Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
เวียดนามเหนือ สวัสดีเป็นหนึ่ง เรา SAPA นะ...!! ซาปา ฮาลอง นิงหฺบิงห์ 5 วัน 4 คืน เดินทาง พ.ย.66 - มี.ค.67 เริ่มต้น 15,888.- Vietravel Airlines (VU)

เวียดนามเหนือ สวัสดีเป็นหนึ่ง เรา SAPA นะ...!! ซาปา ฮาลอง นิงหฺบิงห์ 5 วัน 4 คืน เดินทาง พ.ย.66 - มี.ค.67 เริ่มต้น 15,888.- Vietravel Airlines (VU)

นั่งรถไฟวินเทจ, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน, ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง, ล่องเรือแจวจ่างอาน
เมืองซาปา, โบสถ์ซาปา, MOANA CAFÉ, หมู่บ้านต่าฟาน, สถานีฟานสิปัน, ยอดเขาฟานซิปัน, ซาปาไนท์มาร์เก็ต, เมืองฮาลอง, ร้านเยื่อไผ่, ฮาลองไนท์มาร์เก็ต, ท่าเรืออ่าวฮาลอง, ถ้ำนางฟ้า, ร้านหยก, เมืองนิงห์บิงห์, ตามก๊กไนท์มาเก็ต, กรุงฮานอย
5 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
15,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด HANVN0823
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66 16,888 20,388 แสดง - 0
3 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66 16,888 20,388 แสดง - 0
8 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 16,888 20,388 แสดง - 0
11 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 17,888 21,388 แสดง - 0
15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 17,888 21,388 แสดง - 0
22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 17,888 21,388 แสดง - 0
24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66 16,888 20,388 แสดง - 0
29 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66 17,888 21,388 แสดง - 0
1 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66 19,888 23,388 แสดง - 0
2 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66 19,888 23,388 แสดง - 0
6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 19,888 23,388 แสดง - 0
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 19,888 23,388 แสดง - 0
8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 19,888 23,388 แสดง - 0
9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 19,888 23,388 แสดง - 0
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 17,888 21,388 แสดง - 0
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 19,888 24,388 แสดง - 0
23 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66 19,888 24,388 แสดง - 0
27 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 20,888 25,388 แสดง - 0
28 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 22,888 27,388 แสดง - 0
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 22,888 27,388 แสดง - 0
30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 22,888 27,388 แสดง - 0
3 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67 15,888 19,388 แสดง - 0
6 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67 16,888 20,388 แสดง - 0
10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 16,888 20,388 แสดง - 0
11 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 15,888 19,388 แสดง - 0
12 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67 16,888 20,388 แสดง - 0
13 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67 15,888 19,388 แสดง - 0
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 17,888 21,388 แสดง - 0
18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 17,888 21,388 แสดง - 0
19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 17,888 21,388 แสดง - 0
24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 17,888 21,388 แสดง - 0
31 ม.ค. 67 - 4 ก.พ. 67 17,888 21,388 แสดง - 0
10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67 19,888 24,388 แสดง - 0
21 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 19,888 23,388 แสดง - 0
22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 19,888 23,388 แสดง - 0
23 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 19,888 23,388 แสดง - 0
24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 19,888 23,388 แสดง - 0
28 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67 17,888 21,388 แสดง - 0
2 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67 17,888 21,388 แสดง - 0
6 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 17,888 21,388 แสดง - 0
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 17,888 21,388 แสดง - 0
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 17,888 21,388 แสดง - 0