Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
Expecting ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน เดินทาง มิ.ย.-ก.ย.66 เริ่มต้น 16,999.- Emirates (EK)

Expecting ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน เดินทาง มิ.ย.-ก.ย.66 เริ่มต้น 16,999.- Emirates (EK)

ห่านย่าง
SYMPHONY OF LIGHT, อ่าวรีพัลส์เบย์, วิคตอเรียพีค (นั่งแทรม 1 เที่ยว), โรงงานจิวเวลรี่ กังหัน, ร้านหยก, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, กระเช้านองปิง 360 องศา, พระใหญ่เทียนถาน, หมู่บ้านวัฒนธรรม นองปิง, ช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
16,999 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด KHK150602EK
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 16,999 22,999 แสดง - 0
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 16,999 22,999 แสดง - 0
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 16,999 22,999 แสดง - 0
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 16,999 22,999 แสดง - 0
17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 16,999 22,999 แสดง - 0
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 16,999 22,999 แสดง - 0
24 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 16,999 22,999 แสดง - 0
29 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66 16,999 22,999 แสดง - 0
30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 16,999 22,999 แสดง - 0
1 ก.ค. 66 - 3 ก.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
6 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
8 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 16,999 22,999 แสดง - 0
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
20 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
27 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 18,999 24,999 แสดง - 0
29 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
30 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
5 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 16,999 22,999 แสดง - 0
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 18,999 24,999 แสดง - 0
13 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
19 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
26 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
2 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
9 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
16 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 17,999 23,999 แสดง - 0