น โตเกียว คามิโคจิ มัตสึโมโต้ 5 วัน 3 คืน เดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 67 เริ่มต้น 29,999.- Air Asia X (XJ)

JAPAN ญี่ปุ่น โตเกียว คามิโคจิ มัตสึโมโต้ 5 วัน 3 คืน เดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 67 เริ่มต้น 29,999.- Air Asia X (XJ)

บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ชมความงามธรรมชาติ ณ อุทยานคามิโคจิ, เยือนปราสาทอีกาดำ ณ ปราสาทมัตสึโมโต้, เที่ยวครบใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ, แช่น้ำแร่ออนเซ็น
วัดอาซากุสะ, ถนนนาคามิเสะ, มัตสึโมโต้, อิออน มอลล์, อุทยานคามิโคจิ, ปราสาทมัตสึโมโต้, สวนโออิชิปาร์ค, ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5, ทะเลสาบคาวากุจิโกะ, ศูนย์การเรียนรู้ชงชา, ช้อปปิ้งชินจูกุ
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
30,999 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด BTNRT03XJ
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 31,999 38,899 แสดง - 35
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 32,999 39,899 แสดง - 35
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 31,999 38,899 แสดง - 35
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 33,999 40,899 แสดง - 35
27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 33,999 40,899 แสดง - 35
7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 31,999 38,899 แสดง - 35
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 33,999 40,899 แสดง - 35
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 35,999 42,899 แสดง - 35
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 30,999 37,899 แสดง - 35
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 30,999 37,899 แสดง - 35
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 31,999 38,899 แสดง - 35
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 30,999 37,899 แสดง - 35
29 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 30,999 37,899 แสดง - 35
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 30,999 37,899 แสดง - 35
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 30,999 37,899 แสดง - 35
5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 30,999 37,899 แสดง - 35
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 30,999 37,899 แสดง - 35
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 30,999 37,899 แสดง - 35