Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ซุปตาร์...Go to Shopping in Danang เดินทาง เม.ย.-ต.ค.66 เริ่มต้น 9,888.- Thai Vietjet Air (VZ)

เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ซุปตาร์...Go to Shopping in Danang เดินทาง เม.ย.-ต.ค.66 เริ่มต้น 9,888.- Thai Vietjet Air (VZ)

นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์, สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค, สะพานโกเด้นบริดจ์, ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน, นั่งเรือกระด้ง, สักการะวัดลินห์อึ๋ง, ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน, ชมโชว์ แสง สี แสง สุดอลังการ
เมืองดานัง, หมู่บ้านกั๊มทาน, เมืองโบราณฮอยอัน, ล่องเรือกระด้ง, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, สะพานมังกร, ร้านเยื่อไม้ไผ่, บานาฮิลล์, สะพานโกเด้นบริดจ์, อุโมงค์เก็บไวน์, สวนดอกไม้, โซนจัตุรัสแห่งดวงดาว, สวนสนุก The Fantasy Park, ร้านหยก, ชมโชว์แสง สี เสียง, วัดลินห์อึ๋ง, หาดหมีเคว
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
9,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด DADVZ0423
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
5 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
2 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 9,888 13,388 แสดง - 0
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66 10,888 14,388 แสดง - 0
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 11,888 15,388 แสดง - 0
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 11,888 15,388 แสดง - 0
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 11,888 15,388 แสดง - 0
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 12,888 16,388 แสดง - 0