Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
Kunming คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน เดินทาง กรกฏาคม 67 - กุมภาพันธ์ 68 เริ่มต้น 25,999.- Air Asia (FD)

Kunming คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน เดินทาง กรกฏาคม 67 - กุมภาพันธ์ 68 เริ่มต้น 25,999.- Air Asia (FD)

สุกี้ปลาแซลม่อน, สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว, นั่งกระเช้าสุดฟินส์, ชมภูเขาหิมะมังกรหยก, รวมโชว์พิเศา IMPRESSION LIJIANG, ผ่านชมเจดีย์สามองค์
เมืองต้าหลี่, เมืองโบราณต้าหลี่, เจดีย์สามองค์, วัดเจ้าแม่กวนอิม, โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง, เมืองเก่าจงเตี้ยน, วัดซงจ้านหลิน, ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองลี่เจียง, สระมังกรดำ, เมืองโบราณลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก, อุทยานน้ำหยก, ทะเลสาบไป๋สุยเหอ, เมืองคุนหมิง, วัดหยวนทง, สวนน้ำตกคุนหมิง, ประตูม้าทองไก่มรกต
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
25,999 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด KMG10
จำนวนวัน
6 วัน 5 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
28 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 25,999 31,999 แสดง - 0
30 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 25,999 31,999 แสดง - 0
6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 28,999 34,999 แสดง - 0
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 28,999 34,999 แสดง - 0
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 28,999 34,999 แสดง - 0
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 28,999 34,999 แสดง - 0
29 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
31 ต.ค. 67 - 5 พ.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
7 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
27 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
11 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 26,999 32,999 แสดง - 0
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 27,999 33,999 แสดง - 0
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 27,999 33,999 แสดง - 0
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 27,999 33,999 แสดง - 0
27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 31,999 39,499 แสดง - 0
28 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 31,999 39,499 แสดง - 0
29 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 31,999 39,499 แสดง - 0
9 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 25,999 31,999 แสดง - 0
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 26,999 32,999 แสดง - 0
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 26,999 32,999 แสดง - 0
26 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 26,999 32,999 แสดง - 0
28 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68 25,999 31,999 แสดง - 0