Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
JAPAN โอวาคุดานิ คาจิคาจิ โตเกียว 5 วัน 4 คืน เดินทาง 17-21 ม.ค.67 ราคา 47,999.- JAPAN AIRLINE (JL)

JAPAN โอวาคุดานิ คาจิคาจิ โตเกียว 5 วัน 4 คืน เดินทาง 17-21 ม.ค.67 ราคา 47,999.- JAPAN AIRLINE (JL)

ลิ้มรสไข่ดำอายุยืน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบอาชิ, นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา ณ กระเช้าคาจิคาจิ, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน
นาริตะ, ศาลเจ้าฮาโกเน่, หุบเขาโอวาคุดานิ, เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ, ลานสกีฟูจิเท็น, กระเช้าคาจิ คาจิ, ช้อปปิ้งชินจูกุ, วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเสะ, ชิซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
5 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
47,999 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด BTNRT14JL
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 47,999 47,999 แสดง - 30